ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති අයට උපදෙස්

ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති අය සඳහා උපදෙස්, ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද, ජර්මානු ඉගෙනීම ආරම්භ කළ යුත්තේ කොතැනින්ද, ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද? ජර්මානු භාෂාව ඔබට අවශ්‍ය ව්‍යාකරණ ලකුණු ඉගෙන ගත් විට සහ බොහෝ වචන මාලාව කටපාඩම් කරන විට ඉගෙන ගැනීමට අපහසු නොවන පාඩමකි. වැදගත්ම දේ තමයි ඔබ ඇත්තටම විෂය ගැන අවධානය යොමු කරලා අධිෂ්ඨානයෙන් වැඩ කරන එක. මේ අවස්ථාවේ දී ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළහොත්, ඉගෙන ගත් දේ තහවුරු කර ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත ...

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු ක්‍රම සහ ක්‍රම ඉගෙනීම

මෙම ලිපියෙන් අපි ජර්මානු ඉගෙනීමේ ක්‍රම සහ ජර්මානු ඉගෙනීමට ක්‍රම කිහිපයක් ගැන තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු. ක්‍රියා පද සංයෝජන, බහු වචන සහ ව්‍යාකරණ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සමහර විට විදේශීය භාෂා සිසුන්ට අභියෝග කළත්, ජර්මානු ඉගෙනීම ඇත්ත වශයෙන්ම එතරම් අපහසු නොවේ. භාෂාවක් ඉක්මනින් ඉගෙන ගැනීමට හැකි වීම ඔබේ කටපාඩම් කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමයි. කටපාඩම් කරනකොට තවත් රසයි...

වැඩිදුර කියවන්න

11 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු

සහෝදර සිසුන්, ජර්මානු 11 වන ශ්‍රේණියේ පෙළපොතට පිළිතුරු සොයන ආදරණීය සිසුන්, ඔබට නිර්දේශයක් වන මෙම ලිපිය ප්‍රවේශමෙන් කියවන්න. 11 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු පිළිබඳව අපි ඔබට ලබා දෙන තොරතුරු අපගේ ලිපියේ ඉතිරි කොටසෙහි ඇතුළත් වේ. අපගේ ලිපිය ප්රවේශමෙන් කියවන්න. ඔබ 11 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන අතර ඔබේ ජර්මානු ගුරුවරයා පාසලේ...

වැඩිදුර කියවන්න

10 ශ්‍රේණිය ජර්මානු වැඩපොත පිළිතුරු

Merhaba, muhtemelen bir lisede 10. sınıfta eğitim görüyorsunuz ve Almanca 10. sınıf çalışma kitabı cevapları araması yaparak bir şekilde bu sayfaya ulaştınız. Sizi tebrik ederiz. En doğru cevaplar burada. 10. Sınıf Almanca Alıştırma Kitabı Cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. En doğru cevaplar buradadır. Tabii ki başka web sitelerinde de karşınıza…

වැඩිදුර කියවන්න

9 ශ්‍රේණිය ජර්මානු වැඩපොත පිළිතුරු

Almanca 9. sınıf çalışma kitabı cevapları araması yapan lise öğrencilerine yönelik olarak hazırladığımız bu içeriğin öğrenci arkadaşlar tarafından dikkatle okunmasını tavsiye ediyoruz. 9. Sınıf Almanca Çalışma Kitabı Cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. En doğru cevaplar buradadır. Tabii ki sağda solda, farklı internet sitelerinde de karşınıza 9. Sınıf Almanca Çalışma Kitabı…

වැඩිදුර කියවන්න

10 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු

ජර්මානු 10 ශ්‍රේණියේ පෙළපොත් පිළිතුරු සොයන සිසුන් සඳහා අප විසින් සකස් කර ඇති මෙම අන්තර්ගතය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. 10 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු අපගේ ලිපියේ ඉතිරි කොටසෙහි ඇතුළත් කර ඇත. දැන් කරුණාකර අපගේ ලිපිය ප්රවේශමෙන් කියවන්න. ඔබ 10 වැනි ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන අතර ඔබේ ජර්මානු ගුරුවරයා ඔබට පාසලේදී පැවරුමක් ලබා දී ඇත. මෙය එසේ නම්, ඔබ…

වැඩිදුර කියවන්න

9 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු

හිතවත් ශිෂ්‍ය මිත්‍රවරුනි, ඔබ කියවා ඇති මෙම පිටුව අන්තර්ජාලයේ 9 ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු සොයන සිසුන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇත. ජර්මානු 9 වන ශ්රේණියේ පෙළපොත් පිළිතුරු අපගේ ලිපියේ ඉතිරිව ඇත. දැන් හොඳට කියවන්න. ඔබේ ජර්මානු ගුරුවරයා ඔබට පැවරුමක් ලබා දෙන විට, ඔබ ජර්මානු පාඩම් වලින් ඉගෙන ගත් තොරතුරු මත පදනම්ව මෙම පැවරුම සූදානම් කළ යුතුය.

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු පෙළපොත් පිළිතුරු

Değerli öğrenci arkadaşlar, Almanca ders kitabı cevapları ya da Almanca çalışma kitabı cevapları araması yaparak bu sayfaya ulaştınız. Belki de bir Almanca ödeviniz var ve onunla ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Almanca ders kitabı cevaplarını en doğru şekilde bu sayfada bulacaksınız. Aşağıdaki uyarılarımızı dikkatlice okuyup Almanca ders kitabı cevapları ya da Almanca…

වැඩිදුර කියවන්න

Konjunctiv 2 Ubungen

Almanca Konjunktiv 2 Übungen adlı konumuz almancax forumlarından derlenmiştir. almancax üyeleri tarafından hazırlanmıştır. İstifadenize sunarız.   Bilden Sie Konjunktiv -11 Sätze! (Achten Sie auf die Zeiten!) Beispiel: Hans ist heute nicht gekommen. (= Hans bugün gelmedi.) — Ich wäre heute gekommen. (Ben -onun yerinde olsaydım – bugün gelirdim.) 1. Atilla fährt nach…

වැඩිදුර කියවන්න

පර්ෆෙක්ට් ungbungen

ජර්මානු පරිපූර්ණ übungen. පහත ක්‍රියා පදවල පරිපූර්ණ සංයෝජන පරීක්ෂා කර ජර්මානු වාක්‍යවල මෙම ක්‍රියා පද ඔබම භාවිතා කරන්න. brennen brannte [brennte] gebrannt bringen brachte (brachte) gebracht dersen dachte (dachte) gedacht dingen dingte [dang] gedungen dreschen (du drischst, er drischt; drisch!) drosch (dröddrchen gedrosche) ඩාර්ෆ් ,…

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු වචන කටපාඩම් කිරීමේ ක්‍රම

මෙම ලිපියෙන් ජර්මානු වචන කටපාඩම් කරන්නේ කෙසේද? අපි ජර්මානු වචන කටපාඩම් කිරීමට ක්රම ගැන කතා කරමු. ඉගෙනීමට උත්සාහ කරන ජර්මානු සහ වෙනත් විදේශීය භාෂාවලින් සාක්ෂාත් කර ගත යුතු පළමු ඉලක්කය සාමාන්‍යයෙන් හැකි තරම් වචන ඉගෙනීමයි. මෙම අවස්ථාවේදී, ඉගෙනීම සිදුවන්නේ ක්‍රියාත්මක වන වචන කටපාඩම් කිරීමේ ක්‍රමය මගිනි. ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට සහ විදේශ භාෂා ඉගෙනීමේ ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වීමට කැමති අය සඳහා…

වැඩිදුර කියවන්න

11 ශ්‍රේණිය ජර්මානු වැඩපොත පිළිතුරු

Merhaba, muhtemelen bir lisede 11. sınıfta eğitim görüyorsunuz ve Almanca 11. sınıf çalışma kitabı cevapları araması yaparak bir şekilde bu sayfaya ulaştınız. Sizi tebrik ederiz. En doğru cevaplar burada. 11. Sınıf Almanca Alıştırma Kitabı Cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. En doğru cevaplar buradadır. Tabii ki başka web sitelerinde de karşınıza…

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු ඔරලෝසු නිරූපණය

ජර්මානු ඔරලෝසු, 8, 9, 10 ශ්‍රේණිවල ජර්මානු ඔරලෝසු, පින්තූර සහිත ජර්මානු ඔරලෝසු පාඩම පැහැදිලි කිරීම හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ වෙබ් අඩවියේ අපගේ පෙර පාඩම් වලදී අපි ජර්මානු ඔරලෝසු විෂය බොහෝ වාරයක් සාකච්ඡා කර ඇත්තෙමු. ඔබ විස්තරාත්මක සහ සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම කියවීමට කැමති නම් ජර්මානු ඔරලෝසු පිළිබඳ නිදර්ශන විෂයට පෙර ජර්මානු ඔරලෝසු, කරුණාකර පහත කියවන්න. සබැඳිය ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔරලෝසු පැහැදිලි කිරීම, ජර්මානු ඔරලෝසු ගැන…

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු අංක සහ ජර්මානු අංක අභ්යාස

ජර්මානු අංක මත අභ්යාස සහ උදාහරණ. අපි අපේ කලින් පාඩම් වල ඉලක්කම් විෂය හැදෑරුවා. මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු අංක පිළිබඳ බොහෝ උදාහරණ ලබා දෙන අතර මෙම විෂය ශක්තිමත් කිරීමට ඔබට උදව් කරන්නෙමු. පළමුව, කුඩා සංඛ්‍යා නැවත මතක තබාගෙන විශාල හා සංකීර්ණ සංඛ්‍යා සලකා බලමු. ඔබ ශුන්‍යයේ සිට මිලියන ගණනක් දක්වා සියලුම ජර්මානු කියවන්නේ නම්…

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු ප්‍රශ්න වාක්‍ය ඛණ්ඩය ist das - අභ්‍යාස

ජර්මානු ප්‍රශ්න කිරීමේ වාක්‍ය, යිස්ට් දාස්, ජර්මානු අභ්‍යාසවල සරල ප්‍රශ්න කිරීමේ වාක්‍ය. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපි අපේ කලින් පාඩම් වල ජර්මානු භාෂාවෙන් සරල ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය දුටුවෙමු, ඔබ දන්නා පරිදි, "was ist das" යන වාක්‍යයේ තේරුම "මේ කුමක්ද?" දැන් අපි was ist das ගැන අභ්‍යාස කිහිපයක් කරමු. පහත වාක්‍ය විසඳන්න. 1. එය කළ හැකිද? (ඩයි ෆෙන්ස්ටර්) _____________________…

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මන් ඇමිණුම් සහිත අභ්යාස

ජර්මානු ලිපි, ලිපි පිළිබඳ අභ්‍යාස, නිශ්චිත ලිපි der das die, indefinite articles ein, eine. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ පෙර පාඩම් බොහොමයක, අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් නිශ්චිත ලිපි සහ අවිනිශ්චිත ලිපි දැක ඇති අතර බොහෝ උදාහරණ ලබා දී ඇත. අපගේ පෙර පාඩම් වලදී, අපි ජර්මානු විශේෂණ වාක්‍ය ඛණ්ඩ ද දුටු අතර විශේෂණ වාක්‍ය ඛණ්ඩවල සිදුවන ලිපි වෙනස්කම් පැහැදිලි කළෙමු. දැන් ජර්මන් භාෂාවෙන්…

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු පාසැල් සහ පංති කාමරය

Almanca Okulumuz Almanca Okul ve Sınıf Eşyaları Aşağıdaki görselde Almanca Okulumuz Almanca Okul ve Sınıf Eşyaları yer almaktadır. Değerli arkadaşlar sitemizde bulunan benzer bir derste de Almanca okul eşyaları ve Almanca sınıf eşyaları hem artikelleri hem de çoğulları ile birlikte gösterilmiştir, dilerseniz o konumuzu da inceleyebilirsiniz. Almanca okul eşyaları ile…

වැඩිදුර කියවන්න

9 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු ලිපි සහ ලිපි වලට අදාළ අභ්‍යාස

Almanca artikeller, der-das-die, Almanca belirli artikeller ve belirli artikeller ile ilgili alıştırmalar. Değerli Almanca öğrenen arkadaşlar, daha önceki derslerimizde Almanca artikelleri görmüş ve uzun uzun izah etmiştik, söz konusu derslere sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Kısaca tekrar değinmek gerekirse, Almanca’da üç tane artikel vardır, bunlar der, das ve die artikelleridir. Genellikle;…

වැඩිදුර කියවන්න

Akkusativ, ජර්මානු නම - සිද්ධි දේශන හා අභ්යාස

ජර්මානු නාම පද ආකෘතිය (Akkusativ) පැහැදිලි කිරීම සහ 9 වන ශ්රේණියේ සිසුන් සඳහා අභ්යාස. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ පෙර පාඩම් වලදී අපි i case, e case සහ ජර්මානු නාම පදය දුටුවෙමු. ඔබට අවශ්‍ය නම්, ජර්මානු නාම පදයේ චෝදනා ස්වරූපය නැවත සිහිපත් කරමු. ජර්මානු භාෂාවෙන් නාම පද -i බවට පත් කරනු ලබන්නේ ඒවායේ ලිපි වෙනස් කිරීමෙනි. ලිපි පහත පරිදි වෙනස් කර ඇත: "කියන්නේ" යන ලිපිය නම්...

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු ඔරලෝසු

Almanca saatler (die Uhrzeit) ile ilgili alıştırmalar. Daha önceki derslerimizde Almanca saatler konusunu detaylıca ele almıştık. Almanca saatin soruluşunu, saatlerin söylenişini, Almanca’da buçuklu saatleri, tam saatleri ve çeyrekli saatleri detaylıca anlatmış ve örneklerle pekiştirmiştik. Şimdi sizler için hazırlamış olduğumuz Almanca saatler alıştırma görselini inceleyerek görselde yer alan saatlerin kaçı gösterdiğini…

වැඩිදුර කියවන්න

ජර්මානු අවිනිශ්චිත ලිපි අයින් සහ අයින් - අභ්‍යාස

ජර්මානු අවිනිශ්චිත ලිපි, ein-eine, kein-keine, ජර්මානු අවිනිශ්චිත ලිපි පිළිබඳ අභ්‍යාස. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ ජර්මානු ව්‍යාකරණ පාඩම් වල ජර්මානු භාෂාවෙන් අවිනිශ්චිත ලිපි අපි දැක ඇත්තෙමු. ඔබ දන්නා පරිදි, අපට ජර්මානු භාෂාවෙන් අවිනිශ්චිත ලිපි දෙකක් තිබුණි, ඊන් සහ ඊයින්. මෙයින්, der සහ das යන ලිපි වෙනුවට ein යන ලිපිය භාවිතා වූ අතර, die යන ලිපිය වෙනුවට eine ලිපිය ආදේශ විය. කෙයින්…

වැඩිදුර කියවන්න