ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා ජර්මන් 7 ඉගෙන ගන්න

අපගේ මතය අනුව, ඉංග්‍රීසි පැහැදිලි කිරීම සහිත ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝව ඉංග්‍රීසි දන්නා සහ ජර්මානු ඉගෙනීමට කැමති අයට හොඳ සම්පතකි. ලෝක ප්‍රකට Learn German කතා මාලාවේ 7 වන පාඩම් වීඩියෝව අපි බෙදාගන්නේ එයින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි මිතුරන් සිටිය හැකි යැයි බලාපොරොත්තුවෙනි. අපේ සමහර ශිෂ්‍ය මිතුරන් මැසිවිලි නඟන්නේ ඔවුන්ට ජර්මානු භාෂාව තේරෙන්නේ නැති බවත් ජර්මානු ක්‍රමය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි බවත්ය. එය එවැනි ගැටළු වලට එරෙහිව, විශේෂයෙන් ...

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්රීසි ජර්මන් පාඩම් ජර්මන් 3 ඉගෙන ගන්න

ඉංග්‍රීසි පැහැදිලි කිරීම් සහිත ජර්මානු පාඩම්. (වීඩියෝ පාඩම) ලෝක ප්‍රකට Learn German කතා මාලාවේ 3 වන පාඩම් වීඩියෝව අපි බෙදාගන්නේ එයින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි යහළුවන් සිටිය හැකි යැයි ප්‍රාර්ථනා කරමිනි. අපගේ මතය අනුව, ඉංග්‍රීසි පැහැදිලි කිරීම සහිත ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝව ඉංග්‍රීසි දන්නා සහ ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති අයට විශිෂ්ට සම්පතකි. මගේ සමහර ශිෂ්‍ය මිතුරන් මැසිවිලි නඟන්නේ ඔවුන්ට ජර්මානු භාෂාව තේරෙන්නේ නැති බවත් එහි ක්‍රමය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි බවත්ය. රාජකාරියේ දී…

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා ජර්මන් 5 ඉගෙන ගන්න

ඉංග්‍රීසි පැහැදිලි කිරීම් සහිත ජර්මානු පාඩම්.අපගේ මතය අනුව ඉංග්‍රීසි පැහැදිලි කිරීම් සහිත ජර්මන් පාඩම් වීඩියෝව ඉංග්‍රීසි දන්නා සහ ජර්මානු ඉගෙනීමට කැමති අයට විශාල සම්පතකි. ලෝක ප්‍රකට Learn German කතා මාලාවේ 5 වන පාඩම් වීඩියෝව අපි බෙදාගන්නේ එයින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි මිතුරන් සිටිය හැකි යැයි බලාපොරොත්තුවෙනි. මගේ සමහර ශිෂ්‍ය මිතුරන් මැසිවිලි නඟන්නේ ඔවුන්ට ජර්මානු භාෂාව තේරෙන්නේ නැති බවත් එහි ක්‍රමය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි බවත්ය. මෙන්න එවැනි ගැටළු ...

වැඩිදුර කියවන්න

ස්වයං හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන්

ආයුබෝවන් මිත්‍රවරුනි, මෙම පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසි ස්වයං හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය, ඉංග්‍රීසි ස්වයං-හැඳින්වීමේ වාක්‍ය, නියැදි සංවාද, ඉංග්‍රීසි හැඳින්වීම සහ හුරුපුරුදු වාක්‍ය, කෙටියෙන් සුබ පැතුම් සහ සමුගැනීමේ වාක්‍ය සහ ඉංග්‍රීසියෙන් අප ගැන තොරතුරු සපයන වාක්‍ය දකිමු. ඉංග්‍රීසියෙන් ඔබව හඳුන්වා දීම සමහර විට මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ මව් භාෂාවෙන් පවා ඔබව හඳුන්වා දීම දුෂ්කර ය. ඔබ පළමු වරට යමෙකුට ඔබව හඳුන්වා දීමට යන්නේ නම් සහ…

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසි පලතුරු

මෙවර, අපගේ ඉංග්‍රීසි පළතුරු දේශනයේදී, පලතුරු වල නම් ඉංග්‍රීසියෙන්, පලතුරු ඉංග්‍රීසියෙන් අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය සහ පලතුරු පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් සාදන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු. අපි ඔබ වෙනුවෙන් අපූරු දර්ශන පහතින් සූදානම් කර ඇත්තෙමු. පින්තූර සමඟ ඉංග්රීසි ඉගෙන ගැනීම පහසුය. අපගේ රසවත් හා රසවත් දර්ශන සමඟ ඔබට පහසුවෙන් පලතුරු ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත හැකිය. මෙන්න අපේ ස්වාමින් වහන්සේ අපට ලබා දුන් උතුම් ආශිර්වාදය....

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්රීසි නාමවිශේෂණ

හෙලෝ, මෙම පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසි විශේෂණ සහ ඉංග්‍රීසි විශේෂණ වාක්‍ය ඛණ්ඩ දකිමු. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් බහුලව භාවිතා වන විශේෂණ පද සහ විශේෂණ පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු, තවද අපි ඉංග්‍රීසි විශේෂණ පිළිබඳ පෙළ උදාහරණ ද ලබා දෙන්නෙමු. ඊට අමතරව, අපි ඉංග්‍රීසි විශේෂණ ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ ඉංග්‍රීසි විශේෂණ සංසන්දනය කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු. ඉංග්‍රීසි නරක හි වඩාත් පොදු විශේෂණ පද:...

වැඩිදුර කියවන්න

අපේ පවුල ඉංග්‍රීසියෙන්, පවුලේ සාමාජිකයින් ඉංග්‍රීසියෙන්, පවුලක් ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වා දීම

ආයුබෝවන්, මෙම පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් පවුලේ සාමාජිකයන්, අපගේ පවුල, අපගේ පවුල, අපගේ පවුල සහ ඥාතීන් ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වා දීම, පවුලේ හැඳින්වීමේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන්, නියැදි පෙළ ඉංග්‍රීසියෙන් අපගේ පවුල හඳුන්වා දීම, අපගේ ඥාතීන් වැනි මාතෘකා පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු. ඉංග්රීසි. එය නැවතත් ඉතා තෘප්තිමත් පාඩමක් වනු ඇත. ඉංග්‍රීසියෙන් පවුලේ සාමාජිකයන් යනු දිගු පවුලක් මෙන්ම ඔබේම කුඩා න්‍යෂ්ටික පවුලක් ආවරණය වන දිගු මාතෘකාවකි.

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසි දින

මෙම පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් දින පැහැදිලි කිරීම බලමු. ඉංග්‍රීසි දින සහ තුර්කි යන අපගේ මාතෘකාව ඉංග්‍රීසි දින පිළිබඳ අභ්‍යාස සහ ඉංග්‍රීසි දින පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය ද ඇතුළත් වේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් දින ලිවීම සහ උච්චාරණය ද ඇතුළත් කරන්නෙමු. ඔබ පිටුවේ පහළට අනුචලනය කරන විට ඉංග්‍රීසි දින නම් අපගේ පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය පහත ශීර්ෂයන්ගෙන් සමන්විත වේ...

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසියෙන් සුබ පැතුම් සහ සමුගැනීමේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ

හෙලෝ, මෙම පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසි සුබ පැතුම් වාක්‍ය සහ ඉංග්‍රීසි සමුගැනීමේ වාක්‍ය දකිමු. අපි ඉංග්‍රීසි සුබපැතුම්, ඔබ කොහොමද, කොහොමද, ඔබ හොඳින් ඉංග්‍රීසියෙන් අසමින්, ඉංග්‍රීසියෙන් සමුගැනීම, ආයුබෝවන්, හමුවෙමු වැනි සමුගැනීම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ ඉගෙන ගනිමු. ඉංග්‍රීසියෙන් සුබපැතුම් සහ සමුගැනීමේ සංවාදයේ උදාහරණ අපි දකිමු. අවසාන වශයෙන්, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් සුබපැතුම් සහ සමුගැනීමේ ආදර්ශ පාඨ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු. එය සෑම භාෂාවකින්ම…

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසි හෝඩිය, ඉංග්‍රීසි ලිපි

ඉංග්‍රීසි හෝඩිය සහ ඉංග්‍රීසි අකුරු නම් වූ මෙම පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසි හෝඩිය, ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු, ඉංග්‍රීසි අකුරු කියවීම සහ ලිවීම වැනි මාතෘකා ඉගෙන ගනිමු. අපගේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ දේශනයේදී, අපි ඉංග්‍රීසි අකුරු පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය ද ඇතුළත් කරන්නෙමු. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය තුර්කි භාෂාව මෙන් ලතින් හෝඩියේ අකුරු භාවිතා කරයි. මෙම ලිපියෙන් ඉංග්‍රීසි…

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසි අංක

මෙම ඉංග්‍රීසි පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉලක්කම් විෂය බලමු. පළමුව, අපි ඉංග්‍රීසි අංක 10 දක්වා, එනම් ඉංග්‍රීසි අංක, පසුව ඉංග්‍රීසි අංක 100 දක්වා ලියමු, ඉන්පසු අපි ඉංග්‍රීසි අංක ගැන නියැදි වාක්‍ය ලියා තබමු. ඉංග්‍රීසි අංක ලිවීම සහ කියවීම ගැන අපි ඉගෙන ගනිමු. ඉංග්‍රීසි අංක යන මාතෘකාවෙන් යුත් මෙම මාතෘකාව තුළ, අපි පහත මාතෘකා ආවරණය කරන්නෙමු: ඉංග්‍රීසි…

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වෘත්තීන් සහ වෘත්තීන් පිළිබඳ උදාහරණ වාක්‍ය

මෙම පාඩමේදී, වෘත්තීන් පිළිබඳ විෂය ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කර ඇති බව අපි දකිමු. අපි වෘත්තීන්ගේ නම් ඉංග්‍රීසියෙන් සහ ඒවායේ තුර්කි අනුවාදයන් ලියන්නෙමු, ඉංග්‍රීසියෙන් වෘත්තීන් පිළිබඳ අභ්‍යාස කරන්නෙමු, සහ ඉංග්‍රීසියෙන් වෘත්තීන් පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය සෑදීමට ඉගෙන ගනිමු. ඉංග්‍රීසි වෘත්තීන් (රැකියා) ඇත්තෙන්ම ඉගෙන ගත යුතු විෂයයන් අතර වේ. රැකියා සහ වෘත්තීන් පිළිබඳ වචන මාලාව සහ ප්‍රකාශන ඉගෙනීම සිසුන්ට සහ සේවකයින්ට...

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසි වර්ණ සහ ඉංග්‍රීසි වර්ණ පිළිබඳ උදාහරණ වාක්‍ය

මෙම පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කරන ලද වර්ණ විෂයය දකිමු. ඉංග්‍රීසි වර්ණ නම් අපගේ මාතෘකාව තුළ, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් වර්ණවල නම් දැක ඉංග්‍රීසියෙන් වර්ණ ගැන වාක්‍ය සාදන්නෙමු. අපි ඉංග්‍රීසි වර්ණ පිළිබඳ අභ්‍යාස ද කරන්නෙමු. ඉංග්‍රීසියෙන් වර්ණ කියවන්නේ සහ ලියන්නේ කෙසේද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට යම් ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. වාක්‍ය ව්‍යුහය සහ ව්‍යාකරණ රීති...

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්රීසි මාස

මෙම ඉංග්‍රීසි පාඩමේදී අපි මාස විෂය ඉංග්‍රීසියෙන් දකිමු. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ගැන අභ්‍යාස සහ ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ගැන නියැදි වාක්‍ය ලියන්නෙමු. අපේ උසස් පාසල්වල සාමාන්‍යයෙන් 9 වැනි ශ්‍රේණිවල ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මාස විෂය උගන්වනු ලැබේ. මාස ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න සහ උච්චාරණය කරන්නේ කෙසේද? ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට පටන් ගන්නේ නම්, ඔබ ඉගෙන ගන්නා පළමු දෙය මාස ගණනක් විය යුතුය. මක්නිසාද යත්, ව්‍යාපාරික ජීවිතයේදී සහ…

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්රීසි ක්රීඩා, ඉංග්රීසි ක්රීඩා

ආයුබෝවන් මිත්‍රවරුනි, මෙම ඉංග්‍රීසි පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ක්‍රීඩා පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය ද, ඉංග්‍රීසියෙන් ක්‍රීඩා ශාඛා සහ ක්‍රීඩා ශාඛා ද දකිමු. අපි ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩා උපකරණ සහ ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩා පිළිබඳ සංවාද සහ පෙළ උදාහරණ ද ඇතුළත් කරන්නෙමු. දිනපතා කතා කරන ඉංග්‍රීසියෙන්, ඔබේ විනෝදාංශ ගැන කතා කරන විට හෝ ඔබ ක්‍රීඩාවකට උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, වෘත්තීය ඉංග්‍රීසියෙන්, ක්‍රීඩා ශාඛා ඉංග්‍රීසියෙන්…

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම

මෙම පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම, වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම අධ්‍යයනය කරන්නෙමු. ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම සාමාන්‍යයෙන් උසස් පාසල්වල සමාලෝචනයක් ලෙස 9 වන ශ්‍රේණියේ හෝ 10 වන ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් වල උගන්වනු ලැබේ. ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම බෙදෙන්නේ කෙසේද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට අවශ්‍ය වන්නා සේම මෙම භාෂාව නිවැරැදිව ඉගෙනීමද අවශ්‍ය වේ...

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්රීසි රටවල් සහ ජාතීන්

මෙම පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් රටවල් සහ භාෂා පිළිබඳ තොරතුරු සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ජාතීන් සහ ජාතීන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් රටේ නම් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් රටවල් සහ ඔවුන්ගේ තුර්කි භාෂාවෙන් තොරතුරු ලබා දෙන මෙම පාඩම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ඉංග්රීසි; එය ලෝකයේ වැඩිපුරම කතා කරන විදේශීය භාෂාවලින් එකකි. අතීතයේ එංගලන්තයේ යටත් විජිතයක් වූ අප්‍රිකාව, විශේෂයෙන් යුරෝපය…

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්රීසි සන්තක සර්වනාම

මෙම ඉංග්‍රීසි සන්තක සර්වනාම දේශනයේදී, අපි ඉංග්‍රීසි සන්තක සර්වනාම, ඉංග්‍රීසි සන්තක සර්වනාමවලට ​​අදාළ වාක්‍ය සහ විවිධ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වාක්‍ය සඳහා උදාහරණ ලබා දෙන්නෙමු. නාම පදයක් වෙනුවට එම වස්තුව අයිති කාටදැයි පෙන්වන වචන ඉංග්‍රීසි Possessive Pronouns ලෙස හැඳින්වේ. ඉංග්‍රීසියෙන් නාමපද වෙනුවට භාවිතා කරන සර්වනාම...

වැඩිදුර කියවන්න

ඉංග්රීසි එළවළු

හෙලෝ, මෙම ඉංග්‍රීසි එළවළු දේශනයේදී, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් එළවළු වල නම් දකිමු, එළවළු වල අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගනිමු, සහ ඉංග්‍රීසියෙන් එළවළු පිළිබඳ උදාහරණ වාක්‍ය සාදන්න. අපගේ පාඩම ප්රවේශමෙන් අනුගමනය කරන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බහුලව භාවිතා වන එළවළු මොනවාද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ගොඩක් වැරදි තියෙනවා. මේවා භාෂාව නිවැරදිව භාවිතා කිරීමෙන් ඔබව වළක්වයි. එමනිසා, භාෂාව සක්‍රීයව භාවිතා කිරීම...

වැඩිදුර කියවන්න