ජර්මානු පුද්ගලික උච්චාරණ Er Sie Es

ජර්මානු පුද්ගලික උච්චාරණ Er Sie Es
තැපැල් දිනය: 13.01.2024

ජර්මානු පුද්ගලික උච්චාරණ සහ එර් සී එස් වීඩියෝ ජර්මානු පාඩම. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ඔබ දන්නා පරිදි ජර්මානු භාෂාවෙන් 3 වන පුද්ගල ඒකීය සර්වනාම 3 ක් ඇත. මේ; er - sie - සර්වනාම වේ. මෙම සර්වනාම පිළිබඳ අපගේ වීඩියෝ පාඩම දැන් බලමු.

 

ඔබේ මිතුරන් ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අවශ්යයි පවුල් යළි ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ජර්මානු A1 සූදානම් ඔබේ මිතුරන්, ඔබට අවශ්ය නම් ජර්මානු KPSS, KPDS, UDS එවැනි විභාග සඳහා සූදානම් වූ මිතුරන් මේ ප්රශ්නය ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගෙන ඇත.
අති මූලික ගැටළුවලින් එකක් ලෙස, එය තරයේ ඉගෙන ගැනීමෙන් තොරව ඊලග ඒකකයට මාරු කිරීම අවශ්ය නොවේ.
ජර්මන් ඉගෙනීම මූලික විෂයයන් උගත්කම හෝ මතක තබා ගැනීම ඉතා හොඳින් සිදු කරනු ලබන කාරණය වනුයේ අනාගතයේ දී ඒකක වඩාත් පහසු සහ කෙටි කාලයක් තුල ඉගෙන ගත හැකි වීමයි.

ඔබ මේ ආකාරයෙන් ජර්මානු භාෂාවෙන් වැඩ කරන්නේ නම්, ඔබට කෙන් කළ හැකියමේක මොකක්ද, මේක වෙඩි තිබ්බෙ, මේ ලිපිය පාවිච්චි කළේ නැත්තේ ඇයි, අපි මේක භාවිතා කළේ කුමන ආකාරයේ ස්වර්ණාභරණද?Genellikle සහ ඔබට සාමාන්‍යයෙන් ආපසු යා යුතු නැත.
එමනිසා, ජර්මන් භාෂාව ඉගෙනීමේදී, ඔබ ස්ථීර ලෙස මූලික විෂයයන් ඉගෙන ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

මෙම වීඩියෝ පාඩමේදී අපි මෙම සර්වනාම සහ වාක්‍යයේ සර්වනාම භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු.

අපි ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරනවා.