කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්

ජර්මන් හිතෝපදේශ සහ තුර්කි අර්ථය

ජර්මානු හිතෝපදේශ, මෝඩයන් සහ උපුටා දැක්වීම්

Alte Liebe rostet nicht (පැරණි ආදරණීය නොවන)

Liebe macht අන්ධ

Geteilte Freude ist doppelte Freude (බෙදාගත් ප්රීතිය දෙගුණයක්)

අල්ස් රත්රන්, glänzt (සෑම බැබලෙන දෙයක්ම රත්රන් නොවේ)

Steter Tropfen höhlt den Stein

ඊලට් මව් වේල්.

ජෙඩ් ඉස්ට් සයින්ස් ග්ලූක්ස් ස්මිම්

ඉම් බෙකර් ersaufen mehr Leute als im Bach (කුඩා හොරුන් එල්ලා තබා, විශාල හොරු නිදහස් වේ)

Arbeit ඩොර්ට් බ්රොට්, ෆවුලෙන්සන් Hung Hungnot

Arbeit zieht Arbeit nach sich (වැඩ කරන්න, රැකියාව අදින්න)

Auf alten Pfannen lernt man kochen

Bäume wachsen nicht in den Himmel (ගස් අහස තුළ වර්ධනය නොවේ)

Die dich füttert (ඔබට පෝෂණය කරන අත කපා)

(ස්පෝරෝව් වහල මත වඩා පරවුවට වඩා හොඳය)

Besser einäugig අන්ධය (එක අන්ධයක් අන්ධයන්ට වඩා හොඳයි)

Geteiltes Leid ist halbes Leid (හවුල් වේදනාව අඩකින්)

ඩිර් ලිෙබෙබ සහ ඉර ක්රිගු යන සියල්ලම ඉරිතලා

ඊනියා මෑන්ච් ඔෆ් බිල්ඩන් (Spinegel ohne Politur) (නුපුහුණු මිනිසා)

ඩර් ෆිෂ් stinkt vom Kopf එක් එක් (ආරම්භයේ සිට ෆිල්ම් සුවඳ)

ඊයින් බවර් zwischen zwei Katzen (බළලුන් අතර ඉතිරි කර ඇති මත්ස්යයාට සමාන නීතිඥයින් දෙදෙනෙකු අතර ගොවියා)

අග්ගු ඕගු, සාන් උම් සාන් (ඇස්වලට ඇස, දතකට දතකට)

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි