ජර්මානු සලකුණු, ඇඩ්වර්බ්ස්, ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් ඔෆ් ප්ලේස් සහ ටයිම් වීඩියෝ පාඩම

ජර්මානු සලකුණු, ඇඩ්වර්බ්ස්, ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් ඔෆ් ප්ලේස් සහ ටයිම් වීඩියෝ පාඩම
තැපැල් දිනය: 13.01.2024

මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු සලකුණු කරුවන්, ඇඩ්වර්ඩර්ස් සහ ස්ථානය සහ වේලාව පිළිබඳ ජර්මානු ඇඩ්වර්බර්ස් යන මාතෘකා විමසා බලමු. මෙම මූලද්‍රව්‍යයන්ගේ භාවිතය හා අර්ථය අපගේ භාෂාවට හරියටම නොගැලපෙන හෙයින්, ඔබට මුලින් යම් දුෂ්කරතාවයක් ඇති විය හැකි නමුත්, ඔබේ චින්තනය ජර්මානු භාෂාවට බොහෝ උදාහරණ හා පුනරාවර්තන සමඟ අනුවර්තනය කළ හැකි නම්, ඔබට මෙම විෂය පහසුවෙන් වටහා ගත හැකිය.

වැඩිපුරම භාවිතා කරන ජර්මානු ඇඩ්වෙයාර්:

heute - අද
heute morgen - අද උදේ
heute abend - අද රෑ
morgen - හෙට
gestern - ඊයේ
vorgestern - පෙර දින
über morgen - ඊළඟ දවසේ
vorgestem morgen - පෙර උදෑසන
gestern morgen - ඊයේ උදේ
gestem mittag - ඊයේ දහවල්

ටේජ් - දිවාකාලය
මම මෝර්ගන් - උදෑසන
මම වර්මිටාජ් - දහවල්
මම මිට්ටග් - දහවල්
මම Achtmittag - දහවල්
අබ්බැන්ඩ් - සවස
නෝර් නෙට් - රාත්රියේ
සූර්ටාග් - ඉරිදා
ටියුන්ස් - දවසක්
මෝර්සන්ස් - උදෑසන

ඩෙස් මෝර්ජන්ස් - උදේ
ඩෙස් මිට්ටැග්ස් - දහවල්
sonntags - වෙළඳපොල
mittags - අයිතම
abends - සවස් වරුවේ

දැන් අපගේ වීඩියෝ පාඩම බලමු. අවශ්‍ය නම් එය නැවත නැවතත් නැරඹිය යුතු වීඩියෝවකි, කරුණාකර ප්‍රවේශම් වන්න.