කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා se මාලාව ඩෙෆෙන් තථ්‍ය සංයුක්ත වීඩියෝ සහ වීඩියෝ පාඩම

ජර්මානු A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා se මාලාව. ජර්මානු A1 පවුල් නැවත එක්වීමේ විභාගයේදී බොහෝ දේ භාවිතා කරනු ලබන මාතෘකාවක් සමඟ අපි මෙහි සිටිමු. ජර්මානු ඩර්ෆෙන් මොඩලයේ භාවිතය ඉගෙන ගැනීමෙන්, ඔබ ඔබේ A1 විභාගය සකස් කිරීමට දායක වනු ඇත.

A1 විභාගය පමණක් නොව, KPSS, KPDS, UDS වැනි ජර්මානු විභාග ද ඉතා වැදගත් වේ.
එබැවින්, A1 විභාග සකස් කිරීම සහ KPSS, KPDS, UDS, විභාගවල සේවය කරන අය වැනි දෑ හොඳින් ඉගෙන ගත යුතුය.
එය සෘජු කාරණයක් පමණක් නොව, අපගේ වෙබ් අඩවියේ කලින් සඳහන් කර ඇති සොලන්, මුසෙන් සහ වෙනත් මොඩියුලවල සමස්ත හා විශේෂයෙන්ම අර්ථය, නිවාඩු ගත කිරීම, හැකියාව තිබීම, හැකියාව තිබීම, තිබිය යුතු යනාදිය යනාදියයි. තරයේ ඉගෙන ගෙන ව්‍යාකූල නොවන්න.

ජර්මානු ඩර්ෆෙන් මොඩලයේ උදාහරණ:

DÜRFEN-should-should (අවසර දී ඇත)
ඩු ඩාර්ෆ්ස්ට් නිච් හයර් රවුචෙන්. ඔබට මෙහි දුම් පානය කළ නොහැක. (තේරුම අවසර නැත)
wir dürfen nicht fernsehen, weil wir arbeiten mussen. අපට රූපවාහිනිය නැරඹිය නොහැකි නිසා අපට වැඩ කළ යුතුය
ඩාර්ෆ් ඉච් එට්වාස් ෆ්‍රැගන්? මට ඔබෙන් යමක් අහන්න පුළුවන්ද?

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ඇක්ස්නම්ක්ස් විභාගය සඳහා වැදගත් විෂයයක් වන ඩර්ෆෙන් මොඩල් භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු අපි ඔබට ලබා දෙන්නෙමු.
අපගේ වීඩියෝවෙහි, ක්‍රියා පදය භාවිතා කිරීම, සංයෝජනය කිරීම සහ වාක්‍යයේ එය භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු තිබේ.

අපි ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරනවා.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි