ජර්මානු භාෂාවෙන් එව්ලියා සෙලෙබිගේ චරිතාපදානය

0

ජර්මානු භාෂාවෙන් එව්ලියා සෙලෙබිගේ ජීවිතය. ජර්මානු භාෂාවෙන් එව්ලියා සෙලෙබිගේ චරිතාපදානය. හිතවත් අමුත්තන්, මෙම අන්තර්ගතය ඔබෙන් අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍ය වලින් සම්පාදනය කර ඇති අතර ඇල්මන්කැක්ස් සංසදයේ සාමාජිකයින්ගේ දායකත්වයෙන් සකස් කර ඇත. එමනිසා, එහි සුළු දෝෂ කිහිපයක් අඩංගු විය හැකිය. එය තොරතුරු ලබාදීම සඳහා සකස් කරන ලද සිද්ධි අධ්‍යයනයකි. ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශනය කිරීමට අවශ්‍ය ඔබගේ අන්තර්ගත කෘතීන් Germanx සංසද වෙත යැවීමෙන් ජර්මන් ඉගෙන ගන්නා මිතුරන්ට උපකාර කළ හැක.

එව්ලියා lebelebi ist der berühmte turkische Wanderer. එර් වර්ඩ් 1611 ඉස්තාන්බුල් ජෙබොරන් හි. සයින් වෝටර් යුද්ධය අයින් කෝන්ස්ට්ලර් උන්ඩ් ආර්බිටෙට් අල්ස් ෆියුරර් ඩර් ගෝල්ඩ්ස්මිමීඩ් ඉම් සුල්තාන්ස්පලාස්ට්. ඉස්තාන්බුල් ඩර්ච්ෆෙහර්ට් සහ වර්ෆ්ඩ් ස්පේටර් ෆෝර්, අවුෆ්බෝ ඩර් මිහ්රාප් (ගෙබෙට්නිස්චේ) නාච් මෙක්කා ගෙස්චික්ට් වෙතින් පුද්ගලික මියයෑම

එව්ලියා Çelebis Interesse an der Wanderung stammt aus from Maerchen und Erzaehlungen, die ihm waehrend seiner Kindheit von seinem Vater erzaehlt wurden. ඉම් ජහ්රේ 1635 hat er zuerst die faithbigen Stellen Istanbuls besucht und seine Beobachtungen aufgeschrieben. Er hat a allen besuchten Stellen die Lebensweise, Ordnung und Eigenschaften der Gesellschaft beobachtet. නැචර් හැට් එර් ඩේ ජෙබියට් බර්සා, ඉස්මිත් සහ ට්‍රබ්සන් ඩර්ච්වාන්ඩර්ට්. ජෝර්ජියන් සහ අසර්බීඩ්ෂාන් හි එර් වොල්ටේ ඉමර් ෆර්නෙරේ ඕර්ට් උන්ඩ් ලෙන්ඩර් බෙසුචෙන් සහ වොන්ඩර්ට් සූ ඩෙන් ඔස්ට්ලිකන් ප්‍රොවින්සන් ඩර් ටර්කෙයි සෝවි සූ ඕර්ට්. ඉම් ජහ්රේ 1648 zog er zurück nach ඉස්තාන්බුල් උන්ඩ් රයිස්ට් නාච් දමස්කස්, wo er ungefaehr drei Jahre lang wanderte.

පුද්ගලික වර්ඩ් 1661 සුල්තාන් මෙහමෙට් IV. nach Österreich geschickt und zwischen 1661 සිට 1670, nach sssterreich, hat er Albanien, Kahndia und Thessaloniki besucht. Nach den Angaben betraegt die gesamte Dauer seiner Wanderung 50 Jahre.

Die Wanderungen von Evliya elebi spiegeln die Beziehungen des osmanischen Reiches mit den Nachbarlaendern wieder. සීන් බෙස්ක්‍රයිබුන්ගන් උම්ෆැසෙන් නිච් නූර් බෙයෝබක්ටුන්ගන් සහ අර්සාහ්ලන්ගන්, ෆෝර්ෂර්න් ඩයි මැග්ලිච්කයිට් සූර් අර්ථ නිරූපණය සහ උන්ටර්සුචුන්ග්. වොක්ස්ලයිඩර්, වොල්ක්ස්ගෙඩිච්ට්, අර්සාහ්ලන්ගන්, මර්චෙන්, වොල්ක්ස්ටෙන්ස්, හොච්සයිට්ස්ෆෙස්ටේ, ග්ලෝබෙන්සාර්ටන්, ෆෙස්ටේ, වේරීන්, ජෙජෙන්සිටයිජ් මෙන්ෂ්ලීච් බෙසිහුන්ගන්, ගෙසෙල්ෂාෆ්ට්ලෙචස් වර්හාල්ටන්, කුන්ටර්ස්ට්, කුල්ටුර්

එව්ලියා සීලෙබි හැට් සිච් ඇල්ස් ස්ක්‍රිෆ්ට්ස්ටෙලර් නිච්ට් නැච් ඩර් ෂ්‍රිෆ්ට්ෆෝම් ඩර් ඩැමලීජන් ක්ලැසිස්චෙන්, ඔස්මානිචෙන් වර්ස්ලිටෙටටුර් ගෙරිච්ට්. එර් හැට් ෆර් සයින් ටෙක්ස්ටේ අයින් ලීච්ට්, ෆ්ලයිසෙන්ඩේ, ඇල්ටෑග්ලික් ස්ප්‍රේච් ජෙබ්‍රොච්ට්.

ජර්මානු දින එතරම් ලස්සනද?

ක්ලික් කරන්න, මිනිත්තු 2 කින් ජර්මානු දින ඉගෙන ගන්න!

සීනෙන් අර්සාහ්ලුන්ගන් සින්ඩ් නිච් නූර් සේන් බෙයෝබක්ටුන්ගන් සූ ෆෙන්ඩෙන්, සොන්ඩර්න් ඕච් අයිජීන් ගෙඩෙන්කන් ඇන්ඩ් ඉන්ටර්ප්‍රෙටේෂන්. එර් බෙස්ක්‍රෙබ්ට් නෙබන් ඩෙන් මෙන්ෂෙන් අවුච් සෙහර් අවුස්ෆර්ලිච් ඩයි උම්ගේබුන්ග්, හියුසර්, බ un නන්, මොස්චීන්, පලස්ටි, හමාම්ස්, මද්‍රසා (දේවධර්ම විද්‍යාව), ක්ලෝස්ටර්, බර්ගන්, ස්ටැඩ්මවර්න්, සිනගොජන්, කිර්චෙන්, ආකිටෙක්ටැන්ඩ්චර්ට්චාෆ්ට්චර්ට්චාෆ්ට්චර්ට්චාෆ්ට්චර්ඩ්චාෆ්ට්චර්ට්චාෆ්ට්චර්ඩ්චාෆ්ට්චර්ට්. මැන්චෙන් ස්ටෙලන් සීනර් වර්ක් වර්ඩන් ඕච් ඩයි රෙජියුරුන්ගන්, බෙකන්ටේ මෙන්ෂෙන් ඩර් ගෙසෙල්ෂාෆ්ට් සෝවි මියුසිකින්ස්ට්රූමන්ට් ඩෙටයිලියර්ට් ඩාර්ගස්ටෙල්ට්.

සීන් බෙකන්ටෙස්ටෙස් වර්ක් ට්‍රැවලෝග් (රයිසෙබෙස්ක්‍රෙබුන්ගන්) ist auch eine gute Quelle für Sprachenwissenschaftler, da darin viele Beispiele der localen Begriffe und Ausdrücke verschiedener Laender zu find sind. සංචාරක සටහන් බෙස්ටෙට් අවුස් ස්වී ටීලන්. Die ersten 8 Baende wurden zwischen 1898-1928 und die letzten 2 Baende zwischen 1935-1938 Publishiert.

ඕසර්ඩෙම් යුද්ධය එව්ලියා සෙලෙබි අයින් කලිග්‍රාෆ්, ඩික්ටර් සහ අවුස්ටැටුන්ග්ස්කුන්ස්ට්ලර්. Als Musiker hatte er eine wunderschöne Stimme und Kenntnisse über fast alle Musikinstrumente.

මෑන් වර්මූටෙට්, ඉස්තාන්බුල් මිට් හි ඊජිප්ටන් ඔඩර් හි ඩැස් එර් වහෙරෙන්ඩ් අයිනර් වැන්ඩර්න්ග් 73 ජහ්රන් ගෙස්ටෝර්බන් අයිස්ට්.

ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත

හිතවත් අමුත්තන්, ඔබට අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත නැරඹීමට සහ මිලදී ගැනීමට ඉහත රූපය මත ක්ලික් කළ හැකිය, එය කුඩා සිට විශාල දක්වා සෑම කෙනෙකුටම ආයාචනා කරයි, අතිශයින්ම අලංකාර ලෙස නිර්මාණය කර ඇත, වර්ණවත්, පින්තූර ඕනෑ තරම් ඇත, සහ ඉතා සවිස්තරාත්මක සහ තේරුම්ගත හැකි තුර්කි දේශන. ජර්මන් භාෂාව තනිවම ඉගෙන ගැනීමට කැමති සහ පාසල සඳහා ප්‍රයෝජනවත් නිබන්ධනයක් සොයන අයට එය විශිෂ්ට පොතක් බවත්, ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් ජර්මානු ඉගැන්විය හැකි බවත් අපට සන්සුන්ව පැවසිය හැකිය.

ඔබගේ උපාංගය මත සෘජුවම තත්‍ය කාලීන යාවත්කාලීන ලබා ගන්න, දැන් දායක වන්න.

ඔබත් මේවාට කැමති විය හැක
පිළිතුරක් දෙන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.