කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

තුර්කි ජර්මන් රැකියාව 2

ජර්මානු වෘත්තීන්, ජර්මානු වෘත්තීන්, ජර්මානු තුර්කි වෘත්තීන්, ජර්මානු වෘත්තීන්, ජර්මානු වෘත්තීන්, ජර්මානු වෘත්තීන්.

අපගේ පෙර පංතියක දී, අපගේ ජර්මානු වෘත්තීන් සහ ජර්මානු වෘත්තීන් ලැයිස්තුවක් ලෙස අපි දුටුවෙමු. දැන් අපගේ ජර්මානු වෘත්තීන් අපගේ පෙර විෂයයට අයත් නොවන සමහර වෘත්තීන් එකතු කරමින් පුළුල් කරමු.

සංවාද මණ්ඩපයේ සඳහා ලියාපදිංචි කරන අපේ සාමාජිකයන් ආදරණීය අමුත්තන් ජර්මානු පාඨමාලාව පහත පිහිටා almancax බෙදා සම්පාදනය කරන ලදී, ඇතැම් සුළු දෝෂ ලිපි එසේ මත කොටස් සාමාජිකයන් හා සම්පාදනය කර ඇත. ජර්මානු උපදේශකයන් විසින් පහත සඳහන් පාඨමාලා සකස් කර නොතිබූ බැවින්, ඔබට යම් යම් අඩුපාඩුවක් ඇති අතර, ජර්මානු උපදේශකයන්ගේ පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට ජර්මානු සංසදය වෙත පිවිසිය හැකිය.

අතර ඖෂධ .Apothek ...
කම්කරුවො ... .Arbeit
.Architekt ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා ...
.Arzt වෛද්යවරයෙක් ...
... බේකරි .Bäck
බැංකුකරු .Bankbeamt ...
බාබර් .Frise ...
ඉදිකිරීම් සේවකයා… .බාවර්බිටර්
එම ගොවි .Bau වේ ...
සිවිල් ඉංජිනේරු බී .බෞංගෙනියර්
Joiners ... .Bauschrein වේ
බඳින්නා .Buchbind වේ ...
ගණකාධිකාරීවරයා .Buchhalt ...
විශාල පොත් සාප්පු තුළ .Buchhänd ...
මෙම janitor .Bürodien ...
Cirak ... .Lehrling
.Fahr sofar වේ ...
USAK ... .dien ඇත
මෙහෙකාරිය… .ඩියන්ස්ට්මාඩ්චෙන්
... .Direkt කළමනාකරු
ලියවන මත .Drechs ...
මෙම .Druck ප්රකාශන ආයතන ඇතුලත් වනු ඇත ...
කම්මල්කරු ... ..Schmied
විදුලි ඉංජිනේරු… .එලෙක්ට්‍රොයින්ජීනියර්
විදුලි කාර්මිකයා… .එලෙක්ට්‍රොටෙක්නිකර්
නිෂ්පාදකයන් ... .Fabrikant
.Fach මූල්ය විශේෂඥ ...
.Feuerwehrmann ගිනි නිවන භටයින් ...
මෙම balikci ... .Fisch වේ
එම මාර්ගෝපදේශන .Fremdenführ ...
ගාඩ්නර් ... වේ .Gärtn
මෙම zerzevatc මත .Gemüsehänd ...
isadami ... .Geschäftsmann
... එඬරු වේ .Giess
මෙම camci ... .Glas වේ
.Goldschmied ස්වර්ණාභරණ ...
මොන රටක් ද ක .Handwerk ...
වින්නඹු .Hebam ...
උසස් ඉංජිනේරු…. ඩිප්ලොමින්ජීනියර්
... ඉංජිනේරුවන් .Ingenie වේ
.Journalist මාධ්යවේදීන් ...
.Kapitän නායක ...
.Kaufmann වෙළෙන්දා ...
... වේටර් .Kelln
AHC ... .Koch ක
මෙම nanny .Kindermädch ...
මෙම bakirci ... .Kupferschmied
Coachman ... වේ .Kutsch
කෘෂිකාර්මික සේවක එල් .ලන්ඩර්බිටර්

දැන් කෙටි දැන්වීම් විවේකයක්

මෙම දොරටු පාලකයෝ .Lastträg ...
අනියම් සේවකයා… .ලොහර්බයිටර්
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ලෙස .මාෂිනෙනින්ජියර්
මාක් ... .Maschinist
කාර්ය මණ්ඩලය .Matros ...
මෙම bricklayer ... වේ .Maur
එහි ඇත්ත නැත්ත නොදනිමු .Meist ...
ඝාතකයා .Metzg ...
මෙම degirmenci මත .Mül ...
රාත්‍රී මුරකරු එන් .නාච්ට්වචර්
greengrocer ගේ ... .Obsthänd
මෙම ඔප වේ ... .Polier
.Pförtn වූ janitor වේ ...
..Rechtsanwalt නීතිඥ ...
එඬේර ..Schäf ...
කොන්දොස්තර වේ ... .Schaffn
මෙම .Schleif bileyc වේ ...
Cilingir ... ..Schloss වේ
..Schneid ගැලපෙන වේ ...
චිමිනි අතුගෑම… .චෝර්න්ස්ටයින්ෆෙගර්
Joiners ... .Schrein වේ
මෙම shoemaker .Schuhmach වේ ...
... sarac මත .Satt
... තාක්ෂණ ශිල්පීන් .Technik
.Tierarzt පශු ...
වඩු කාර්මිකයන් සඳහා .Tisch ...
සිත්තර .Tünch වේ ...
මෙම saatci ... වේ .Uhrmach
රෙදි සෝදන කාන්තාව ඩබ්ලිව් .වෂ්ෆ්රෝ
විවීම් ... වේ ..Web
යකැදුරු වේ ... ..Werkmeist
මෙම restaurateur ... ..Wirt
දන්ත විශේෂ ist… ..සහර්නස්ට්
..Zimmermann වඩු වැඩ ...

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි