කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දාස් ඩොයිෂ් හෝඩිය, ජර්මානු ලිපි

අපගේ ජර්මානු හෝඩියේ පාඩමේදී, අපි ජර්මානු අක්ෂර පරීක්ෂා කරන අතර, ජර්මානු අක්ෂර පරීක්ෂා කරන අතරම, ජර්මානු හෝඩියෙහි ඇති අකුරු ස්වාධීන අකුරක් ලෙස උච්චාරණය කිරීම සහ වචනයේ උච්චාරණය ද ඉගෙන ගනිමු.

මේ අතර, සමහර ජර්මානු අක්ෂරවල අක්ෂර වින්‍යාසය සමඟ එළියට එන උච්චාරණ අපි දකිනු ඇත, ජර්මානු භාෂාවෙන් සොයා ගත හැකි නමුත් තුර්කි භාෂාවෙන් නොව අකුරු ද තුර්කි බසින් නොව ජර්මානු භාෂාවෙන් ද දක්නට ලැබෙන අකුරු අපි උදාහරණ සමඟ ශක්තිමත් කර අවසානයේ අපගේ මාතෘකාව ජර්මානු හෝඩියේ විෂය පරීක්ෂණයෙන් අවසන් කරමු.

ජර්මානු හෝඩිය: අවම 20 මිනිත්තු

කාටද: ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපන සිසුන්, 9. ශ්රේණියේ සිසුන්, ආරම්භකයින් ජර්මන්

අපගේ ජර්මානු හෝඩියේ මාතෘකාව හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව, අපගේ මාතෘකාව අවසානයේ කුඩා පරීක්ෂණය විසඳීමට අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.දැන් අපි ජර්මානු හෝඩිය පරීක්ෂා කිරීමෙන් ආරම්භ කරමු.

ජර්මන් ඇල්ෆේබ් (දාස් ඩොයිට් ඇල්ෆාබෙට්)

පළමුව, අපි ජර්මානු හෝඩියෙහි ඇති අකුරු මේසයක එකට බලමු, ඉන්පසු අකුරු එකින් එක පරීක්ෂා කරමු. විශේෂ අක්ෂර සහිත ජර්මානු හෝඩියේ අක්ෂර 30 ක් ඇත. ජර්මානු හෝඩියේ අක්ෂර 26 ක් සහ විශේෂ අක්ෂර 4 ක් ඇත.

ජර්මන් ඇල්ෆබෙට්
a: මි.මී. g: ge m: එම් r: er w: අපි
b: වන්න h: හ n: අ s: එස් x: ix
c: සේ i: ii o: oo t: ටී y: üpsilont
d: ඩි j: යොට් ö: am u: uu z: සකසා ඇත
e: ee k: කා p: පී ü: ä: ae
f: ef l: q: qu v: fau ß: es set

ජර්මානු හෝඩියේ කුඩා අකුරු සහ ලොකු අකුරු දෙකම ජර්මානු හෝඩියේ රූපයෙන් ප්‍රවේශමෙන් පරීක්ෂා කරන්න.

ජර්මානු හෝඩිය - ජර්මානු අකුරු

ජර්මානු හෝඩිය - ජර්මානු අකුරු

ජර්මන් භාෂාවට අක්ෂර 26 ක් සහ විශේෂ අක්ෂර 4 ක් ඇත. මෙම විශේෂ අක්ෂර අතර, Ä, සහ the අක්ෂර A, O සහ U අක්ෂරවල umlauts වේ. සාමාන්යයෙන් එය හෝඩියෙහි පෙන්වා නැත, එය වෙනම පෙන්වනු ලැබේ.
Ss (estset) අක්ෂරයේ ද්විත්ව s ද අදහස් වේ. සමහර ස්ථානවල මෙම ලිපිය වෙනුවට එස්එස් (ද්විත්ව) ලියා ඇති බව ද පෙනේ. Letter අක්ෂරය සෑම විටම කුඩා අකුරින් ලියා ඇත, එය අගනගරවල තිබේ නම් එය එස්එස් ලෙස ලියා ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, වචනයේ සියලුම අකුරු it අකුරින් කැපිටල් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ß අක්ෂරය එස්එස් ලෙස ලිවිය යුතුය.

ජර්මානු භාෂාවෙන් i අකුරේ ලොකු අකුර I අකුර මිස අක්ෂරය නොවේ. කැපිටල් අයි අක්ෂරය (The) තුර්කි බසින් හමු වූ නමුත් ජර්මානු භාෂාවෙන් නොවේ. කුඩා අකුරක් තුර්කි බසින් ඇතත් ජර්මානු භාෂාවෙන් නොවේ. ජර්මානු භාෂාවෙන් මෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් මෙන් R අක්ෂරය සාමාන්‍යයෙන් ඉතා ඉහළ පීඩනයකින් නොකියයි.

ජර්මානු භාෂාවෙන් අකුරු කියවීම සහ කේතනය කිරීම

ජර්මානු ලිපි

අපි ඔබ වෙනුවෙන් සකස් කර ඇති රූපය බලන්න.

 

ජර්මන් අක්ෂර

ජර්මන් අක්ෂර

දැන් අපි ජර්මානු හෝඩියේ අක්ෂර උච්චාරණය සමඟ බලමු:

aa:

b: විය යුතුය

සී: සී

d:

e: ee

f: ef

g: ජී

h: ha

i: ii

j: yot

k:

මම අත

එම්

n: en

o oo

ö: ඕ

p: pe

q: qu

නිර්මාණය කරන ලද්දේ yararlı විසිනි

s: es

t: ටී

uu

ü: üü

v: fau

w: අපි

x: ix

y: ipspsilont

z: set

ä: ae

ß: es set

ජර්මානු හෝඩියෙහි ඇති අකුරු ඉහත පරිදි කියවා කේතනය කර ඇත.
ඔබගේ නම කේතනය කිරීමට යමෙකු ඔබෙන් ඉල්ලා සිටියහොත්, ඉහත පරිදි ඔබේ නමේ ඇති අකුරු එකින් එක සංකේතනය කළ යුතුය.

ජර්මානු හෝඩියේ pha, Ğ,, letter අක්ෂර නොමැති බව අපි කීවෙමු. MODERN, YAĞMUR, ÇAĞLA වැනි උදාහරණ මෙන් Ç-Ğ-as වැනි ජර්මානු හෝඩියේ නැති අකුරක් ඔබේ නමේ තිබේ නම්, මෙම අකුරු ජර්මානු භාෂාවෙන් කේත කර ඇත්තේ තිත් නොමැතිව ය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබ C අකුර C, G G ලෙස සහ S ලෙස S ලෙස කේත කළ යුතුය.

ජර්මානු ලිපි කේතනය

සමකාලීන

TSE

A

GE

D

A

S

JAPAN

YOT

A

PE

O

EN

Upsilon

A

ජර්මානු හෝඩියේ අකුරු මිස තුර්කි හෝඩියෙහි නොවේ

ජර්මානු හෝඩියේ Q, W, X,, the අක්ෂර තුර්කි හෝඩියෙහි නොමැත.

ජර්මානු හෝඩියේ නොව තුර්කි හෝඩියේ අකුරු

තුර්කි හෝඩියේ Ç,,,, as වැනි අකුරු ජර්මානු හෝඩියේ නොමැත.

ජර්මානු අකුරු වචනයෙන් කියවීම

වචනයේ සමහර අකුරු දෙපැත්තේ ඇති විට පහත සඳහන් කියවීම් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ:

ei : ඊ සහ මම අක්ෂරය දෙපැත්තෙන් දිස්වන්නේ නම් ay ලෙස කියවන්න

ie : I සහ e අක්ෂරය එකට එකතු වුවහොත් i ලෙස කියවන්න

eu : E සහ u අක්ෂරය එකිනෙකට යාබද නම් oy ලෙස කියවන්න

sch : අකුරු, අකුර සහ අකුර ş ලෙස කියවන්න

ch : C සහ h අක්ෂරය එකිනෙකට යාබදව තිබේ නම් h ලෙස කියවන්න

z : වචනයේ z අකුර ts ලෙස කියවන්න

au : A සහ ​​u අක්ෂරය එකිනෙකට යාබදව තිබේ නම් o ලෙස කියවන්න

ph : P සහ h අක්ෂරය එකිනෙකට යාබද නම් f ලෙස කියවන්න

sp : S සහ p අක්ෂරය එකිනෙකට යාබදව තිබේ නම් දැඩි ාශදාහය ලෙස කියවන්න

st : S සහ t අක්ෂරය දෙපැත්තෙන්ම දිස් වේ නම් PIB ලෙස කියවන්න

s : s යනු වචනයේ ආරම්භයේ ය z හරියට, අවසානයේ නම් වගේ s වගේ කියවන්න

ඉහත කියවීමේ රීති වලට ව්‍යතිරේක කිහිපයක් ඇත, මෙම වචන සමහරක් පැත්තකින් පෙනුනද, වචනයේ ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ අකුරු කියවිය හැකි වුවද.


පහත දැක්වෙන රූපයේ දැක්වෙන්නේ සමහර අකුරු එකට එකතු වී වචන කියවන ආකාරයයි.

ජර්මානු වචන කියවන්න

 

ජර්මානු ලිපි කියවන්නේ කෙසේද?

ජර්මානු ලිපි කියවන්නේ කෙසේද?

සටහන: ජර්මානු හෝඩියෙහි පිහිටා ඇත ,, මුලකුරු (AUO(umlaut).

යතුරුපුවරුවේ විශේෂ අක්ෂර නොමැති මිතුරන්ට පහත සඳහන් යතුරු සංයෝජන භාවිතයෙන් මෙම අකුරු ඔවුන්ගේ පරිගණකවල ටයිප් කළ හැකිය.

ä අක්ෂරය: ALT + 132 (Alt + 132 යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ Alt ඔබා 132 ටයිප් කිරීමයි)
ß අක්ෂර ALT + 225

තුර්කි යතුරුපුවරුව නොමැති අපගේ මිතුරන්ට පහත පරිදි තුර්කි අක්ෂර ඉවත් කළ හැකිය:

: ALT + 0253
M: ALT + 0221
d: ALT + 0246
: ALT + 0252
: ALT + 0240
: ALT + 0231
ALT: 0222

අපගේ ජර්මානු පාඩම් පිළිබඳව ඇල්මන්කාක්ස් සංසදවල හෝ පහත අදහස් දැක්වීමේ කොටසෙහි ඔබට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් හා අදහස් ලිවිය හැකිය. ඔබගේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට ඇල්මන්කාක්ස් උපදේශකයින් විසින් පිළිතුරු සපයනු ඇත.

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ඔබට අවශ්‍ය නම් ජර්මානු සංසද සාමාජිකයෙකු ලෙස ඔබට සියලු වර්ගවල ජර්මානු බෙදා ගත හැකිය.

දැන් ඔබ ජර්මානු හෝඩිය ඉගෙන ගෙන ඇත ජර්මානු ලිපි ඔබට අපගේ පාඩම දෙස බැලිය හැකිය.

ඔබ නොදන්නා නම් ඔබ අනුගමනය කරන ජර්මානු පාඩම් අනුගමනය කරනු ඇත ජර්මන් දේශනඔබට අපගේ පරීක්ෂා කළ හැකිය. මෙම නියෝගයට අනුව, ඔබට අපගේ ජර්මානු පාඩම් පියවරෙන් පියවර අනුගමනය කළ හැකිය.

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි