11 සහ 12 ශ්‍රේණි සඳහා ජර්මානු පාඩම්

හිතවත් සිසුන්, අපගේ වෙබ් අඩවියේ ජර්මානු පාඩම් සිය ගණනක් ඇත. ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි, අපි මෙම පාඩම් ප්‍රාථමික සහ උසස් පාසල් සිසුන් සඳහා කාණ්ඩ කර ඒවා පන්තිවලට බෙදුවෙමු. 11 වන සහ 12 වන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා අපේ රටේ ජාතික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට අනුකූලව සකස් කරන ලද අපගේ ජර්මානු පාඩම් වර්ගීකරණය කර පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත.

ඔබ දන්නා පරිදි, ජර්මානු පාඩම් මෙම ශ්‍රේණිවල තරමක් දුර්වල ය, විශේෂයෙන් 12 වන ශ්‍රේණි විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයට සූදානම් වන බැවින්. සමහර පාසල්වල සාමාන්‍ය පුනරාවර්තනය සිදු කෙරෙන අතර සමහර පාසල්වල නව විෂයයන් උගන්වනු ලැබේ. එබැවින්, අප පහත ලබා දෙන පා courses මාලා ලැයිස්තුව පාසල්වල උගන්වනු ලබන විෂයයන් සමඟ හරියටම නොගැලපේ. මේ හේතුව නිසා, මෙම ලිපියෙන් අපි 11 වන ශ්‍රේණිය සහ 12 ශ්‍රේණිය එකට ලබා දීමට තීරණය කළෙමු.

පහත දැක්වෙන්නේ අපේ රට පුරා 11 සහ 12 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට පෙන්වන අපගේ ජර්මානු පාඩම් ලැයිස්තුවකි. පහත ජර්මානු ඒකක ලැයිස්තුව සරල සිට දුෂ්කර දක්වා පිළිවෙලට ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමහර ජර්මානු පෙළපොත් සහ සමහර අතිරේක පොත් වල මාතෘකා අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය.

ඊට අමතරව, ජර්මානු පාඩම උගන්වමින් සිටියදී, ජර්මානු පාඩමට ඇතුළත් වන ගුරුවරයාගේ අධ්‍යාපන උපායමාර්ගය අනුව ඒකකවල අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය.

තුර්කියේ සාමාන්‍යයෙන් 11 සහ 12 ශ්‍රේණිවල දක්වා ඇති මාතෘකා වලට ඇතුළත් වේ, නමුත් ජර්මානු ගුරුවරයාගේ මනාපයන් අනුව සමහර ඒකක සැකසීමට නොහැකි විය හැකිය, නැතහොත් විවික්ත ඒකක සැකසූ විට තවදුරටත් එකතු කළ හැකිය, සමහර ඒකක වලට ඉඩ දිය හැකිය, එනම් 11 පන්තිය ඊළඟ පන්තියට හෝ සමහර ඒකකය 9. පන්තියේ සිටියදී සැකසී ඇත. කෙසේ වෙතත්, 11 සහ 12 ශ්‍රේණිවල ජර්මානු පාඩම් වලින් ආවරණය වන මාතෘකා පහත පරිදි වේ.

11 ශ්‍රේණිය සහ 12 ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පාඩම්

ජර්මානු අංක

ජර්මානු ශරීර අවයව

ජර්මානු නාම විශේෂණ වගන්තිය

ජර්මානු සාමාන්‍ය අංක

ජර්මානු බහු වචන

ජර්මානු පෙර සූදානම

ජර්මානු අවිධිමත් ක්රියාපද

ජර්මානු ට්‍රෙන්බාරේ වර්බන්

ජර්මානු කොන්ජන්ක්ටෙන්

ජර්මානු සංයෝජන

ජර්මන් සර්විසස්

ජර්මානු ප්ලස්කම්පර්ෆෙක්ට්

ජර්මානු නාමවිශේෂණ ශ්‍රේණිගත කිරීම්

ජර්මානු ජෙනිටිව්

ජර්මානු නාම විශේෂණය

හිතවත් සිසුන්, 11 සහ 12 ශ්‍රේණිවල ජර්මානු පාඩම් වලින් ආවරණය වන මාතෘකා සාමාන්‍යයෙන් ඉහත පරිදි වේ. ඔබ සැමට සාර්ථක වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි