ජර්මානු භාෂාවෙන් දුරකථන ඇමතුම්

ජර්මානු භාෂාවෙන් දුරකථන ඇමතුම්
තැපැල් දිනය: 14.01.2024

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම පාඩමේදී අපි පැහැදිලි කරන විෂය ප්‍රධාන වේ ජර්මානු භාෂාවෙන් දුරකථන ඇමතුම් වනු ඇත. එදිනෙදා ජීවිතයේ සහ ව්‍යාපාරික ජීවිතයේ ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් ඇති දුරකථන ඇමතුම් වල ජර්මානු භාෂාවක් ලෙස භාවිතා කිරීමට ඔබට සිදු වූ විට, ඔබට අපහසුතාවයකින් තොරව ඔබේ ඇමතුම සම්පූර්ණ කළ හැකි තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය. එසේම, මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට ජර්මානු භාෂාවෙන් රැඳී සිටීමට සහ දුරකථන සංවාද වාක්‍ය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත, දුරකථන අංකයක් ඉල්ලීම සහ දුරකථන අංකය සඳහන් කිරීම.

අපගේ පාඩමේ පළමු කොටසේ ජර්මානු දුරකථන අංකයක් ඉල්ලන්නේ කෙසේද? ප්‍රශ්නය යොමු කළ යුතු ආකාරය සහ පිළිතුර ලබා දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට සොයාගත හැකිය. පහත දැක්වෙන්නේ ජර්මානු භාෂාවෙන් දුරකථන අංකය විමසීමට සමාන අර්ථ රටා කිහිපයක් සහ ඒවාට පිළිතුරු දිය යුතු ආකාරයයි.

Wie ist deine Telephonenummer? / ඔබේ දුරකථන අංකය කුමක් ද?

Festnetznummer? ඔබගේ ලෑන්ඩ්ලයින් දුරකථන අංකය කුමක්ද?

හැන්ඩිනම්මර්? ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය කුමක්ද?

මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වශයෙන් ලබා දිය හැක්කේ එක් පිළිතුරක් පමණි, එය පහත පරිදි වේ;

Meine Telefonnummer ist 1234/567 89 10./ මගේ දුරකථන අංකය 1 2 3 4/5 6 7 8 9 1 0.

ජර්මානු භාෂාවෙන් දුරකථන අංක උච්චාරණය කරන විට, සටහන් කියවීමේදී සහ සටහන් ගැනීමේදී ඒවා ඉංග්‍රීසියෙන් මෙන් එකින් එක කථා කරයි. කථා කරන අංකය තේරුම් ගෙන නොමැති නම් සහ එය නැවත නැවත කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, Wrdest du es bitte wiederholen?කරුණාකර නැවත කියන්න පුළුවන්ද? ඔබට ප්‍රශ්නය යොමු කළ හැකිය. අපගේ පාඩමේ අඛණ්ඩ කොටසේදී, අපි ඔබට ආදර්ශයක් විය හැකි දුරකථන සංවාදයක් ඇතුළත් කරන්නෙමු.

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඒකාකෘති දුරකථන ඇමතුම් උදාහරණය

පිළිතුර: ගුටන් ටැගය. Kntnnte ich bitte mit Her Adel sprechen?

සුභ දිනයක් වේවා. මට ඇඩෙල් මහතා සමඟ කතා කළ හැකිද?

B: ගුටන් ටැගය! Bleiben Sie bitte am Apparat, Ich verbinde Sie.

සුභ දිනයක් වේවා! කරුණාකර රැඳී සිටින්න.

පිළිතුර: ඩන්කේ

ස්තුති

B: Es tut mir leid, er istbesetzt. කොනන් සී ස්පේටර් නොච්මාල් අන්රුෆෙන්?

කණගාටුයි කාර්යබහුලයි. ඔබට පසුව නැවත ඇමතිය හැකිද?

පිළිතුර: ඉච් වර්ස්ටී. කොනන් සී ඉහ්මයින් නැච්රිච්ට් හින්ටර්ලැසන්?

මට තේරෙනවා. ඉතින් මට පණිවිඩයක් තැබිය හැකිද?

B: ජා, නටුර්ලිච්.

ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම

 A: Ich möchte nächsten Monat einen Termin mit ihm සිට.

මට ඔහු සමඟ ලබන මාසයේ හමුවීමක් කිරීමට අවශ්‍යයි.

B: Wirdgemacht! Wir werden unnseren Kalender überprüfen und zu Ihnen zurückkommen.

කමක් නැහැ. අපි අපගේ න්‍යාය පත්‍රය පරීක්ෂා කර ඔබ වෙත නැවත පැමිණෙමු.

පිළිතුර: ගුටන් ටැගය / සුබ දවසක්

B: ගුටන් ටැග් auch fr Sie, සර්. / ඔබටත් සුබ දවසක්, සර්.