කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු වෙර් එස්ට ඩැස්, මේ කවුද? වීඩියෝ පාඨමාලාව

මෙම පාඨමාලාවේ ජර්මානු භාෂාව වෙස්ට් ඊස් ඩස් එනම් කවුද මේ? අපි විෂය ආවරණය කරන්නෙමු. අප මීට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කළ වීඩියෝ පාඩමක දී, ඉස්තාස් යනු කුමක්ද, එය කුමක්ද යන ප්‍රශ්නය අපි දුටුවෙමු. මෙම ප්‍රශ්නයට ලබා දිය හැකි පිළිතුරු සහ මෙම පිළිතුරු සැකසීම පිළිබඳව අපි විමසා බැලුවෙමු.

උදාහරණයක් ලෙස:
මේ කවුද? : මේ හලීල්.
මේ කවුද? : මේ අහ්මෙට්.
කවුද මේ? මේ මගේ නැන්දා.
කවුද මේ? මේ මගේ ගුරුවරයා.
විවිධ පිළිතුරු ලබා දිය හැකි ය.

ඔබත්?
මේ මගේ සහෝදරයා

ඔබත්?
das ist meine Lehrerin: මේ මගේ ගුරුවරයා (ගැහැණු ගුරුවරයා)

ඔබත්?
ඩැස් ඉස්ට් මයිටේටර්: මේ මගේ අම්මා

ඔබත්?
das ist …………

දැන් අපි අපගේ සාම්පල දෛනික ජීවිතයේදී භාවිතා කරමු. නමුත් අපගේ ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝව සමඟ හඳුන්වාදීමේ මාතෘකා වලට සම්බන්ධ වන wer ist das ලෙසද අපි ඉදිරියට යන්නෙමු.

අපි අපගේ ජර්මානු වීඩියෝවෙන් පාඩම් කරමු:

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි