ස්කෑන් වර්ගය

ජර්මානු අභ්යාස

ජර්මානු අභ්යාස

10 ශ්‍රේණිය ජර්මානු වැඩපොත පිළිතුරු

ආයුබෝවන්, ඔබ බොහෝ විට උසස් පාසලක 10 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන අතර ඔබ කෙසේ හෝ ජර්මානු 10 වන ශ්‍රේණියේ වැඩපොත පිළිතුරු සෙවීමෙන් මෙම පිටුව සොයා ගත්තේය.

9 ශ්‍රේණිය ජර්මානු වැඩපොත පිළිතුරු

ජර්මානු 9 වන ශ්‍රේණියේ වැඩපොතෙහි පිළිතුරු සොයන උසස් පාසල් සිසුන් සඳහා අප විසින් සකස් කර ඇති මෙම අන්තර්ගතය ප්‍රවේශමෙන්…

11 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු

සහෝදර සිසුන්, ජර්මානු 11 ශ්‍රේණියේ පෙළපොත් පිළිතුරු සොයන අපගේ ගෞරවනීය සිසුන්ට උපදෙස් වන මෙම ලිපිය ප්‍රවේශමෙන් කියවන්න.

10 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු

ජර්මානු 10 ශ්‍රේණියේ පෙළපොත් පිළිතුරු සොයන සිසුන් සඳහා අප විසින් සකස් කර ඇති මෙම අන්තර්ගතය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. 10 ශ්‍රේණිය…

9 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු

හිතවත් ශිෂ්‍ය මිත්‍රවරුනි, ඔබ කියවා ඇති මෙම පිටුව විශේෂයෙන් අන්තර්ජාලයේ 9 ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු සොයන සිසුන් සඳහා වේ.

ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු

හිතවත් සිසුන්, ඔබ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු හෝ ජර්මානු වැඩපොත් පිළිතුරු සෙවීමෙන් මෙම පිටුවට පැමිණ ඇත. සමහර විට ජර්මන් ජාතිකයෙක්...

Konjunctiv 2 Ubungen

අපගේ ජර්මානු Konjunktiv 2 Übungen මාතෘකාව ජර්මන්ක්ස් සංසද වලින් සම්පාදනය කර ඇත. Almancax හි සාමාජිකයින් විසින් සකස් කරන ලදී. අපි එය ඔබේ භාවිතය සඳහා පිරිනමන්නෙමු. බිල්ඩන්…

ජර්මානු අංක සහ ජර්මානු අංක අභ්යාස

ජර්මානු අංකවල අභ්‍යාස සහ උදාහරණ. අපගේ පෙර පාඩම් වලදී, අපි සංඛ්යා විෂයය අධ්යයනය කළා. මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් සංඛ්යා පිළිබඳ බොහෝ උදාහරණ දෙස බලමු.

ජර්මානු ප්‍රශ්න වාක්‍ය ඛණ්ඩය ist das - අභ්‍යාස

ජර්මානු ප්‍රශ්න කිරීමේ වාක්‍ය, ist das, ජර්මානු සරල ප්‍රශ්න කිරීමේ අභ්‍යාස. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපි අපගේ පෙර පාඩම් වලදී ජර්මානු භාෂාවෙන් සරල ප්‍රශ්න වාක්‍ය භාවිතා කළෙමු.

ජර්මානු පාසැල් සහ පංති කාමරය

අපගේ ජර්මානු පාසල ජර්මානු පාසල සහ පන්තිකාමර ගෘහභාණ්ඩ පහත රූපයේ, අපගේ ජර්මානු පාසල ජර්මානු පාසල සහ පන්තිකාමර ගෘහභාණ්ඩ ඇත. හිතවත් මිත්‍රවරුනි...

ජර්මානු අවිනිශ්චිත ලිපි අයින් සහ අයින් - අභ්‍යාස

ජර්මානු අවිනිශ්චිත ලිපි, ein-eine, kein-keine, German indefinite articles ගැන අභ්‍යාස. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ ජර්මානු ව්‍යාකරණ පාඩම් වල...

ජර්මානු ඔරලෝසු

ජර්මානු ඔරලෝසු මත අභ්යාස (die Uhrzeit). අපගේ පෙර පාඩම් වලදී, අපි ජර්මානු ඔරලෝසු විෂයය විස්තරාත්මකව ආවරණය කළෙමු. ජර්මන් භාෂාවෙන් වෙලාව විමසමින්,...

Akkusativ, ජර්මානු නම - සිද්ධි දේශන හා අභ්යාස

ජර්මානු නාම පදයේ දේශනය (Akkusativ) සහ 9 වන ශ්රේණියේ සිසුන් සඳහා අභ්යාස. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ පෙර පාඩම් වල ජර්මානු නාම පදය i form, e case සහ...

9 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු ලිපි සහ ලිපි වලට අදාළ අභ්‍යාස

ජර්මානු ලිපි, der-das-die, ජර්මානු විශේෂිත ලිපි සහ විශේෂිත ලිපි පිළිබඳ අභ්යාස. ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගන්නා හිතවත් මිත්‍රවරුනි, පසුගිය...