කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු වෙන් කළ හැකි ක්‍රියාපද ලැයිස්තුව වීඩියෝ පාඩම

ජර්මානු භාෂාවෙන් වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද ලැයිස්තුවක් සහිත වීඩියෝ පාඩම මෙම පාඩමේදී, අපි අපගේ මාතෘකාව ජර්මානු වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද ලැයිස්තුවෙන් ඉදිරියට ගෙන යන්නෙමු. ඔබට මතක නම්, අපගේ වෙබ් අඩවියේ වෙන් කළ හැකි ක්‍රියාපද යන මාතෘකාව පිළිබඳ තවත් වීඩියෝ 4 ක් අප සතුව ඇත.

ජර්මානු භාෂාවෙන් වෙන් කළ හැකි ක්‍රියාපද ලැයිස්තුව තරමක් පුළුල් බැවින් මෙම මාතෘකාව බොහෝ අවධාරණය කර ඇත.

 

ඔබේ මිතුරන් ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අවශ්යයි පවුල් යළි ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ජර්මානු A1 සූදානම් ඔබේ මිතුරන්, ඔබට අවශ්ය නම් ජර්මානු KPSS, KPDS, UDS එවැනි විභාග සඳහා සූදානම් වූ මිතුරන් මේ ප්රශ්නය ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගෙන ඇත.
අති මූලික ගැටළුවලින් එකක් ලෙස, එය තරයේ ඉගෙන ගැනීමෙන් තොරව ඊලග ඒකකයට මාරු කිරීම අවශ්ය නොවේ.
ජර්මන් ඉගෙනීම මූලික විෂයයන් උගත්කම හෝ මතක තබා ගැනීම ඉතා හොඳින් සිදු කරනු ලබන කාරණය වනුයේ අනාගතයේ දී ඒකක වඩාත් පහසු සහ කෙටි කාලයක් තුල ඉගෙන ගත හැකි වීමයි.

ඔබ මේ ආකාරයෙන් ජර්මානු භාෂාවෙන් වැඩ කරන්නේ නම්, ඔබට කෙන් කළ හැකියමේක මොකක්ද, මේක වෙඩි තිබ්බෙ, මේ ලිපිය පාවිච්චි කළේ නැත්තේ ඇයි, අපි මේක භාවිතා කළේ කුමන ආකාරයේ ස්වර්ණාභරණද?ඔබට ආපසු යා යුතු නැත.
එමනිසා, ජර්මන් භාෂාව ඉගෙනීමේදී, ඔබ ස්ථීර ලෙස මූලික විෂයයන් ඉගෙන ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

ප්රවේශමෙන් වෙන් කළ හැකි ක්රියා පිළිබඳ අපගේ වීඩියෝව නැරඹීමට අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

ඔබේ ජර්මානු අධ්යාපන ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි