කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු විනෝදාංශ

ජර්මානු භාෂාවෙන් අපගේ විනෝදාංශ නම් කර ඇති මෙම පාඩමේදී, අපගේ විනෝදාංශ ජර්මානු භාෂාවෙන් පැවසීමටත්, ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔවුන්ගේ විනෝදාංශ ගැන විමසීමටත්, ජර්මානු විනෝදාංශ ගැන වාක්‍ය සැකසීමටත් අපි ඉගෙන ගනිමු.

පළමුවෙන්ම, තුර්කි හා ජර්මානු යන දෙඅංශයෙන්ම අප එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩිපුරම භාවිතා කරන හා මුණගැසෙන ජර්මානු විනෝදාංශ දෙස බලමු. එවිට අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් විනෝදාංශයක් අසන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගෙන සවිස්තර දේශන සහ උදාහරණ රාශියක් ඇති ජර්මානු භාෂාවෙන් විනෝදාංශයක් කියමු. අපි විනෝදාංශ විස්තර කරන වාක්‍ය ජර්මානු භාෂාවෙන් කරන්නෙමු.

අපට ජර්මන් බසින් කෙනෙකුගේ විනෝදාංශ හෝ විනෝදාංශ මොනවාදැයි විමසීමට හැකි වනු ඇති අතර, අපගේ විනෝදාංශය හෝ විනෝදාංශ මොනවාදැයි යමෙකු අපෙන් ඇසුවොත්, අපගේ විනෝදාංශ හෝ විනෝදාංශ මොනවාදැයි ජර්මානු භාෂාවෙන් අපට පැවසිය හැකිය.

අපි මේ සියල්ලම අල්මන්කාක්ස් නරඹන්නන් සඳහා ප්‍රවේශමෙන් සකස් කර ඒවා ඔබේ භාවිතයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තෙමු. දැන්, පළමුවෙන්ම, අපි ඇල්මන්කාක්ස් අමුත්තන් සඳහා ප්‍රවේශමෙන් සකස් කර ඇති පහත රූප පරීක්ෂා කරන්න.

ජර්මානු විනෝදාංශ ඉගෙන ගන්නා අතරම, අපගේ පෙර ජර්මානු පාඩම් වල සඳහන් කර ඇති පරිදි ජර්මානු භාෂාවෙන් විශේෂ හා සාමාන්‍ය නාමවල මුලකුරු අකුරු වලින් ලියා ඇති බව අපි ඔබට මතක් කර දෙමු, නමුත් ක්‍රියා පදවල මුලකුරු කුඩා අකුරුවලින් ලියා ඇත.

ජර්මන් හොබීස් පින්තූර පැහැදිලි කිරීම

ජර්මානු විනෝදාංශ -සින්ගන් - ගායනය

ජර්මානු විනෝදාංශ-සිංගෙන් - ගායනය


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - සංගීත හෙරන් - සංගීතයට සවන් දීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - සංගීත හෙරන් - සංගීතයට සවන් දීමජර්මානු විනෝදාංශ - බුච් ලෙසන් - කියවීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - බුච් ලෙසන් - කියවීම


ජර්මානු විනෝදාංශ - ෆුබෝල් ස්පීලන් - පාපන්දු ක්‍රීඩා කිරීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - ෆුබෝල් ස්පීලන් - පාපන්දු ක්‍රීඩා කිරීම


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - පැසිපන්දු ස්පීලන් - පැසිපන්දු ක්‍රීඩා කිරීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - පැසිපන්දු ස්පීලන් - පැසිපන්දු ක්‍රීඩා කිරීම


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - ඡායාරූපකරණය - පින්තූර ගැනීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - ඡායාරූපකරණය - පින්තූර ගැනීම


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - ගිටාර් ස්පීලන් - ගිටාරය වාදනය කිරීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - ගිටාර් ස්පීලන් - ගිටාරය වාදනය කිරීමජර්මානු විනෝදාංශ - ක්ලැවියර් ස්පීලන් - පියානෝව වාදනය කිරීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - ක්ලැවියර් ස්පීලන් - පියානෝව වාදනය කිරීම


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - ෂ්විමන් - පිහිනීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - ෂ්විමන් - පිහිනීම


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - රැඩ් ෆැරන් - පාපැදි පැදීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - රැඩ් ෆැරන් - පාපැදි පැදීම


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - ක්‍රීඩා මැචෙන් - ව්‍යායාම කිරීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - ක්‍රීඩා මැචෙන් - ව්‍යායාම කිරීම


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - කොචෙන් - ඉවුම් පිහුම්

ජර්මානු විනෝදාංශ - කොචෙන් - ඉවුම් පිහුම්


ජර්මානු විනෝදාංශ - ටැන්සන් - නැටුම්

ජර්මානු විනෝදාංශ - ටැන්සන් - නැටුම් 

ජර්මානු විනෝදාංශ - රයිටන් - පැදීම

ජර්මානු විනෝදාංශ - රයිටන් - පැදීම


 

ජර්මානු විනෝදාංශ - නැවත - ගමන්

ජර්මානු විනෝදාංශ - නැවත - ගමන්


ජර්මන් හි විනෝදාංශය

ජර්මානු විනෝදාංශ විමසීම් සහ කථා කිරීමේ වාක්‍යය

ජර්මානු විනෝදාංශ විමසීම් සහ කථා කිරීමේ වාක්‍යය

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔවුන්ගේ විනෝදාංශ මොනවාදැයි යමෙකුගෙන් විමසීමට අපට අවශ්‍ය නම්, අපි පහත රටාව භාවිතා කරමු.

Ist dein විනෝදාංශයක්ද?

ඔබේ විනෝදාංශය කුමක්ද?

සින්ඩ් ඩීන් හොබීස් ද?

ඔබේ විනෝදාංශ මොනවාද?


ජර්මන් හි විනෝදාංශය විමසීම සහ කථා කිරීම (තනි හැඟීම)

ඉහත වාක්‍යවල දැකිය හැකි පරිදි, ist dein විනෝදාංශය වාක්‍යය ඔබේ විනෝදාංශය කුමක්ද? එහි තේරුම. සින්ඩ් ඩීන් හොබීස් විය වාක්‍යය බහු වචන වේ ඔබේ විනෝදාංශ මොනවාද එහි තේරුම. මෙම වාක්‍යවල ඇති ඒකීය බහුවිධ සංකල්ප, අප හා මේන් අතර වෙනස සහ අපගේ පෙර දේශන වලදී අයිස්ට් සහ සින්ඩ් අතර වෙනස පැහැදිලි කර ඇති හෙයින්, අපි එය නැවත මෙහි සඳහන් නොකරමු.

ඔබේ විනෝදාංශය කුමක්ද? ප්රශ්නයට; මගේ විනෝදාංශය කියවීම, මගේ විනෝදාංශය සංගීතයට සවන් දීම, මගේ විනෝදාංශය පාපැදි පැදීම, මගේ විනෝදාංශය පිහිනීමයි. අපට එවැනි පිළිතුරු දිය හැකිය. ජර්මානු භාෂාවෙන් විනෝදාංශයක් පැවසීමේ රටාව පහත පරිදි වේ. අපි අපේ විනෝදාංශ වලින් එකක් ගායනා කිරීමට යන්නේ නම්, අපි පහත රටාව භාවිතා කරමු.

මෙයින් විනෝදාංශය ………….

ඉහත වාක්‍යයේ දී, අපගේ විනෝදාංශය තිත් තැනට ගෙන එනු ලැබේ. උදාහරණයක් වශයෙන්;

  • Ist dein විනෝදාංශයක්ද? : ඔබේ විනෝදාංශය කුමක්ද?
  • මෙයින් විනෝදාංශය : මගේ විනෝදාංශය පිහිනීමයි
  • Ist dein විනෝදාංශයක්ද? : ඔබේ විනෝදාංශය කුමක්ද?
  • මෙයින් හොබී ist singen : මගේ විනෝදාංශය ගායනයයි

වැනි උදාහරණ අපට දිය හැකිය. මෙම අච්චුව භාවිතා කරන්නේ අපගේ විනෝදාංශයක් ගැන සඳහන් කිරීමට නම් පමණි. අපට එක් විනෝදාංශයකට වඩා තිබේ නම් සහ එක් විනෝදාංශයකට වඩා වැඩි යමක් පැවසීමට අවශ්‍ය නම්, අපි පහත දැක්වෙන බහු ස්වරූපය භාවිතා කළ යුතුය.

ජර්මන් හි විනෝදාංශය විමසීම සහ කථා කිරීම (බහුකාර්යය)

ඇත්ත වශයෙන්ම, පුද්ගලයෙකුට තිබිය හැක්කේ එක් විනෝදාංශයක් හෝ එකකට වඩා වැඩි විනෝදාංශයකි. දැන්ත් ඔබේ විනෝදාංශ මොනවාද ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙස බලමු; මෙම බහුවිධ ප්‍රශ්නයට මගේ විනෝදාංශ කියවීම සහ පිහිනීම, මගේ විනෝදාංශ සංගීතයට සහ කියවීමට සවන් දීම, මගේ විනෝදාංශ වන්නේ බයිසිකල් පැදීම, පිහිනීම සහ සංගීතයට සවන් දීම ය. වැනි බහුවිධ පිළිතුරු අපට ලබා දිය හැකිය.

මෙහිදී සලකා බැලිය යුතු කාරණය මෙයයි: අපගේ විනෝදාංශ වලින් එකක් පමණක් සඳහන් කිරීමට යන්නේ නම්,me විනෝදාංශය ……අපි අච්චුව පාවිච්චි කරනවා ” නමුත් අපි විනෝදාංශ එකකට වඩා කියන්න යන්නේ නම් “මයින් හොබීස් සින්ඩ් …… .. ……. …… ..අපි අච්චුව පාවිච්චි කරනවා ”. තිත් සහිත ස්ථානවල අපට පැවසීමට අවශ්‍ය විනෝදාංශ අපි ලියන්නෙමු.

ජර්මානු විනෝදාංශ වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ බහු ස්වරූපය පහත පරිදි වේ.

මේන් හොබීස් සින්ඩ් …………. ………….

ඉහත "මයින් හොබීස් සින්ඩ් …… .. ……….”යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ“ මගේ විනෝදාංශ …… ”. පහත දැක්වෙන නියැදි වාක්‍ය පරීක්ෂා කරන විට ඔබට වඩාත් හොඳින් අවබෝධ වනු ඇත.

  • සින්ඩ් ඩීන් හොබීස් ද? ඔබේ විනෝදාංශ මොනවාද?
  • මේන් හොබීස් සින්ඩ් සිංගෙන් උන් ෂ්විමන් : මගේ විනෝදාංශ වන්නේ ගායනය සහ පිහිනීමයි
  • සින්ඩ් ඩීන් හොබීස් ද? ඔබේ විනෝදාංශ මොනවාද?
  • මේන් හොබීස් සින්ඩ් ෂ්විමන් සහ බුච් ලෙසන් : මගේ විනෝදාංශ වන්නේ පිහිනීම සහ කියවීමයි

ඉහත, වාක්‍යවල ඒකීය හා බහු වචන දෙකම ජර්මානු භාෂාවෙන් විනෝදාංශයක් ඉල්ලා සිටීම සහ ජර්මානු භාෂාවෙන් විනෝදාංශයක් පැවසීම අපි දැක ඇත්තෙමු.

දැන්, අපි ඇල්මන්කාක්ස් නරඹන්නන් සඳහා සකස් කර ඇති නිදර්ශන උදාහරණ පරීක්ෂා කර බැලුවහොත්, ඔබට මෙම විෂය පිළිබඳව වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ජර්මානු විනෝදාංශ සඳහා විවිධ උදාහරණ පහත රූපවල ඇත.

ජර්මන් විනෝදාංශ පිළිබඳ හැඟීම්

ජර්මානු විනෝදාංශ - ව

Was ist dein විනෝදාංශය


 

මෙයින් හොබී ist singen - මගේ විනෝදාංශය ගායනා කිරීමයි

මෙයින් හොබී ist singen - මගේ විනෝදාංශය ගායනා කිරීමයි


 

මෙයින් විනෝදාංශය රාඩ් ෆැරන් - මගේ විනෝදාංශය පාපැදි පැදීමයි

මෙයින් විනෝදාංශය රාඩ් ෆැරන් - මගේ විනෝදාංශය පාපැදි පැදීමයි


 

මෙයින් විනෝදාංශය පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව - මගේ විනෝදාංශය පැසිපන්දු ක්‍රීඩා කිරීමයි

මෙයින් විනෝදාංශය පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව - මගේ විනෝදාංශය පැසිපන්දු ක්‍රීඩා කිරීමයිMeine Hobbys sind Tennis spielen und Gitarre spielen - මගේ විනෝදාංශ ටෙනිස් වාදනය කරමින් ගිටාරය වාදනය කරයි

Meine Hobbys sind Tennis spielen und Gitarre spielen - මගේ විනෝදාංශ ටෙනිස් වාදනය කරමින් ගිටාරය වාදනය කරයි


 

Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - මගේ විනෝදාංශ වන්නේ සංගීතයට සවන් දීම සහ අශ්වයන් පැදීමයි

Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - මගේ විනෝදාංශ වන්නේ සංගීතයට සවන් දීම සහ අශ්වයන් පැදීමයි 

අපේ ජර්මානු විනෝදාංශ ගැන කතා කරමු

අපේ ජර්මානු විනෝදාංශ ගැන කතා කරමු


 

ජර්මානු භාෂාවෙන් විනෝදාංශයක් ගායනා කිරීම - මගේ විනෝදාංශය සංගීතයට සවන් දීමයි

මගේ විනෝදාංශය සංගීතයට සවන් දීමයි


 

ජර්මානු භාෂාවෙන් විනෝදාංශයක් නොකියන්න - මගේ විනෝදාංශය කියවීමයි

මගේ විනෝදාංශය කියවීමයි


 

ජර්මානු විනෝදාංශ යැයි නොකියන්න - මගේ විනෝදාංශය පාපන්දු ක්‍රීඩා කිරීමයි

මගේ විනෝදාංශය පාපන්දු ක්‍රීඩා කිරීමයි

ජර්මානු විනෝදාංශ වාක්‍ය ඛණ්ඩ

දැන් අපි තවත් උදාහරණ කිහිපයක් ලබා දී අපගේ ජර්මානු විනෝදාංශ මාතෘකාව සම්පූර්ණ කරමු.

අපේ ජර්මානු විනෝදාංශ

අපේ ජර්මානු විනෝදාංශ

ඔබ ඉහත දැක ඇති පින්තූරයේ ජර්මානු විනෝදාංශ 8 ක් ලියා ඇත. දැන් අපි මේ සෑම ජර්මානු විනෝදාංශයක්ම වාක්‍යයේ භාවිතා කරමු.

මෙයින් විනෝදාංශය බුච් ලෙසන් ය.
මගේ විනෝදාංශය කියවීමයි.

මෙයින් විනෝදාංශය සංගීතය.
මගේ විනෝදාංශය සංගීතයට සවන් දීමයි.

මෙයින් හොබී ist reiten.
මගේ විනෝදාංශය අශ්වයින් පැදීමයි.

මෙයින් විනෝදාංශය පික්නික් මචෙන්.
මගේ විනෝදාංශය විනෝද චාරිකාවක්.

මේන් හොබී යනු රැඩ් ෆැරන් ය.
මගේ විනෝදාංශය පාපැදි පැදීමයි.

මෙයින් හොබී බාස්කට්බෝල් ස්පීලන්.
මගේ විනෝදාංශය වන්නේ පැසිපන්දු ක්‍රීඩා කිරීමයි.

මෙයින් විනෝදාංශය ටෙනිස් ස්පීලන් ය.
මගේ විනෝදාංශය ටෙනිස් ක්‍රීඩා කිරීමයි.

මෙයින් විනෝදාංශය ෆුබෝල් ස්පීලන් ය.
මගේ විනෝදාංශය පාපන්දු ක්‍රීඩා කිරීමයි.

ඉහත වාක්‍ය 8 පරීක්ෂා කරන්න. ජර්මානු භාෂාවෙන් විනෝදාංශ පිළිබඳ ඉතා සරල වාක්‍ය. විවිධ විනෝදාංශ භාවිතා කරමින් වාක්‍ය මේ ආකාරයෙන් සාදන්න.

වගු වල ජර්මානු විනෝදාංශ

අවසාන වශයෙන්, අපගේ ජර්මානු විනෝදාංශ මාතෘකාව තුළ, අපි ජර්මානු විනෝදාංශ මේසයකට දෙන්නෙමු.

ජර්මානු විනෝදාංශ සහ විවේක ක්‍රියාකාරකම් ජර්මානු සමාන
නළාව ෆ්ලෙට් මිය යන්න
වයලීනය die geige
උපකරණය දාස් උපකරණ
පැසිපන්දු ඩර් පැසිපන්දු
වොලිබෝල් ඩර් වොලිබෝල්
ගොල්ෆ් ඩර් ගොල්ෆ්
ක්රීඩා ඩර් ස්පෝර්ට්
රූපවාහිනී ඩර් ෆර්න්ෂර්
පොත දාස් බුච්
චෙස් දාස් ෂාච්
දුවන්න laufen
ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා ට්‍රයිබන්
ඇවිදින්න යන්න spazieren gehen
දීප්තිමත් ඇවිදීම ජොගන්
කඳු නැගීම කරන්න වැඩි
මාඵ ඇල්ලීම මාළු
අශ්වයා පැදීම reiten
මිතුරන් හමුවීම Freunde treffen
සාප්පු යාම einkaufen
පියානෝව වාදනය කරන්න ක්ලැවියර් ස්පීලන්
සංගීතයට සවන් දෙන්න සංගීතයට සවන් දෙන්න
කියවීමට කියවීමට
නැටුම් නටන්න
ඡායාරූප ගන්න ඡායාරූප ගනිමින්
ගිටාරය වයනවා ගිටාරය වාදනය කරන්න
සිනමාවට යන්න කිනෝ ගෙහෙන්
පාපන්දු සෙල්ලම් කිරීමට පාපන්දු සෙල්ලම් කරන්න
ජිම් එකට යන්න ins Fitnessstudio gehen
ස්කී කිරීමට ස්කී කිරීමට
ටෙනිස් ක්‍රීඩා කිරීමට ටෙනිස් ක්‍රීඩා කිරීම
පරිගණකය වාදනය කිරීම පරිගණක ස්පීලන්
පාපැදි පැදීම බයිසිකල් පැදීම
පිහිනීමට පිහිනුම්
තීන්ත පිරිමි
ඇඳීම දිනුම් ඇදීම
ෙබ්කිං ෙබ්කි නිෂ්පාදන රවුම් කේක්
කුක් kochen
නිදාගන්න schlafen
කිසිවක් නොකරන්න nichts tun

සටහන: ජර්මානු භාෂාවෙන් භාවිතා කරන "ස්පීලන්" යන වචනය යමක් සෙල්ලම් කිරීම හෝ ක්‍රීඩාවක් කිරීම යන අර්ථය ලබා දෙයි. ඔබ විනෝදාංශයක් ගැන කතා කරන විට, ඔබ මෙම වචනය ක්‍රියාකාරකම ආරම්භයට ගෙන ආ යුතුය.

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ජර්මානු විනෝදාංශ නම් වූ මෙම දේශනයේදී, පොදුවේ ජර්මානු විනෝදාංශ ගැන විමසීමටත්, ජර්මානු විනෝදාංශ ගැන විමසීමටත්, ජර්මානු විනෝදාංශ ගැන විමසීමටත්, අපගේ විනෝදාංශ හෝ විනෝදාංශ ගැන ජර්මන් භාෂාවෙන් පැවසීමටත් අපි ඉගෙන ගෙන ඇත්තෙමු.

ඔබ ඉගෙන ගත් මෙම වාක්‍ය විවිධාංගීකරණය කරන්න, ජර්මානු විනෝදාංශ පිළිබඳ මාතෘකාව පිළිබඳ ඔබේ මිතුරන් සමඟ ක්‍රියාකාරකම් කළ හැකිය. මේ ආකාරයෙන්, ඔබ විෂය වඩාත් ඉක්මණින් වටහා ගනු ඇති අතර ඔබට අමතක වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු වනු ඇත.

ඔබගේ ජර්මන් පාඩම් වලදී අපි ඔබට සාර්ථක වන්නෙමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි