ස්ථානය සඳහා ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් (ලොකලාඩ්වර්බියන්)

ස්ථානය සඳහා ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් (ලොකලාඩ්වර්බියන්)

හිතවත් ශිෂ්‍යයෙනි, මෙම පාඩමේදී අපි ආවරණය කරනු ඇත ස්ථානය සඳහා ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් (ලොකලාඩ්වර්බියන්). මෙම පා course මාලාව අපගේ සංසද සාමාජිකයින් විසින් සකස් කර ඇති අතර එය සාරාංශ තොරතුරු වේ. සමහර දෝෂ තිබිය හැකිය. තොරතුරු සඳහා.

ජර්මානු භාෂාවෙන්, ක්‍රියා පද යනු තුර්කි භාෂාවේ මෙන් ක්‍රියා පද විස්තර කරන වචන සඳහා නම් කර ඇත. අප ක්‍රියා පද ලෙස හඳුන්වන මෙම වචන, ස්ථානය, වේලාව, තත්වය සහ හේතුව අනුව ක්‍රියා පද සංලක්ෂිත කරයි. අන්‍යෝන්‍ය දෙබස් වඩාත් පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනීම සහ වාක්‍යයේ අනුපිළිවෙල සහතික කිරීම සඳහා පිහිටීම සහ දිශාව පෙන්නුම් කරන ඇඩ්වර්ටර භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ. අපගේ මීළඟ පාඩම් වලදී අපි වෙනත් ආකාරයේ ඇඩ්වර්ටයිසර් ද සකස් කරන බව සඳහන් කරමින් ස්ථානය සඳහා ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් (ලොකලාඩ්වර්බියන්) ඔබ දැනගත යුතු දේ වෙත අපි යමු.

වාක්‍යයකින් ජර්මානු භාෂාවෙන් භාවිතා වන ස්ථානයෙහි ඇති විචල්‍යයන් පහසුවෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා “වෝ” කොහේද / “වොහින්” කොහේද / “වොහර්” කොහෙන්ද යන ප්‍රශ්න ඇසිය යුතුය.

උදාහරණයක් සමඟ පැහැදිලි කිරීමට;

මම "ඇතුළට" යනවා

“මම පහළට යනවා

අපි "එතනට" යමුද?

ස්ථානය සහ දිශානත ප්‍රකාශන වැනි ස්ථාන සහ දිශා ප්‍රකාශන භාවිතා කරන විට අපට අවශ්‍ය වචන අප හඳුන්වන අතර ජර්මානු භාෂාවෙන් ස්ථානය සහ දිශාව පිළිබඳ ඇඩ්වර්ටයිසින් විෂය ලොකලාඩ්වර්බියන් ලෙස හැඳින්වේ.

පහත වගුව පරීක්ෂා කර බැලීමේදී ඔබට ජර්මානු භාෂාවෙන් වැඩිපුරම භාවිතා වන ඇඩ්වෙයාර් ඉගෙන ගත හැකිය, ඒවා කටපාඩම් කිරීමෙන් වාක්‍ය වලින් ඒවා භාවිතා කිරීමට ඔබට පුරුදු විය හැකිය, එවිට ඔබට විෂය ඉගෙන ගත හැකිය.

කොහෙද   Wo කොහෙද   වොහින් කොහේ සිටද   වෝහර්
එහි නිදා ගනී ඔරයා ඩෝර්ටින් එතැන් සිට තවත්
මෙහි මෙහි මෙතන හයිරින් මෙතැන් සිට වොන් හයර්
එතන da දක්වා දක්ෂතා එතැන් සිට Daher
පිටුපස ආපසු ආපසු නැච් හින්ටන් පිටුපස වොන් හින්ටන්
ඉදිරියෙන් වෝර්න් ඉදිරියට නැච් වර්න් ඉදිරිපස වොන් වෝර්න්
වම් සබැඳි සෝලා nach සබැඳි වම වොන් සබැඳි
අයිතිය හරි හරි දකුණට හරි වොන් රෙක්ට්ස්
පහත පහත පහළ nach unten පහලින් යටින්
ඉහත ඉහත ඉහළට ඉහළට ඉහළ සිට වොන් ඕබන්
සෑම තැනකම සැමතැනම සෑම තැනකම ඇබෙරල්හින් ඕනෑම තැනක සිට ඇබෙරල්හර්
පිටත පිටත පිටතට nach drausen පිටතින් වොන් ඩ්‍රැවෙන්
තුල තුල තුල nach drnnen ඇතුළත සිට වොන් ඩ්‍රින්නන්