කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු සැට්ස්ෆ්‍රේජ් ජර්මානු ප්‍රශ්න වගන්ති A1 විභාගය සඳහා සූදානම් වීමේ වීඩියෝ පාඩම

මෙම පාඩමේදී අපි ජර්මානු සැට්ස්ෆ්‍රේජ්, ජර්මානු ප්‍රශ්න වගන්ති පරීක්ෂා කරන්නෙමු. A1 විභාගය සඳහා සූදානම් වීමේ දී වැදගත් කාරණයක් වන ප්‍රශ්න වාක්‍ය දෛනික ජීවිතයේ නිතර භාවිතා වේ. සරල ප්‍රශ්න වාක්‍ය බොහෝ විට items ජු වාක්‍යයකින් අයිතම කිහිපයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය.

අපගේ පැතලි වාක්යය සහ ප්රශ්න වාක්ය ආකෘතිය පහත පරිදි වේ:

ජර්මානු කෙටුම්පත: DAS + IST / SING + EIN / EINE + නම

ජර්මානු ප්රශ්ණ කතාව: IST / SINT + DAS + EIN / EINE + නම

මෙන්න, das යන වචනයේ අර්ථය වන්නේ ඉස්ති හෝ සින්ඩ් යන වචනයේ වස්තුවෙහි තනි හෝ බහුත්වයට අනුව වෙනස් වී ඇති බවයි.

උදාහරණයක් ලෙස:

Das ist ein Kind (මෙය කුඩා දරුවෙක්)
ඉස්පිරිතාලේද? (මෙය කුඩා දරුවෙක්ද?)

ඩස් ist ein Haus (මෙය නිවසක්)
ගෙදරද? (මෙය නිවසක්)

ඉස්පිරිතාලේද? => මෙය පුටුද?
ඉස්සරද? => මෙය කුරුල්ලෙක්ද?
ist das ein glas? => මෙය වීදුරුවක්ද?

උදාහරණ ලබා දිය හැකිය.
වඩාත් සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම් සහ උදාහරණ සඳහා, අපගේ ජර්මානු ප්රශ්න වාක්ය බලන්න.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි