ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා ජර්මන් 5 ඉගෙන ගන්න

ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා ජර්මන් 5 ඉගෙන ගන්න

ඉංග්රීසි භාෂාව කතා කරන අයට සහ ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති අයට ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝවක් ඉංග්රීසි භාෂා දේශන සමඟින් ජර්මානු පාඩම්.

ලොව සුපතළ ජර්මානු ග්රන්ථ මාලාවක් 5. පාඨමාලා වීඩියෝවෙන් වාසි ලබාගත හැකි මිතුරන් සිටින බව අපි අදහස් කරමු.

සමහර සිසුන් පැමිණිලි කරන්නේ ඔවුන්ට ජර්මානු භාෂාව තේරෙන්නේ නැති බවත් ඔවුන්ගේ ක්‍රමය විසඳිය නොහැකි බවත්ය.
මේ ආකාරයේ ගැටලුවලට එරෙහිව, විශේෂයෙන් ජර්මානු ව්‍යාකරණ ව්‍යුහය සංසන්දනය කිරීමෙන් ඉංග්‍රීසි, ජර්මානු සහ ඉංග්‍රීසි ටිකක් දන්නා මිතුරන් තේරුම් ගැනීමට පහසුය.

තුර්කි භාෂාවෙන් ජර්මානු ව්‍යාකරණ හා සමානකම් නොතිබුණද, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ජර්මානු සමඟ බොහෝ සමානකම් තිබේ.
ඉංග්රීසි පාඩම් බොහොමයක් ඉංග්රීසි වචන බොහෝමයක් ජර්මානු වචන වලට සමානයි.
එකම වචන සහිත වචන පවා බොහෝය.
වාක්‍ය ඉදිකිරීමේදී ජර්මානු සහ තුර්කි අතර කිසිදු සමානකමක් නොතිබුණද, විශේෂයෙන් ආතති සහගත කාරණා වලදී, ඉංග්‍රීසි සහ ජර්මානු අතර බොහෝ සමානකම් තිබේ.
අපේ ජර්මානු භාෂාවෙන් වීඩියෝ පාඩම් නැරඹීමෙන් ඔබ මෙය වටහා ගනු ඇත.

ඔබේ ජර්මානු අධ්යාපන ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.
ඔබ ජර්මනියේ අධ්යයනය කරන විට ඔබ අමාරුවෙන් අසමත් වුවහොත් අපේ කණ්ඩායම වෙත ඊමේල් පණිවුඩයක් යැවීමට පසුබට නොවන්න.
අපි හැකි ඉක්මනින් සියලු ප්රශ්නවලට උත්තර දෙන්නෙමු.

දැන් අපි ඔබට ඉංග්රීසි කථාව සමග ජර්මන් පාඩම් වීඩියෝවෙන් ඔබ අත්හරිනු ඇත: