තුර්කි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය - ඉංග්‍රීසි තුර්කි පරිවර්තනය

ඔබට පහත පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය වචනය ලියා පරිවර්තන බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
අපි ස්වයංක්රීයව භාෂාව හඳුනා ගන්නෙමු.

නවතම ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන

බොහෝමයක් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන

අවසාන 10 ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන

තුර්කි භාෂාවෙන් ඉංග්රීසි
ඉංග්‍රීසි පාඩම් ඉංග්‍රීසි පාඩම්
ඉංග්‍රීසි ඉංග්රීසි
පාඩම ඉතා පහසුය පාඩම ඉතා පහසුය
පාඩම ඉතා අපහසුයි පාඩම ඉතා අපහසුයි
දොර අරින්න දොර අරින්න
ඔබට පරිගණකය සක්‍රිය කළ හැකිද? ඔබට පරිගණකය සක්‍රිය කළ හැකිද?
කුකුළා කුකුළා
කුකුළු මස් කුකුල් මස්
මගේ මිතුරාගේ මවට හදිසි මගේ මිතුරාගේ මවට හදිසි
ඉහළට තල්ලු කරන්න ඉහළට තල්ලු කරන්න

ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන මුල් පිටුව

almancax මුල් පිටුව

මෙම ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව සපයනු ලබන්නේ ගූගල් පරිවර්තන යටිතල පහසුකම් සහ ජර්මන් විසිනි. පරිවර්තන වලින් ලබාගත් ප්‍රති Results ල වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය හෝ පරිවර්තන ප්‍රති .ල සමඟ සැසඳිය යුතු නොවේ. ඉංග්‍රීසි - තුර්කි සහ තුර්කි - ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සම්පූර්ණයෙන්ම පරිගණකයෙන් සිදු කෙරේ. පරිවර්තනවල ප්‍රති results ල සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය සහ වෙනත් සේවා සපයන්නන් වගකිව යුතු නොවේ.
ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන පද්ධතිය තුළ සුරකින අතර සෙවුම් ප්‍රති .ලවල ලැයිස්තුගත කර ඇත. කරුණාකර මෙම කරුණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.