ජර්මානු යුරෝපීය රටවල්

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපි උගන්වනු ලබන විෂය මෙයයි ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා විෂයය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම යුරෝපීය රටවල් වේ. මෙම පා course මාලාවේදී, යුරෝපීය රටවල් යන මාතෘකාව යටතේ, යුරෝපීය රටවල නම්වල ජර්මානු සමානකම්, ඔවුන්ගේ ජාතිකත්වයන් උච්චාරණය කරන ආකාරය සහ ඔවුන් කතා කරන භාෂාවන් ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.
ජර්මානු රටවල් දේශනය සඳහා කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා

යුරෝපීය රටවල්
Türkçe ජර්මානු රට ජාතිකත්වය (පුරුෂ, ස්ත්‍රී)  කථන භාෂාව නාමවිශේෂණය
ඇල්බේනියාව ඇල්බේනියාව der Albaner / die Albanerin ඇල්බේනියානු ඇල්බනිෂ්
ඇන්ඩෝරාව ඇන්ඩෝරාව ඩර් ඇන්ඩෝරනර් / ඩයි ඇන්ඩෝරනෙරින් කැටලන් andorranisch
බෙල්ජියම බෙල්ජියම ඩෙල් බෙල්ජියර් / ඩෙල් බෙල්ජියරින් නයිඩර්ලැන්ඩිෂ් / ෆ්‍රැන්සිස්ච් / ඩොයිෂ් බෙල්ජියානු
බොස්නියාව සහ හර්සෙගොවිනා බොස්නියන් / උන්ඩ් හර්සගොවිනා ඩර් බොස්නියර් / ඩයි බොස්නීරින් බොස්නිෂ් / සර්බිස් / ක්‍රොටිස් බොස්නිෂ්
බල්ගේරියාව බල්ගේරියාව der Bulgare / die බල්ගේරින් බල්ගේරියානු බල්ගේරිස්
ඩෙන්මාර්කය ඩෙන්මාර්කය ඩර් ඩීන් / ඩයි ඩැනින් ඩෙන්මාර්ක ඩොනිෂ්
ජර්මනිය ජර්මනිය ඩර් ඩොයිෂ් / ඩයි ඩොයිෂ් ඩොයිෂ් ජර්මන් Deutsch
එංගලන්තය එංගලන්තය ඩර් එන්ග්ලන්ඩර් / ඩයි එන්ග්ලන්ඩරින් ඉංග්රීසි ඉංග්රීසි
එස්තෝනියා එස්තෝනියා ඩර් එස්ටේ / ඩයි එස්ටින් එස්තෝනියානු estnisch
ෆින්ලන්තය ෆින්ලන්තය ඩර් ෆින් / ඩයි ෆිනින් ෆින්ලන්ත ෆිනිස්
ප්රංශය ප්රංශය der Franzose / die Franz Fransin ප්රංශ französisch
ග්රීසිය ග්රීසිය ඩර් ග්‍රීච් / ඩයි ග්‍රීචින් ග්රීක griechisch
අයර්ලන්තය අයර්ලන්තය ඩර් ඉරේ / ඩයි ඉරින් අයර්ලන්ත irisch
අයිස්ලන්තය අයිස්ලන්තය ඩර් ඉස්ලන්ඩර් / ඩයි ඉස්ලාන්ඩෙරින් අයිස්ලන්ත isländisch
ඉතාලියේ ඉතාලියේ der Italiener / die Italienerin ඉතාලි italienischen
කොසෝවෝ ඩර් කොසෝවෝ ඩර් කොසෝවරේ / ඩයි කොසෝවාරින් ඇල්බනිෂ් / සර්බිස් kosovarisch
ක්රොඒෂියාව ක්රොඒෂියාව ඩර් ක්‍රොආට් / ඩයි ක්‍රොටින් ක්‍රොඒෂියානු croatisch
ලැට්වියාව ලැට්වියාව der Lette / die Lettin ලැට්වියානු ලෙටිස්
ලිච්ටෙන්ස්ටයින් පින්සිපල්ටි der Liechtensteiner / die Liechtensteinerin ඩොයිෂ් ජර්මන් liechtensteinisch
ලිතුවේනියානු ලිතුවේනියාව der Litauer / die Litauerin ලිතුවේනියානු litauisch
ලක්සම්බර්ග් ලක්සම්බර්ග් ඩර් ලක්සම්බර්ගර් / ඩයි ලක්සම්බර්ගර් ෆ්‍රැන්සිස්ච් / ඩොයිෂ් / ලක්සම්බර්ගිස් luxemburgisch
මෝල්ටා මෝල්ටා der Malteser / die Malteserin මෝල්ටෙසිෂ් / එන්ග්ලිෂ් maltesisch
මැසිඩෝනියාව මැසිඩෝනියාව der Mazedonier / die Mazedonierin මැසිඩෝනියානු mazedonisch
මෝල්ඩෝවා මෝල්ඩෝවා  ඩර් මෝල්ඩාවර් - මෝල්ඩාවෙරින් මිය යන්න රුමේනියානු මෝල්ඩෝයිෂ්
මොන්ටිනිග්රෝ මොන්ටිනිග්රෝ der Montenegriner / die Montenegrinerin මොන්ටිනිග්‍රිනිෂ් montenegrinisch
නෙදර්ලන්තය නයිඩර්ලන්ඩ් මිය යන්න der Niederländer / der Niederländer ලන්දේසි niederländisch
නෝර්වේ නෝර්වේ der Norweger / die Norwegerin නෝර්වීජියානු නොර්වේගිෂ්
ඔස්ට්රියාව ඔස්ට්රියාව der Österreicher / die sterreicherin ඩොයිෂ් ජර්මන් asterreichisch
පෝලන්තය පෝලන්තය der Pole / die Polin පෝලන්ත පෝලන්ත
පෘතුගාලය පෘතුගාලය පෘතුගීසි / ඩර් පෘතුගීසි පෘතුගීසි portugiesisch
රුමේනියාව රුමේනියාව ඩර් රූමේන් / ඩයි රුමිනින් රුමේනියානු rumänisch
ස්කොට්ලන්තය ස්කොට්ලන්තය der Schotte / die Schottin ඉංග්රීසි ස්කොටිෂ්
ස්වීඩනය ස්වීඩනය ඩර් ෂ්වේඩ් / ඩයි ෂ්වේඩින් ස්වීඩන් schwedisch
ස්විට්සර්ලන්තය මිය යන්න ෂ්වේස් der Schweizer / die Schweizerin ඩොයිෂ් ජර්මන් schweizerisch
සර්බියාව සර්බියාව ඩර් සර්බේ සර්බියානු සර්බිස්
ස්ලෝවැකියාව ස්ලෝවේකි මිය යන්න der Slowake / die Slowakin ස්ලෝවැක් slowakisch
ස්ලෝවීනියාව ස්ලෝවේනියාව der Slowene / die Slowenin ස්ලොවේනියානු slowenisch
ස්පා Spain ් .ය ස්පාඤ්ඤයේ ඩර් ස්පැනියර් / ඩයි ස්පැනියරින් ස්පාඤ්ඤ spanisch
චෙක් ජනරජය Czechia der Tscheche / die Tschechin චෙක් tschechisch
Türkiye ටර්කි මිය යන්න ඩර් ටර්ක් / ඩයි ටර්කින් තුර්කි englisch
යුක්රේන මිය යන්න යුක්රේනය der Ukrainer / die Ukrainerin යුක්රේන ukrainisch
හංගේරියාව හංගේරියාව der Ungar / die Ungarin හංගේරියානු ungarisch
වතිකානුව වතිකානු නගරය ඉතාලි වතිකානිෂ්
වේල්සය වේල්ස් ඩර් වොලිසර් / ඩයි වලිසරින් ඉංග්රීසි walisisch
බෙලාරුස් බෙලරුස් ඩර් බෙලාරුස් / ඩයි බෙලරුසින් රුසියානු belarussisch
අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි