ඉංග්රීසි ජර්මන් පාඩම් ජර්මන් 2 ඉගෙන ගන්න

ඉංග්රීසි ජර්මන් පාඩම් ජර්මන් 2 ඉගෙන ගන්න
තැපැල් දිනය: 14.01.2024

ඉංග්‍රීසි දේශන සමඟ ජර්මානු වීඩියෝ පාඩම්. ලෝක ප්‍රකට ඉගෙනුම් ජර්මානු කතා මාලාවේ දෙවන පාඩම් වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි මිතුරන් සිටින බවට අපි අදහස් බෙදා ගනිමු. ඉංග්‍රීසි දේශන සහිත ජර්මානු පාඩම් වල වීඩියෝව ඉංග්‍රීසි දන්නා සහ ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති අයට මහඟු සම්පතකි.

අපගේ ජර්මානු මිතුරන් ඇතැම් අය ජර්මනිය තේරුම් නොගන්නා නිසා ඔවුන් ජර්මානු පද්ධතිය තේරුම් නොගනිති.
විශේෂයෙන්ම ඉංග්රීසි-කතා කරන මිතුරන් ටිකක් මෙම ගැටලු, ජර්මන් ව්යාකරණ ව්යුහය ග්රහණය කර ගැනීම සඳහා ජර්මන් සහ ඉංග්රීසි සංසන්දනය කළ හැකිය.

ජර්මානු සහ තුර්කි ව්යාකරණ අතර සමානකම් නොමැති වුවත් ඉංග්රීසි ව්යාකරණ හා ජර්මානු ව්යාකරණ අතර බොහෝ සමානකම් ඇත.
ඉංග්රීසි පාඩම් නැරඹීමේදී ජර්මන් වචන බොහොමයක් ඉංග්රීසි වචනවලට සමානයි.
එකම වචන සහිත වචන පවා බොහෝය.
ජර්මන් සහ ඉංග්රීසි අතර සමානකම් බොහෝය. විශේෂයෙන්ම තදබල ලෙසින් දඬුවම් සැකසුම් ව්යුහයන් තුළ තුර්කිය හා තුර්කිය අතර තුරු කිසිදු ඩයපර්ස් නොමැත.
ජර්මානු දේශන වීඩියෝ දර්ශන ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් නරඹන විට ඔබ මෙය ද අවබෝධ කර ගනු ඇත.

ඔබේ ජර්මානු අධ්යාපන ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.
ඔබ ජර්මනියේ අධ්යයනය කරන විට ඔබ අමාරුවෙන් අසමත් වුවහොත් අපේ කණ්ඩායම වෙත ඊමේල් පණිවුඩයක් යැවීමට පසුබට නොවන්න.
අපි හැකි ඉක්මනින් සියලු ප්රශ්නවලට උත්තර දෙන්නෙමු.

දැන් අපි ඔබට ඉංග්රීසි කථාව සමග ජර්මන් පාඩම් වීඩියෝවෙන් ඔබ අත්හරිනු ඇත: