ජර්මානු ප්රශ්ණය පිළිතුර, ජර්මානු සරල ප්රශ්න

ජර්මානු ප්රශ්ණය පිළිතුර, ජර්මානු සරල ප්රශ්න
තැපැල් දිනය: 14.01.2024

ජර්මානු ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වාක්‍ය, ජර්මානු සහ සරල ප්‍රශ්න ඇසීම. මෙම පාඩමේදී අපි ජර්මානු ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වගන්ති සහ ජර්මානු සරල ප්‍රශ්න විමසා බලමු.

ජර්මානු ප්රශ්න ප්රශ්ණය ප්රශ්න වාක්යයන් සහ අනෙකුත් ප්රශ්න වාක්ය වශයෙන් බෙදී ඇත. මෙය අපේ භාෂාවෙන් එකකි.
උදාහරණයක් ලෙස:
ඔබ කොපමණ වයසැතිද?
ඔබ මෙහි සිටීද?

උදාහරණයක් ලෙස ඔබට දැක ගත හැකි පරිදි, ප්රශ්ණ වචනයක් (ඔබ KAÇ) සමඟ ඇති වාක්යයක් සහ ප්රශ්ණ ඇමුණුමක් සහිත වාක්යයක් ඇත.
ජර්මානු භාෂාවෙන් වඩාත් මූලික හා නිතර භාවිතා වන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වාක්‍ය පහත පරිදි වේ:

ඉස්ලාමය? (මෙය කුමක්ද?)
Das ist ein Auto (මෙය කාර් එකක්)
ඉස්ලාමය? (මෙය කුමක්ද)
Das ist ein Buch (මෙය පොතක්)
ඉස්ලාමය? (මෙය කුමක්ද?)
ඩස් ist ein Haus (මෙය නිවසක්)
අපි බ්ලූම් මැරුණාද? (කොහොමද මල්?)
අපි මේ ගෙදරද? (කොහොමද ගෙදර?)
ඔයාගේ නම මොකක්ද? : උභයද?
ඔබ කවුද? : Wer Bist?
ඔබට කොහොමද? : අපි මේ?
ඉහත සඳහන් ලෙස ජර්මානු ප්රශ්න වාක්යයන් පිළිබඳ උදාහරණ ලබා ගත හැකිය.

ඉහත වීඩියෝවෙන්, ජර්මානු ප්‍රශ්න වචන සහ ජර්මානු ප්‍රශ්න වාක්‍ය වඩාත් බහුල උදාහරණ සමඟ විස්තර කර ඇත. එය නිරන්තර ගැටළුවක් වන බැවින්, ඔබ එය ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.
ඔබේ මිතුරන් ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අවශ්යයි පවුල් යළි ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ජර්මානු A1 සූදානම් ඔබේ මිතුරන්, ඔබට අවශ්ය නම් ජර්මානු KPSS, KPDS, UDS අපේ වෙබ් අඩවියේ විභාගවලට සූදානම් වන මිතුරන් මෙන් ම ජර්මානු පාඩම් සහ මිතුරන් ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගෙන සිටිය යුතුය.

මෙය අති මූලික ගැටළුවලින් එකක් බැවින්, එය තරයේ ඉගෙන ගැනීමකින් තොරව ඊලග ඒකකයට මාරු කිරීම අවශ්ය නොවේ.
ජර්මන් ඉගෙනීම මූලික විෂයයන් උගත්කම හෝ මතක තබා ගැනීම ඉතා හොඳින් සිදු කරනු ලබන කාරණය වනුයේ අනාගතයේ දී ඒකක වඩාත් පහසු සහ කෙටි කාලයක් තුල ඉගෙන ගත හැකි වීමයි.
ඔබ මේ ආකාරයෙන් ජර්මානු භාෂාවෙන් වැඩ කරන්නේ නම්, ඔබට කෙන් කළ හැකියමේක මොකක්ද, මේක වෙඩි තිබ්බෙ, මේ ලිපිය පාවිච්චි කළේ නැත්තේ ඇයි, අපි මේක භාවිතා කළේ කුමන ආකාරයේ ස්වර්ණාභරණද?ඔබට ආපසු යා යුතු නැත.
එමනිසා, ජර්මන් භාෂාව ඉගෙනීමේදී, ඔබ ස්ථීර ලෙස මූලික විෂයයන් ඉගෙන ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය.