කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්
gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මානු ප්රාග් වල සහ සම්බන්ධිත වෙඩිං

නඩු මගින් ජර්මන්හි පුද්ගලික වේලාවන් පිළිබඳ අවධානය. අපගේ පෙර මාතෘකා වල පුද්ගලික සර්වනාම විශ්ලේෂණය කළෙමු. නාම පදයට අනුව පුද්ගලික සර්වනාම සංයෝජනය කිරීම දැන් අපි විමසා බලමු.

නමුත් අපගේ පාඩම ආරම්භ කිරීමට පෙර, මෙම ආකර්ශනීය සංකල්පය පැහැදිලි කරමු;

සාමාන්‍යයෙන් මම පෞද්ගලික සර්වනාමය සරල ස්වරූපයෙන් ඇත. මෙම පුද්ගලික සර්වනාමය i බවට හැරවීම සඳහා, -i යන උපසර්ගය තුර්කි බසින් අවසානයට එකතු කර ඇති අතර මේ ආකාරයෙන් මා යන වචනය ලබා ගනී.
මෙම me වචනය I යන පුද්ගලික සර්වනාමයේ -i ස්වරූපය ද වේ. පුද්ගලික සර්වනාමයේ -e තත්වය මම සඳහා වචනයයි. උදාහරණයක් ලෙස, පුද්ගලික සර්වනාමයේ -i තත්වය ඔබ වන අතර -e තත්වය ඔබ වචන වේ. ඔබ දැනටමත් මෙම තොරතුරු දැන සිටිය යුතුය, නමුත් එය නොදන්නා හෝ අමතක නොකරන මිතුරන් සඳහා අපි තවමත් කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කළෙමු. දැන් අපි රාජ්‍යයන්ට අනුව පුද්ගලික සර්වනාමවල සංයුක්ත වගුව ලබා දෙමු:

ich: i මම සාමය: මට
ඔබ: ඩිච්: ඔබ ඩිර්: ඔයාට
o: (පිරිමි) ඇය ඇය
Sie: o (ගැහැණු) හේ: ඇයට ඔහු: ඔහුට
es: o (මධ්යස්ථ) ඇය: ඇය ඇය
wir: අපි uns: අප uns: අප
ඔබ ඔව් ඔව්
ඔවුන්: ඔවුන් ඔවුන්: ඔවුන් ihnen: ඔවුන් වෙත
Sie: ඔබ (මෘදු) සි: ඔබ ඉනෙන්: ඔයා

මෙම වගුව මතක තබා ගත යුතුය.

කෙටි කාලීන පුනරුත්ථාපන සහිත නාමයන් සියල්ලම මතක තබා ගත හැක.
මෙම වාක්යයන් වාක්යයේ භාවිතා කරන ආකාරය සොයාගත හැකිය.
පුද්ගලික නාම වල ඒවා පිටත ලබා ගත හැකි නමුත් ඒවා භාවිතා නොකරන නිසා අපි මෙහි ඇතුළත් නොකෙරේ.
අපගේ ජර්මානු පාඩම් පිළිබඳව ඇල්මන්කාක්ස් සංසදවල ඔබට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් හා අදහස් ලිවිය හැකිය.
අපි ඔබට සාර්ථක වන්නෙමු

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

tags: , , , , , , , , , ,

අනුග්‍රාහක සබැඳි