ජර්මානු මෝසන් ක්‍රියාපද, ජර්මානු මොඩල්ස්

ජර්මානු මෝසන් ක්‍රියාපද, ජර්මානු මොඩල්ස්
තැපැල් දිනය: 13.01.2024

ජර්මානු සහායක ක්‍රියාපද - Müssen සහායක ක්‍රියාපද. මෙම පාඩමේදී අපි මුසෙන් යන ජර්මානු ක්‍රියා පදය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු මුසෙන් යන ක්‍රියා පදය ජර්මානු භාෂාවේ සහායක ක්‍රියාපද වලින් එකක් වන අතර එය විවිධ අර්ථයන්ගෙන් භාවිතා කළ හැකිය. (දැන ගැනීමට, දැන ගැනීමට)

මෙය ජර්මානු A1 පවුල් නැවත එක්වීමේ විභාගයේදී බොහෝ දේ භාවිතා කරනු ඇත.
ජර්මානු මෝසෙන් මොඩල් භාවිතය ඉගෙන ගැනීමෙන් ඔබට ඇක්ස්නම්ක්ස් විභාගය සකස් කිරීමට දායක විය හැකිය.
A1 විභාගය පමණක් නොව, KPSS, KPDS, UDS වැනි ජර්මානු විභාග ද ඉතා වැදගත් වේ.
එබැවින්, A1 විභාග සකස් කිරීම සහ KPSS, KPDS, UDS, විභාගවල සේවය කරන අය වැනි දෑ හොඳින් ඉගෙන ගත යුතුය.
එය අවසරය පිළිබඳ කාරණයක් පමණක් නොව, අපගේ වෙබ් අඩවියේ කලින් සඳහන් කර ඇති සොලන්, ඩර්ෆෙන් සහ වෙනත් මොඩියුලවල සමස්ත හා විශේෂයෙන්ම අර්ථය, නිවාඩු, හැකියාව, හැකියාව, හැකියාව, තිබිය යුතු යනාදිය ය. තරයේ ඉගෙන ගෙන ව්‍යාකූල නොවන්න.

මුසෙන්ගේ සැබෑ ස්ථානයට අනුව: නිවාඩු ගත කිරීම, දැන ගැනීම, දැන ගැනීම, අවශ්‍ය වීම, අදහස් කිරීම සහ ආදරය භාවිතා කිරීම.

උදාහරණයක් ලෙස:
බස් නැච් ඇන්ටාලියා: අපි බස් රථයෙන් ඇන්ටාලියා වෙත යමු.
බස් ෆැරන්: අපිට බස් එකෙන් යන්න වෙනවා.
Ich muss nach Hause gehen: මට ගෙදර යන්න වෙනවා.
මට 10: 10 Uhr nach Hause gehen හි ගෙදර යා යුතුය
Musst du heute arbeiten? : ඔබට අද වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?
Wann mussen wir nach Berlin fahren? : අපට බර්ලිනයට (මෝටර් රථයෙන්) යා යුත්තේ කවදාද?

ඉහත වීඩියෝවෙන් සත්‍ය හා ජර්මානු වාක්‍ය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා දෙන අතර ඒවා නැවත ප්‍රවේශමෙන් නැරඹීමට අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

අපි ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරනවා.