ජර්මානු ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ඕෂනියා රටවල්

ජර්මානු ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ඕෂනියා රටවල්

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ අවසාන පාඩම වන ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා මාතෘකාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමයි. ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ඕෂනියා රටවල් ජර්මානු අපි මාතෘකාව යටතේ ක්‍රියා කරන්නෙමු. මෙම පා course මාලාව අවසානයේදී, ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ ඕෂනියා මහාද්වීපයේ රටවල්වල නම් සහ ඔවුන්ගේ ජර්මානු සමාන ජාතිකයන් සමඟ ඔවුන් කතා කරන භාෂාවන් ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා යන මාතෘකාව මෙම පාඩමෙන් අවසන් වන අතර ඔබ ලෝකයේ සියලුම රටවල නම්, ජාතිකත්වයන් සහ භාෂාවන් ඉගෙන ගනු ඇති අතර ඔවුන්ගේ ජර්මානු සමානකම් මොනවාදැයි බලන්න.
අපගේ පෙර පාඩම් වලදී, අපි ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා ඉතා විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කළෙමු. ජර්මානු රටවල් දේශනය සඳහා කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා

ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ඕෂනියා මහාද්වීපික රටවල්
Türkçe ජර්මානු රට ජාතිකත්වය (පුරුෂ, ස්ත්‍රී)  කථන භාෂාව නාමවිශේෂණය
ඇමරිකානු සැමෝවා ඇමරිකානු සැමෝවා ඩර් සැමෝආනර් / ඩයි සැමෝඇනරින් සැමෝනිෂ් / එන්ග්ලිෂ් සමෝවානිෂ්
ඕස්ට්රේලියාව ඕස්ට්රේලියාව der Australia / die Australiaierin ඉංග්රීසි ඕස්ට්‍රේලියානු
ෆීජි ෆීජි ඩර් ෆිඩ්ෂියානර් / ඩයි ෆිඩ්ෂියානරින් ෆිද්ෂි / එන්ග්ලිෂ් fidschanisch
කිරිබටි කිරිබටි der Kiribatier / die කිරිබාටීරින් කිරිබාටිස් / එන්ග්ලිෂ් කිරිබාටිෂ්
මාෂල් දූපත් මාෂලින්සෙල්න් මිය යන්න ඩර් මාෂලර් / ඩයි මාෂල්ලරින් මාෂල්සිෂ් / එන්ග්ලිෂ් මාෂලිස්
මයික්‍රොනීසියාව මයික්රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද der Mikronesier / die Mikronesier කොස්රානිෂ් / වොලියානිෂ් / එන්ග්ලිෂ් micronesisch
නාඌරූ වල නාඌරූ වල ඩර් නාuruුවර් / මිය යාම නාuruරෙරින් නාවුරුෂ් / එංග්ලිෂ් නාuruරූෂ්
නව කැලිඩෝනියාව කැලිඩෝනියාව ඩර් නියුකාලෙඩෝනියර් / ඩයි නියුකාලෙඩොනෙරින් ප්රංශ neukaledonierisch
නවසීලන්තය නවසීලන්තය der Neuseeländer / die Neuseeländer එන්ග්ලිෂ් / මාඕරි neuseelandisch
පලාවු පලාවු ඩර් පලෞර් / ඩයි පලුවේරින් පලුයිෂ් / එන්ග්ලිෂ් පලවුෂ්
පැපුවා නිව්ගිනියාව පැපුවා නිව් ගිනියාවේ ඩර් පැපුවා-නියුගිනියර් / ඩයි පැපුවා-නියුගිනේරින් හිරි මෝටු / ටොක් පිසින් / එන්ග්ලිෂ් පැපුවා-නියුගිනිෂ්
පොලිනීසියාව පොලිනීසියානු ඩර් පොලිනෙසියර් / ඩයි පොලිනෙසියරින් ප්රංශ පොලිනිසියරිෂ්
සොලමන් දූපත් සලමොනන් මිය යන්න der Salomoner / die Salomoner ඉංග්රීසි සලමොනිෂ්
සැමෝවා සැමෝවා ඩර් සැමෝආනර් / ඩයි සැමෝඇනරින් සැමෝනිෂ් / එන්ග්ලිෂ් සමෝවානිෂ්
ටොන්ගා ටොන්ගා ඩර් ටොංගෙයාර් / ඩයි ටොංගෙරින් ටොංගයිෂ් / එන්ග්ලිෂ් ටොංගයිෂ්
ටුවාලු ටුවාලු der Tuvaluer / die Tuvaluer ටුවාලුයිෂ් / එන්ග්ලිෂ් canvasuisch
වනුආටු වනුආටු der Vanuatuer / die Vanuatuer බිස්ලාමා / එන්ග්ලිෂ් / ෆ්‍රැන්සිස්ච් වනුවාටිෂ්