ජර්මානු ඩේලි සරල ප්රශ්න

ජර්මානු ඩේලි සරල ප්රශ්න
තැපැල් දිනය: 15.01.2024

ජර්මානු භාෂාවේ එදිනෙදා ජීවිතයේ සරල ප්‍රශ්න, ජර්මානු සරල ප්‍රශ්න වල සාමාන්‍ය සංවාද, ජර්මානු මූලික ප්‍රශ්න, ජර්මානු සංවාදවල සරල ප්‍රශ්න. හිතවත් අමුත්තෙනි, පහත දැක්වෙන සරල ජර්මානු ප්‍රශ්න වාක්‍ය ඛණ්ඩ යනුවෙන් හැඳින්වෙන ජර්මානු පාඩම සම්පාදනය කර ඇත්තේ ඇල්මන්කාක්ස් සංසදවල ලියාපදිංචි වී ඇති අපගේ සාමාජිකයින්ගේ තනතුරු වලිනි.

අකුරු ආදියෙහි ඇති සමහර සුළු දෝෂයන් සම්පාදනය කරනු ලබන්නේ සාමාජිකයින්ගේ කොටස් වලින් ය. එය විය හැකිය, පහත පා course මාලාව ඇල්මන්කාක්ස් උපදේශකයින් විසින් සකස් කර නැත, එබැවින් එහි යම් දෝෂ අඩංගු විය හැකිය, ඔබට ඇල්මන්කාක්ස් උපදේශකයින් විසින් සකස් කරන ලද පාඩම් වලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඇල්මන්කාක්ස් සංසදයට පිවිසිය හැකිය.

ජර්මන්හි සරල ප්‍රශ්න:

මේ කුමක්ද? අයිස්ට් දාස් ද?
ඒක ඇත්තද? දාස් වහර් ද?
ඔහු කවුද? wer ist da?
ඔබට කොහොමද? wie geht es ihnen?
මොකද වෙන්නේ? එය නැතිද?
මොකක්ද? එය නැතිද?
ඔබ කැමති කුමක්ද? වුන්ෂෙන් සි?
මොන කැමතිද? සේ සේද?
මට කොහෙන්ද හොයාගන්න පුළුවන්… wo finde ich?
ඔයා කොහෙද යන්නේ? wohin gehen sie?
ඔබ නිදා කර තියෙනවා? sind sie wach?
ඊළඟට කවුද? wer dran?
එය ඔබේද? sind sie dran?
Wdenrden Sie mir einen Gefallen tun ඔබට මට උදව්වක් කළ හැකිද?
ඔබ කැමති කුමක් ද?
Kann ich einmal දුරකථන?
කෑන් ඉච් ෆැක්සන්?
Wo kann ich Wasser finden? මට ජලය සොයාගත හැක්කේ කොහෙන්ද?
අයිෂෙන් මිය ගියේ සීචෙන් ද? මෙම ලකුණ කුමක්ද?
Kann ich Ihnen helfen මට ඔබට උදව් කළ හැකිද?


අන්තර්ජාල කැෆේ සොයා ගත හැකිද? ඔබට අන්තර්ජාල කැෆේ එකක් සොයාගත හැක්කේ කොතැනින්ද?
Wo kann ich ඔබ වෙතින් විද්‍යුත් තැපෑලක් මට විද්‍යුත් තැපෑලක් එවිය හැක්කේ කොතැනින්ද?
Darf ich Sie etwas fragen මට ඔබෙන් යමක් අහන්න පුළුවන්ද?
Kann ich ihren Stift nehmen?
ඔබට කොනන් සී… සීජන් පෙන්විය හැකිද?…?
Wie können wir dorthin gehen? අපි කොහොමද එහි යන්නේ?
මොකද වෙන්නේ?
Wie weit ist der Bahnhof?
Wo ist das Infomationsbüro තොරතුරු කාර්යාලය කොහෙද?
Geschäfte geöffnet? සාප්පු විවෘත කරන්නේ කවදාද?
Wo ist die Bushaltestelle? බස් නැවතුම්පොළ කොහෙද?
Wo ist die nächste Bank ළඟම ඇති බැංකුව කොහේද?
Wo kann ich warten? මට බලා සිටිය හැක්කේ කොතැනින්ද?
මගේ මෝටර් රථය නවතා තැබිය හැක්කේ කොතැනින්ද?