10 ශ්‍රේණිය සඳහා ජර්මානු පාඩම්

හිතවත් සිසුන්, අපගේ වෙබ් අඩවියේ ජර්මානු පාඩම් සිය ගණනක් ඇත. ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි, අපි මෙම පාඩම් ප්‍රාථමික සහ උසස් පාසල් සිසුන් සඳහා කාණ්ඩ කර ඒවා පන්තිවලට බෙදුවෙමු. 10 වන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා අපේ රටේ ජාතික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට අනුකූලව සකස් කරන ලද අපගේ ජර්මානු පාඩම් වර්ගීකරණය කර ඒවා පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ අපේ රට පුරා 10 වන ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට පෙන්වන අපගේ ජර්මානු පාඩම් ලැයිස්තුවකි. පහත ජර්මානු ඒකක ලැයිස්තුව සරල සිට දුෂ්කර දක්වා පිළිවෙලට ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමහර ජර්මානු පෙළපොත් සහ සමහර අතිරේක පොත් වල විෂයයන්හි අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය.

ඊට අමතරව, ජර්මානු පාඩම උගන්වමින් සිටියදී, ජර්මානු පාඩමට ඇතුළත් වන ගුරුවරයාගේ අධ්‍යාපන උපායමාර්ගය අනුව ඒකකවල අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය.

සාමාන්‍යයෙන් 10 වන ශ්‍රේණියේ තුර්කියට පෙන්වන තනතුරු අතර ජර්මානු ගුරුවරයාගේ මනාපයන් අනුව සමහර ඒකක සැකසීමට නොහැකි විය හැකිය, නැතහොත් විවික්ත ඒකක සැකසූ ලෙස එකතු කළ හැකිය, සමහර ඒකක වලට ඉඩ දිය හැකිය, එනම් 11 පන්තිය ඊළඟ පන්තියට හෝ ඒකක කිහිපයක් විය හැකිය. 9 වන පන්තියේ සිටියදී හැසිරවිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, 10 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පාඩම් වලින් ආවරණය වන මාතෘකා පහත පරිදි වේ.

10 ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පාඩම්

ජර්මානු අංක

ජර්මානු වර්ණ

ජර්මානු නාම විශේෂණ වගන්තිය

ජර්මානු කැටපිලර්

ජර්මානු වාක්‍ය

ජර්මානු බහු වගන්ති

ජර්මානු සෘණාත්මක වදන්

ජර්මානු ප්‍රශ්න වගන්ති

ජර්මානු වාස්ට් ද?

ජර්මන් පාසල් සැපයුම්

ජර්මානු අයින් අයින් අපැහැදිලි ලිපි

ජර්මානු පුද්ගලික උච්චාරණ

ජර්මානු ගෙහෙන් ක්‍රියාපද සංයෝජනය

ජර්මානු ඉංග්රීසි

ජර්මානු ගෘහස්ත උපකරණ

ජර්මානු මුළුතැන්ගෙය

ජර්මානු ඩටිව්

ජර්මානු ප්‍රශ්න කිරීමේ උච්චාරණ

ජර්මානු කාලගුණය

ජර්මානු අවයව

ජර්මානු පලතුරු

ජර්මානු එළවළු

ජර්මානු විනෝදාංශ

ජර්මානු සාප්පු වචන මාලාව සහ සාප්පු වාක්‍ය ඛණ්ඩ

ජර්මානු සතුන්

ජර්මානු අත්‍යවශ්‍යතාව

හිතවත් සිසුන්, 10 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පාඩම් වලින් ආවරණය වන මාතෘකා සාමාන්‍යයෙන් ඉහත පරිදි වේ. ඔබ සැමට සාර්ථක වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි