ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් ඔෆ් රීසන් (කෞසලාඩ්වර්බියන්)

ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් ඔෆ් රීසන් (කෞසලාඩ්වර්බියන්)

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම පාඩමේදී අපි උගන්වනු ලබන විෂය වේ ජර්මානු ඇඩ්වර්බ්ස් ඔෆ් රීසන් (කෞසලාඩ්වර්බියන්) එය වනු ඇත.

ක්‍රියා පද යනු විවිධාකාරයෙන් නාමවිශේෂණ, ක්‍රියා පද සහ ක්‍රියා පද හෝ වෙනත් ආකාරයේ වචනයකට බලපාන වචන ය. ඇඩ්වෙයාර් තනිවම භාවිතා කරන විට, ඒවා එතරම් අර්ථවත් නොවේ. ඔබ එය වාක්‍යයකින් භාවිතා කර නිවැරදි ප්‍රශ්නයක් ඇසුවහොත් ක්‍රියා පදයට හේතුව පිළිබඳ වාචික වචනය සොයාගත හැකි නම්, එම වචනය තර්කානුකූලව ක්‍රියා කරන බව ඔබට හඳුනාගත හැකිය. ඇඩ්වර්ටරය සොයා ගැනීමේදී නිවැරදි ප්‍රශ්නය සමඟ ක්‍රියා පදයට එළඹීමේ රීතිය යනු සියලු වර්ගවල ඇඩ්වර්ටයිසින් වලට අදාළ වන රීතියකි. අපගේ විෂය වන ජර්මානු භාෂාවේ තර්ක විතර්ක සොයමින් ඔබ එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරන්නේ නම් ඔබට වාක්‍ය සොයා ගැනීම පහසු වනු ඇත. මේ සඳහා කළ යුතු දේ වනුයේ නිවැරදි ප්‍රශ්නය ක්‍රියා පදයට යොමු කිරීමයි.

ක්‍රියා පදයට ඇසූ ප්‍රශ්නයේ ප්‍රති received ලයක් ලෙස ලැබුනු පිළිතුරේ වචනය හේතුව හෝ අරමුණ පෙන්නුම් කරන වාචික වචන වේ. වාක්‍යයේ තර්ක විතර්ක සොයා ගැනීමට ක්‍රියා පද "වොරම්" ඇයි, "වෙෂල්බ්" ඇයි, "වෙස්වෙගන්" ඇයි, "සූ වෙල්චම් ස්වෙක්" කුමන අරමුණක් ඇතිව, "වොසු" කුමන අරමුණක් සඳහාද, "වමනය" කුමක් සමඟද, "වෝෆර්" ඇයි, "වෝර්බර්" කුමක් ගැනද, "වොඩර්ච්" කුමන ආකාරයෙන්ද? ප්‍රශ්න අසනු ලැබේ.

ඔබගේ තොරතුරු සඳහා අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් නිතර භාවිතා වන හේතු පහත වගුවක ඉදිරිපත් කරමු. කටපාඩම් කිරීමෙන් හා පසුව වාක්‍ය වලින් ඔබ ඉගෙන ගත් තර්කානුකූල වචන භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට පුහුණුවීම් කළ හැකිය.

ජර්මානු භාෂාවෙන් හේතුව පිළිබඳ ඇඩ්වර්ඩර්ස් එය තුර්කි බසින් සමාන වේ
dafur මේ වෙනුවෙන්
darum / deshalb මේ වෙනුවෙන්
ඩාවොන් මේකෙන්
deswegen / daher එබැවින්
darüb වේ මේ මත
andernfalls නැතිනම්
ට්‍රොට්ස්ඩෙම් එසේ වුවත්
සෝමයිට් මේ අනුව
වැටීම් නොවේ අවශ්ය නම්
දසු මේ සම්බන්ධයෙන්
අවසන් තවත්, එසේ නොවේ නම්
හියර්සු බූනා
හයර්මිට් මේ සමඟ
ඩයින්ට්වෙගන් ඔයා නිසා
මයින්ට්වෙගන් මම නිසා

නියැදි වාක්‍ය

මම ඒ ගැන කිසිවක් කීවේ නැත.

Ich right nichts darüber.

ඒ සඳහා ඔබට විවාහ වීමට අවශ්‍ය නැත.

Sie wollen nicht dafur heiraten.

වෙන කිසිවක් නැත!

සන්ස්ට් නිච්ට්ස්!

නැතිනම් මම යන්නම්.

ඇන්ඩර්න්ෆ්ලල්ස් වර්ඩ් ඉච් ගෙහෙන්.

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ඔබ කියවා ඇති මාතෘකාවට අමතරව අපගේ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත සමහරක් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමට අපි කැමැත්තෙමු.අපගේ වෙබ් අඩවියේ පහත සඳහන් මාතෘකා ඇත, මේවා ජර්මානු ඉගෙන ගන්නන් දැනගත යුතු මාතෘකා වේ.

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ වෙබ් අඩවිය කෙරෙහි ඔබ දැක්වූ උනන්දුවට ස්තූතියි, ඔබගේ ජර්මානු පාඩම් සාර්ථක කර ගැනීමට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඔබට දැකීමට අවශ්‍ය මාතෘකාවක් තිබේ නම්, අපගේ සංසදවල ලිවීමෙන් ඔබට එය අපට වාර්තා කළ හැකිය.

එලෙසම, අපගේ ජර්මානු ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය, අපගේ ජර්මානු පාඩම් සහ අපගේ වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ අපගේ ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා සහ සියලු ආකාරයේ විවේචන අපගේ සංසදවල පළ කළ හැකිය.