ජර්මන් පාසල් සැපයුම්

මෙම පාඩමේදී, ජර්මානු පාසල් අයිතම, ජර්මානු පන්ති කාමර අයිතම, පාසැල්වල භාවිතා කරන අයිතමයන්ගේ ජර්මානු නම් සහ අධ්‍යාපන මෙවලම්, පන්ති කාමර, පාඩම්, හිතවත් මිතුරන් වැනි දෑ අපි දකිමු.

අපි මුලින්ම ජර්මානු පාසලේ භාවිතා කරන මෙවලම්, එනම් පාසල් උපකරණ, ඒවායේ ලිපි එකින් එක පින්තූර සමඟ ඉගෙන ගනිමු. මෙම පින්තූර ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රවේශමෙන් සකස් කර ඇත. ඉන්පසුව, නැවතත් දෘශ්‍ය සහායෙන්, ජර්මානු පාසල් අයිතමවල ඒකාධිකාරය සහ බහු වචන දෙකම ඔවුන්ගේ ලිපි සමඟ අපි ඉගෙන ගන්නෙමු. එවිට අපි ඔබට ජර්මානු පාසල් අයිතම ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මේ ආකාරයෙන්, ඔබ ජර්මානු අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු මෙවලම් හොඳින් ඉගෙන ගනු ඇත. පිටුවෙහි පතුලේ ජර්මානු භාෂාවෙන් පාසල් අයිතම පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය ඇත.

ජර්මානු පාසල් අයිතම නිදර්ශන ප්‍රකාශනය

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩයි ෂුල්ටාෂේ - පාසල් බෑගය

die Schultashe - පාසල් බෑගය


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් බ්ලයිස්ටිෆ්ට් - පැන්සල

der Bleistift - පැන්සලජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් කුලි - ජර්මානු බෝල්පොයින්ට් පෑන

ඩර් කුලි - බෝල්පොයින්ට් පෑන


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් ෆුලර් - ජර්මානු ෆවුන්ටන් පෑන

der Füller - ෆවුන්ටන් පෑන


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් ෆාබ්ස්ටිෆ්ට් - ජර්මානු ක්‍රෙයොන්ස්

der Farbstift -B තීන්ත සලකුණු


 

ජර්මානු පාසල් සැපයුම් - ඩර් ස්පිට්සර් - ජර්මානු මුවහත් කරන්නා

ඩර් ස්පිට්සර් - තියුණුජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් රේඩියර්ගුමි - ජර්මානු මකනය

der Radiergummi - මකනය


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් මාකර් - ජර්මානු හයිලයිටර්

ඩර් මාකර් - හයිලයිටර්


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් මැප්චෙන් - ජර්මානු පැන්සල් නඩුව

der Mappchen - පැන්සල් නඩුව


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - දාස් බුච් - ජර්මානු පොත

das Buch - පොත


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - දාස් හෙෆ්ට් - ජර්මානු සටහන් පොත

das Heft - සටහන් පොතජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් මල්කාස්ටන් - ජර්මානු ජල වර්ණ

der Malkasten - ජල වර්ණ


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් පින්සෙල් - ජර්මානු බුරුසුව

ඩර් පින්සල් - බුරුසුව


ජර්මානු පාසල් අයිතම - das Worterbuch - ජර්මානු ශබ්දකෝෂය

das Wörterbuch - ශබ්දකෝෂය


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - දාස් රේඛීය - ජර්මානු පාලකයා

das රේඛීය - පාලකයා


 

ජර්මානු පාසල් සැපයුම් - ඩර් වින්කෙල්මෙසර් - ජර්මානු ප්‍රොට්‍රැක්ටර්

der Winkelmesser - Protractorජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් සර්කෙල් - ජර්මානු ජිබ්

ඩර් සර්කෙල් - මාලිමා ය


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩයි ටෆෙල් - ජර්මානු කළු පුවරුව

die Tafel - කළු ලෑල්ල


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩයි ක්‍රයිඩ් - ජර්මානු හුණු

die Kreide - හුණු


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - die Schere - ජර්මානු කතුර

die Schere - කතුර


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - මිය යන්න ලෑන්ඩ් රහ්මාත් - ජර්මානු සිතියම

die Land Rahmat - සිතියම


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් ටිෂ් - ජර්මානු මේසය

der Tisch - වගුවජර්මානු පාසල් අයිතම - ඩර් ස්ටුල් - ජර්මානු පේළිය

der Stuhl - ශ්‍රේණිය


 

ජර්මානු පාසල් අයිතම - දාස් ක්ලෙබෑන්ඩ් - ජර්මානු සංගීත කණ්ඩායම

das Klebeband - ටේප්

හිතවත් සිසු සිසුවියන්, ජර්මානු භාෂාවෙන් වැඩිපුරම භාවිතා කරන හා නිතර මුණගැසෙන පාසල් අයිතම සහ ඔවුන්ගේ ලිපි අපි දැක ඇත්තෙමු. පන්ති කාමරයේ සහ පාඩම් වල මතකයට එන වඩාත් සුලභ ජර්මානු පාසල් අයිතම මේවාය. දැන් අපි ජර්මානු පාසල් අයිතමවල පින්තූර කිහිපයක් බලමු. පහත දැක්වෙන්නේ ජර්මානු පාසල් අයිතම, ඒවායේ ලිපි සහ ඒවායේ බහු වචන ය. ඔබ දන්නා පරිදි, ජර්මානු භාෂාවේ සියලුම බහු නාම නාමවල ලිපිය මිය යයි. ඒකීය නම්වල ලිපි කටපාඩම් කළ යුතුය.

ජර්මානු පාසල් අයිතමවල බහු වචන

පහත දැක්වෙන්නේ වැඩිපුරම භාවිතා කරන පාසල් අයිතම සහ ජර්මානු වචන කිහිපයක් සඳහා ජර්මානු ය. පින්තූර අප විසින් සකස් කර ඇත. පහත පින්තූරවල, ජර්මානු පාසල් අයිතම සහ පන්ති කාමර අයිතම ඔවුන්ගේ ලිපි සහ බහු වචන සමඟ දක්වා ඇත. හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න. පහත පින්තූර වලට පහළින්, ජර්මානු පාසල් අයිතම ලැයිස්තුවක් ලිඛිත ස්වරූපයෙන් ඇත, අපගේ ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කිරීමට අමතක නොකරන්න.

ජර්මානු පාසලේ භාවිතා කරන අයිතම, පන්තියේ අයිතමවල ජර්මානු නම්

ජර්මානු පාසල් අයිතමවල බහු වචන සහ ලිපි

ජර්මන් පාසල් සැපයුම්

ජර්මානු පාසල් ලිපි සහ බහු වචන සපයයි
ජර්මානු භාෂාවෙන් පාසල් ලිපි වල බහු වචන සහ ලිපි

ජර්මන් පාසල් සැපයුම්


ඉහත පින්තූරයේ ලිපි හා බහු වචන සහිත ජර්මානු පාසල් සහ පන්ති කාමර උපකරණ තිබේ.

ජර්මානු පාසල් අයිතම ලැයිස්තුව

හිතවත් අමුත්තනි, පහත ජර්මානු පාසල් අයිතම ලැයිස්තුව වටිනා සාමාජිකයෙකු විසින් සකස් කර ඇත. ඔබට කිසියම් දෝෂයක් හමු වුවහොත් කරුණාකර අපට දන්වන්න. ඔබගේ ජර්මානු අධ්‍යාපනයේ සාර්ථකත්වය අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

Teile der Schule:

ක්ලාස්: පංතිය
das Klassenzimmer: පන්තිය
das Lehrerzimmer: ගුරුවරුන්ගේ කාමරය
die Bibliothek: පුස්තකාලය
die Bücherei: පුස්තකාලය
das ශ්‍රමය: රසායනාගාරය
ඩර් කල්ලිය
ඩර් ෂුල්හෝෆ්: පාසැල් භූමිය
ඩර් ෂුල්ගාර්ටන්: ක්‍රීඩා පිටිය
die Turnhalle: ජිම්

ෂුල්චචන් මිය යන්න: (පාසල් ලිපි)

ඩර් ලෙහර්ටිස්: ගුරුවරයාගේ මේසය
das Klassenbuch: පන්ති පොත
die Tafel: පුවරුව
ඩර් ෂ්වාම්: මකනය
das pult: lectern / row
die Kreide: හුණු
der Kugelschreiber (Kuli): බෝල්පොයින්ට් පෑන
das heft: සටහන් පොත
die Schultasche: පාසල් බෑගය
ෆූලර්: ෆවුන්ටන් පෑන
das Wörterbuch: ශබ්ද කෝෂය
die Mappe: ගොනුව
der Bleistift: පැන්සල
das Mäppchen: පැන්සල් නඩුව
die Schere: කතුර
ඩර් ස්පිට්සර්: මුවහත් කරන්නා
das Buch: පොත
ඩයි බ්‍රිල්: කණ්නාඩි
der Buntstift / Farbstift: දැනෙන-ඉඟි පෑන
das රේඛීය: පාලකයා
die Brotdose: දිවා ආහාර පෙට්ටිය
der Radiergummi: මකනය
das Blatt-Papier: කඩදාසි
පැට්‍රෝන්: කාට්රිජ්
ඩර් බ්ලොක්: බ්ලොක් සටහන
das Klebebant: මැලියම් පටිය
මිය යන්න ලෑන්ඩ්කාර්ට්: සිතියම
ඩර් පින්සල්: තීන්ත බුරුසුව
der Malkasten: තීන්ත පෙට්ටිය
das Turnzeug: trackuit
die Turnhose: පහළ ධාවන පථය

ජර්මානු පාසල් උපකරණ නියැදි වාක්‍ය

දැන් අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් පාසල් අයිතම පිළිබඳ උදාහරණ වාක්‍ය කරමු.

අයිස්ට් දාස් ද? (මේ කුමක් ද?)

Das ist ein Radiergummi. (මෙය මකනයකි)

සින්ද් දාස් ද? (මේ මොනවද?)

දාස් සින්ඩ් බ්ලිස්ටිෆ්ට්. (මේවා පෑන් ය.)

Hust du eine Schere? (ඔබට කතුර තිබේද?)

ජා, ich habe eine Schere. (ඔව්, මට කතුර ඇත.)

නයින්, ich habe keine Schere. (නැත, මට කතුර නැත.)

මෙම පාඩමේදී, අපි පාසලේ භාවිතා කරන මෙවලම් හා උපකරණ පිළිබඳ කෙටි ලැයිස්තුවක් පන්ති කාමරයේ භාවිතා කර ඇත්තෙමු, ඇත්ත වශයෙන්ම, පාසලේ භාවිතා කරන මෙවලම් ලැයිස්තුව මෙයට පමණක් සීමා නොවේ, නමුත් අපි ජර්මානු ලැයිස්තුව ලබා දී ඇත බොහෝ විට භාවිතා කරන මෙවලම්, ශබ්දකෝෂය සෙවීමෙන් මෙහි ඇතුළත් කර නැති මෙවලම්වල නම් ඔබට සොයාගත හැකිය.

ඔබගේ ජර්මානු පන්තිවල ඔබ සැමට සාර්ථක වීමට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි