ජර්මානු භාෂාවෙන් Hacivat Karagöz ගේ චරිතාපදානය

0

ජර්මානු භාෂාවෙන් Karagöz Hacivat පිළිබඳ තොරතුරු. ජර්මානු භාෂාවෙන් Hacivat Karagöz ගේ ජීවිතය. හිතවත් අමුත්තන්, මෙම අන්තර්ගතය ඔබෙන් අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍ය වලින් සම්පාදනය කර ඇති අතර ඇල්මන්කැක්ස් සංසදයේ සාමාජිකයින්ගේ දායකත්වයෙන් සකස් කර ඇත. එමනිසා, එහි සුළු දෝෂ කිහිපයක් අඩංගු විය හැකිය. එය තොරතුරු ලබාදීම සඳහා සකස් කරන ලද සිද්ධි අධ්‍යයනයකි. ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශනය කිරීමට අවශ්‍ය ඔබගේ අන්තර්ගත කෘතීන් Germanx සංසද වෙත යැවීමෙන් ජර්මන් ඉගෙන ගන්නා මිතුරන්ට උපකාර කළ හැක.

ජර්මානු කරගෝස් සහ හසිවාට්

කරගස් (ෂ්වාර්සෝජ්) ist ein turkisches Schattenspiel, das seinen Namen von dem Helden des Spieles bekommen line. Gemaess turkischen Wanderer Evliya Celebi, wurde diees Spiel schon im 14.Jhd. im osmanischen Reich vorgeführt.

කරගස් යුද්ධය දාස් විශ්වාස කරයි වර්ග්නගුන්ග්ස්පීල් වහ්රෙන්ඩ් ඩර් ඔස්මානිස්චෙන් සයිට් උන්ඩ් වර්ඩ් ස්විස්චෙන් ඩෙම් 17. සහ 19.ජේ. වෝර් ඇලෙම් ඉම් මොනාට් රාමදාන්, බෙයි හොච්සයිට්ස්ෆියර්න්, බෙෂ්නිදුන්ග්ස්ෆියර්න්, ගාර්ටන් සහ ස්පීල්හැලන් හි, හියුසර්න් ගෙස්පීල්ට් හි සොගර්.

ඩයි බිල්ඩර් ඩර් ෆිගර්න් සින්ඩ් සෙන්ටිමීටර 35-40 සෙ.මී. දළ උල් සින්ඩ් ඕස් කමෙල්-ඕඩර් කුෆ්ෆෙල්, ඩයි මිට් ඊනෙම් ස්පීසීලන් වර්ෆහරන් ඩර්ච්සිච්ටිග් ජෙමාච්ට් වර්ඩන්. Spaeter werden sie mit scharfen Messern bearbeitet. Die Teile werden mit Katküt genannten Faeden verknüpft und mit Kacheltinte oder Wurzelfarbe bemalt. ඩෙන් වයිසන් වෝර්හාන්ග්, අවුෆ් ඩෙම් කරගස් ගෙස්පීල්ට් වර්ඩ්, නෙන්ට් මෑන් දර්පණය (ස්පීගල්). F dier die Beleuchtung des Vorhangs wird eine sem'a (Kerze) genannte Glühbirne benutzt. Der Schattenspieler wird Imaginary (Imaginaer) genannt.

කරගාස් යුද්ධය ඇන්ෆැන්ග් ඉස්තාන්බුල් විශ්වාසයෙන් බැහැරව සිටී. ස්පේටර් වර්බ්‍රයිටෙට් සිච් ඩයිස් ඇනටෝලියන් හි ෂැටෙන්ස්පීල් ඩර්ච් ඩයි වොන්ඩර්ඩන් කොන්ස්ට්ලර් අවුච් කරගස්පීලෙන් විඩ් Aberwiegend der Alltag von Istanbul wiedergegeben හි ඇබර්. Das Spiel nimmt die gesellschaftlichen Themen aus einer kritischen Perspektive auf.

හියුට්සුටේජ් ist es eines der interesantesten Künste und wird in touristischen Hotels and Restaurant gespielt.

ඩයි හොප්ට්පර්සන් ඩෙස් ස්පීල්ස් සින් කරගාස් සහ හැසිවට්. Karagöz vertritt die Moral und Gerechtigkeit des Volkes. Hacivat dagegen hat studiert, ist aber nicht zuverlaessig, passt sich an alles an, spricht osmanisches Trkisch, mit mit poetischen und literarischen Ausdrücken und Wörtern.

මිය යන්න

ජර්මානු දින එතරම් ලස්සනද?

ක්ලික් කරන්න, මිනිත්තු 2 කින් ජර්මානු දින ඉගෙන ගන්න!

Bei Karagöz gibt es berwiegend satirische Dialoge. Diese Satire geht mit einer lustigen Art auch auf die Politiker. Die Themen werden mit komischen und lustigen Worten bearbeitet. ඩොපල්බෙඩ්ටුන්ගන්, ඇබර්ට්‍රිබුන්ගන්, වෝර්ට්ස්පීල් සහ නචහමුන්ගන් සින් ඩයි කොමිස්චෙන් සයිටෙන් ඩෙස් ස්පීල්ස්.

Das Spiel endet immer mit einem Dialog zwischen Karagöz und Hacivat, indem das Ende des Spieles verkündet wird und man sich für die Fehler im Spiel entschuldigt. ඩෑන් විර්ඩ් දාස් නෙක්ස්ටේ ස්පීල් බෙකන්ට් ජෙමාච්ට්.

සොයා නොගන්න Sie die වෙබ් අඩවිය über das Karagözspiel, die Charaktere, Spielleitung und Technik

ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත

හිතවත් අමුත්තන්, ඔබට අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත නැරඹීමට සහ මිලදී ගැනීමට ඉහත රූපය මත ක්ලික් කළ හැකිය, එය කුඩා සිට විශාල දක්වා සෑම කෙනෙකුටම ආයාචනා කරයි, අතිශයින්ම අලංකාර ලෙස නිර්මාණය කර ඇත, වර්ණවත්, පින්තූර ඕනෑ තරම් ඇත, සහ ඉතා සවිස්තරාත්මක සහ තේරුම්ගත හැකි තුර්කි දේශන. ජර්මන් භාෂාව තනිවම ඉගෙන ගැනීමට කැමති සහ පාසල සඳහා ප්‍රයෝජනවත් නිබන්ධනයක් සොයන අයට එය විශිෂ්ට පොතක් බවත්, ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් ජර්මානු ඉගැන්විය හැකි බවත් අපට සන්සුන්ව පැවසිය හැකිය.

ඔබගේ උපාංගය මත සෘජුවම තත්‍ය කාලීන යාවත්කාලීන ලබා ගන්න, දැන් දායක වන්න.

ඔබත් මේවාට කැමති විය හැක
පිළිතුරක් දෙන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.