ජර්මානු වගන්ති

ජර්මානු වගන්ති

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපි මෙම පාඩමේදී උගන්වනු ලබන විෂය සමඟ වාක්‍ය වර්ග අවසන් කර ඇත්තෙමු. අපේ විෂය රේඛාව ජර්මානු වගන්ති වගන්ති සහ වගන්ති වර්ග සාදා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට ඇත.

ජර්මානු යටත් වාක්‍ය වර්ග ලෙස හැඳින්වෙන මෙම මාතෘකාව අපගේ සංසදයේ සාමාජිකයින් විසින් සකස් කර ඇත. එහි සාරාංශ තොරතුරු සහ දේශන සටහන් වල ලක්ෂණ ඇත. දායක වූ මිතුරන්ට ස්තූතියි. අපි එය ඔබගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඉදිරිපත් කරමු. එය තොරතුරුමය ය.

ජර්මානු වගන්ති

ජර්මානු වගන්ති, ඒවා සංයුක්ත වාක්‍යයන් වන අතර ඒවා තනිවම තේරුමක් නැති අතර එය සකස් කර ඇත්තේ මූලික වාක්‍යයේ අර්ථය සම්පුර්ණ කිරීමට හෝ ශක්තිමත් කිරීමට ය. ප්‍රධාන හෝ යටත් වාක්‍යය ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ තිබේද යන්න මත පදනම්ව යටත් වාක්‍ය පිහිටුවීම වෙනස් විය හැකිය, එය වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද හා එක් ක්‍රියා පදයකට වඩා වැඩි ගණනක් සහිත වාක්‍යවල වෙනස් විය හැකිය. කෙසේවෙතත් ජර්මානු උප වගන්ති ඒවා විවිධ වර්ග පහකට බෙදා ඇති බව පෙනේ.

ජර්මානු පැති වාක්‍ය රීති

කෙටි සටහනක් ලෙස, ප්‍රධාන වාක්‍යය ප්‍රධාන වාක්‍යයෙන් කොමා භාවිතා කිරීමෙන් වෙන් කර ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

මුලදී මූලික වාක්‍යය

ප්‍රධාන වාක්‍යය ආරම්භයේ නම්, ඊළඟ වගන්තියට පෙර කොමාවක් දමනු ලැබේ. මූලික වාක්‍යයේ අනුපිළිවෙල සමාන වන අතර සංයුක්ත ක්‍රියා පදය උප වාක්‍යයේ අවසානයේ පිහිටා ඇත.

ඉච් කොම් නිච් සු ඩිර්, වීල් එස් රෙග්නෙට්. වැස්ස නිසා මම ඔබ වෙත එන්නේ නැහැ.

යටත් වාක්‍යය ඉහළින්ම සිටීම

එවැනි අවස්ථාවක, පළමු වගන්තිය පළමුව පැමිණේ, මූලික වාක්‍යය ආරම්භ වන්නේ කොමාවෙන් පසුවය. මූලික වාක්‍යය ස්ථාපිත කරන අතරම, මුලින් සංයුක්ත වූ ක්‍රියා පදය ඇත.

Weil er sub ist, bleibt zu Hause. ඔහු මහලු නිසා නිවසේ රැඳී සිටියි.

වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද තිබීම

එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, ඉහත සඳහන් වගන්තිය සහ මූලික වාක්‍ය නීති එකම ආකාරයකින් අදාළ වන අතර සංයුක්ත ක්‍රියා පදය මූලික වාක්‍යයේ මෙන් වාක්‍යයේ අවසානය දක්වා ගමන් කරයි.

සාග් මිර්, වෙන් ඩු එස් හස්ට්. ඔබ පැමිණෙන විට මට කියන්න.

බහු ක්‍රියා පද

අතීත ආතතිය හෝ අනාගත ආතතිය පිළිබඳ වාක්‍යය ඉදිරිපත් කරන විට සහායක ක්‍රියාපද එකකට වඩා වැඩි විය හැකි බව පෙනේ. එවැනි අවස්ථාවකදී අනුගමනය කළ යුතු රීතිය වනුයේ සංයුක්ත ක්‍රියා පදය වාක්‍යයේ අවසානය දක්වා ගමන් කිරීමයි.

බෙවෝර් ඩු කොම්ස්ට්, මුස්ට් ඩු මිර් වර්ස්ප්‍රෙචෙන්. ඔබ පැමිණීමට පෙර, ඔබ මට පොරොන්දු විය යුතුයි.

ජර්මානු වගන්ති වර්ග

කාර්යය අනුව යටත් වගන්ති

(Adverbialsatz) වාචික වාක්‍යය, (ඇට්‍රිබුට්සාට්ස්) ගුණාංග හෝ සං s ා දැක්වෙන වාක්‍ය,  (සබ්ජෙක්ට්සැට්ස්) විෂය පැහැදිලි කරමින් යටත් වගන්ති,  (Objektsatz) වස්තුව පැහැදිලි කරන යටත් වගන්ති.

ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයට අනුව යටත් වාක්‍ය

(වක්‍ර රතු) වක්‍ර ආඛ්‍යානය, (අනන්තය) අනන්ත වාක්‍ය, (Konjunktionalsatze) සංයෝජන, (Partizipalsatze) සහභාගිවන්නන්, (Konditionalätze) කොන්දේසි සහිත වගන්ති,  (සාපේක්ෂතාවාදය) පොලී වගන්තිය

(Konjunktionalsätze) උපසිරැසි සමඟ යටත් වාක්‍ය

මෙයින් ෂ්වෙස්ටර් සහ මේන් බ ud ඩර් ලයිබන් මිච් සේර්. මගේ සහෝදරිය සහ සහෝදරයා මට ගොඩක් ආදරෙයි.

 (Konditionalsätze) කොන්දේසි සහිත වගන්ති

ඉච් කාන් ස්කී ෆැරන්, වෙන් එස් ෂ්නෙයිට්. / එය ගිලී ගියහොත්, මට ස්කී කළ හැකිය.

 (Relativsätze) සම්බන්ධතා වගන්තිය

ඩීසර් රින්ග් ඉස්ට් ඩර් රින්ග්, ඩෙන් ඉච් වෝර්ස්ටෙලන් වර්ඩ්. මෙම මුද්ද මම තෑගි කරන මුද්දයි.