බලපත්‍ර සහ භාවිත නියමයන්

බලපත්‍ර සහ භාවිත නියමයන්

www.almancax.com භාවිත නියමයන්

අපගේ ජර්මානු භාෂා අධ්‍යාපන වෙබ් අඩවියේ සියලුම ලිඛිත ජර්මානු පා courses මාලා අප විසින් ලියන ලද අතර සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.
ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවියේ ලිඛිත ලේඛන භාවිතා කළ හැක්කේ ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වී සිටින තාක් පමණි.
අපගේ පා ​​courses මාලා පිටපත් කිරීම, ඒවා එකම හෝ වෙනත් ආකෘතියකට පරිවර්තනය කිරීම සහ ඕනෑම මාධ්‍යයකින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතිවලට පටහැනිය.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ දෘශ්‍ය (වීඩියෝ) පා courses මාලා නිෂ්පාදකයාගේ සහ ප්‍රකාශකයාගේ ලිඛිත අවසරය ඇතිව අප වෙත ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර අපට බලපත්‍ර ලබා දී ඇත.ඔබට මෙම පා course මාලා වීඩියෝ භාවිතා කළ හැක්කේ ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවිය සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින තාක් පමණි.
මෙම පා course මාලා වීඩියෝ ඕනෑම මාධ්‍යයකින්, වෙනස් කිරීමකින් හෝ රහිතව පිටපත් කිරීමට, බාගත කිරීමට සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ඔබට අයිතියක් නැත.

ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියේ කිසිදු අන්තර්ගතයක් අර්ධ වශයෙන් පිටපත් කිරීමට හෝ බෙදා හැරීමට නොහැකි විය හැකිය.

almanx.com වෙබ් අඩවිය යනු ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අන්තර්ජාලයේ නිවැරදි හා විශ්වාසදායක තොරතුරු සැපයීම සඳහා පිහිටුවා ඇති වෙබ් අඩවියකි. අපගේ වෙබ් අඩවියට ලබා දී ඇති තොරතුරු, අදහස් සහ නිර්දේශ, ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු නීති උපදෙස් මගින් ආවරණය නොවේ. එමනිසා, මෙහි අඩංගු තොරතුරු මත පදනම්ව විවිධ තීරණ ගැනීම ඔබේ අපේක්ෂාවන්ට ගැලපෙන ප්‍රති results ලවලට හේතු නොවනු ඇත. අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් අප විසින් ප්‍රකාශන හිමිකම ලබා ඇත. අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම ලිපියක් ඕනෑම කටයුත්තක් සඳහා පිටපත් කිරීම, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම, ප්‍රකාශ කිරීම, ප්‍රකාශ කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම තහනම්ය. මෙම තහනමට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන අය අපගේ වෙබ් අඩවිය කල්තියා සකස් කිරීමේදී සාපරාධී වගකීම් සහ මූල්‍යමය බර සහ මූල්‍ය හා සදාචාරාත්මක වන්දි පිළිගෙන ඇති බව සලකනු ලැබේ.

නීති සහ ප්‍රකාශන හිමිකම් පිළිබඳ ඔබගේ උනන්දුවට ස්තූතියි.

මම www.almancax.co