ඉංග්රීසි මාස

ඉංග්‍රීසි මාස

මෙම ඉංග්‍රීසි පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසි මාස දේශන දකිමු. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ගැන අභ්‍යාස සහ මාස ගැන උදාහරණ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නෙමු. සාමාන්‍යයෙන් අපේ උසස් පාසල්වල 9 වැනි ශ්‍රේණිවල උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මාස විෂයය.ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ලියන්නේ සහ උච්චාරණය කරන්නේ කෙසේද?

ඉංග්රීසි ඔබ ඉගෙනීමට පටන් ගෙන තිබේ නම්, ඔබ ඉගෙන ගන්නා පළමු දේවලින් එකක් මාස විය යුතුය. මක්නිසාද යත්, ඔබ ව්‍යාපාරික ජීවිතයේදී සහ දෛනික ජීවිතයේදී වැඩිපුරම භාවිතා කරන කාල පරාසය මාස බව අපට පැවසිය යුතුය. මාස කටපාඩම් කිරීම සහ දින කටපාඩම් කිරීම අතර එතරම් වෙනසක් නොමැති බව අප පැවසිය යුතුය. මෙම මොහොතේ දී, ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ඉගෙන ගන්න ඔබට වැඩ කරන ඉගෙනුම් ක්රම දියුණු කළ හැකිය. ඔබ ප්‍රායෝගික කාඩ්පත් සකස් කරන්නේ නම්, ඔබ ඉතා කෙටි කාලයකින් මාස ඉගෙන ගන්නා බව අපට පැවසිය යුතුය. මෙම කාඩ්පත් කටපාඩම් කිරීමෙන් ඉංග්රීසි මාස ඔබ සිතනවාට වඩා අඩු කාලයකින් ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. මාස ඉගෙනීමෙන් පසු, ඔබ ඔබේ ලිවීමේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය. ඒ නිසා ඔබ සෑම මාසයක්ම වාක්‍යයකින් සැකසිය යුතුය. ඔබ එකට ඉංග්‍රීසි මාස දෙස බැලීමට කැමති වන්නේ කෙසේද?


 • ජනවාරි: ජනවාරි, වසරේ පළමු මාසය; එය ඉංග්‍රීසියෙන් "ජනවාරි" ලෙස ලියා ඇත. එහි උච්චාරණය ce-nu-e-ri වේ.
 • පෙබරවාරි: පෙබරවාරි, වසරේ දෙවන මාසය; ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් "පෙබරවාරි" ලෙස හැඳින්වේ. පෙබරවාරි උච්චාරණය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ කල්පනා කරන්නේ නම්, එය feb-ru-e-ri බව අප පැවසිය යුතුය.
 • මාර්ට්: වසන්තයේ ආරම්භය වන මාර්තු; එය ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් "මාර්තු" ලෙස හැඳින්වේ. එය මාර්තු මාසයේදී ගායනා කරන බව ප්‍රකාශ කළ යුතුය.
 • නීසාන්: වසරේ සිව්වන මාසය වන අප්‍රේල් ඉංග්‍රීසියෙන් "අප්රේල්එය ලියා ඇත්තේ ". එය Eyp-rıl ලෙස උච්චාරණය කෙරේ.
 • මයීස්: මැයි යනු වසරේ පස්වන මාසයයි; එය ඉංග්‍රීසියෙන් "මැයි" ලෙස ලියා ඇත. එය බෙරී ලෙස කියවන බව අප පැවසිය යුතුය.
 • හසිරන්: ජුනි, වසරේ උණුසුම්ම මාසවලින් එකක්; ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් ජූනි ලෙස ලියා ඇත එය කූන් ලෙස උච්චාරණය කරන බව අප පැවසිය යුතුය.
 • ටමූස්: ජූලි "ජූලි" ලෙස ලියා ඇත; එය cu-lay ලෙසද උච්චාරණය කෙරේ.
 • අගෝස්තු මස: අගෝස්තු, වසරේ අටවන මාසය; "අගෝස්තුඑය ලියා ඇත්තේ ". O-gust ලෙස කියවෙන බවද කිව යුතුය.
 • ඊයල්: සරත් සෘතුවේ ආරම්භය වන සැප්තැම්බර්; ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් සැප්තැම්බර් ලෙස ලියා ඇත එය කියවීමට අතිශයින්ම පහසුය! ඔබට එය sep-tem-bir ලෙස උච්චාරණය කළ හැකිය.
 • එක්ීම්: ඔක්තෝබර්, වසරේ දෙවන සිට අවසාන මාසය දක්වා; එය ඉංග්‍රීසියෙන් ඔක්තෝබර් ලෙස ලියා ඇති අතර එය උච්චාරණය කරන්නේ ok-to-bir ලෙස බව අප පැවසිය යුතුය.
 • නොවැම්බර්: නොවැම්බර්, නොවැම්බර් ලෙස ලියා ඇත; එය ඉංග්‍රීසියෙන් no-vem-bir ලෙස උච්චාරණය කෙරේ.
 • දෙසැම්බර්: දෙසැම්බර් යනු වසරේ අවසාන මාසය නම්, දෙසැම්බර් එය di-sem-bir ලෙස උච්චාරණය කෙරේ.

දැන්, ඔබට අවශ්‍ය නම්, අපි ලැයිස්තුවක් ලෙස ඉංග්‍රීසි මාස සහ ඉංග්‍රීසි මාසවල උච්චාරණය බලමු:

ඉංග්රීසි මාස සහ තුර්කි අර්ථයන්

ජනවාරි (ජනවාරි) : ජනවාරි
පෙබරවාරි (පෙබරවාරි) : පෙබරවාරි
මාර්තු (මාර්තු): මාර්තු
අප්රේල් (අප්රේල්): අප්රේල්
මැයි: මැයි
ජූනි: ජූනි
ජූලි: ජූලි
අගෝස්තු (අගෝස්තු): අගෝස්තු
සැප්තැම්බර් (සැප්තැම්බර්): සැප්තැම්බර්
ඔක්තෝබර් (ඔක්තෝබර්): ඔක්තෝබර්
නොවැම්බර් (නොවැ) : නොවැම්බර්
දෙසැම්බර් (දෙසැම්බර්) : දෙසැම්බර්

ඉංග්රීසි මාස සහ තුර්කි උච්චාරණ

ජනවාරි: Ce-nu-e-ri
පෙබරවාරි: Feb-ru-e-ri
මාර්තු (මාර්තු): මාර්තු
අප්රේල් (අප්රේල්): Ep-rıl
මැයි (මැයි): මේ
ජූනි (ජුනි): ජූනි
ජූලි: Cu-lay
අගෝස්තු (අගෝස්තු): Ou-gist
සැප්තැම්බර්: සැප්තැම්බර්-ටෙම්-බීර්
ඔක්තෝබර්: ඔක්තෝබර් සිට අ
නොවැම්බර්: No-vem-a
දෙසැම්බර්: ඩි-සෙම්-බීර්

ඉංග්රීසි මාස ඔබට වඩා හොඳින් ඉගෙන ගැනීමට අපි උදාහරණ වාක්‍ය සමඟ පැහැදිලි කරන්නෙමු!


ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මාසවල උදාහරණ වාක්‍ය

 • ජනවාරි යනු වසරේ පළමු මාසයයි. (ජනවාරි යනු වසරේ පළමු මාසයයි.)
 • මගේ වැඩිමහල් සහෝදරිය පෙබරවාරි මාසයේ උපත ලැබුවාය. (මගේ සහෝදරිය පෙබරවාරි මාසයේ උපත ලැබීය.)
 • අපි මාර්තු මාසයේ සිට නිරෝධායනය කළා
 • වසන්තයේ පැමිණීම නිසා අප්රේල් වැදගත් වේ
 • මම 2024 මැයි මාසයේදී මගේ ආච්චි වෙත යාමට සැලසුම් කරමි
 • මගේ උපන් දිනය ජුනි 10! (ජූනි 10 මගේ උපන් දිනයයි!)
 • මට ජූලි වෙනකන් නගරයෙන් පිට වෙන්න බැහැ
 • අගෝස්තු යනු වසරේ උණුසුම්ම මාසයයි.
 • සැප්තැම්බර් මාසයේ පාසල් ආරම්භ වේ
 • මගේ පියාට ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සැත්කමක් කළා
 • මම නොවැම්බර් මාසයේදී මගේ මව බැලීමට එන්නෙමි
 • දෙසැම්බර් යනු වසරේ අවසාන මාසයයි

ප්රති result ලයක් වශයෙන්, ඉංග්රීසි මාස වඩා හොඳින් ඉගෙන ගැනීම සඳහා, ඔබ ඒවා වාක්‍ය ලෙස භාවිතා කිරීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය. ඔබට විශේෂයෙන් වැදගත් වන දිනයන්ට අනුරූප වන මාස ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඒවා මතකයේ තබා ගන්නේ නම් ඉගෙනීම වඩාත් පහසු වනු ඇත. ඊට අමතරව අවුරුද්දේ මාස 12 තවාන් රයිම් ලෙස කීමෙන් ඔබට මතක තබා ගත හැකිය.ඉංග්‍රීසි මාස පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද?

එදිනෙදා සංවාදයේදී වේලාවන් සහ දිනයන් ඉතා වැදගත් වේ. යමෙකුට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන විට හෝ ලිවීමේදී, ඔබ වේලාවන් සහ දිනයන් දැන සිටිය යුතුය. රැස්වීම අතරතුර, ඔබ ඕනෑම අයෙකු සමඟ මුණගැසෙන වේලාව හෝ ඕනෑම දින පරාසයක් සඳහන් කිරීමට අවශ්ය අවස්ථාවන්හිදී, මාස නියම කිරීම මගින් නියම කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබ හැකි පහසුම ආකාරයෙන් ඉංග්‍රීසි මාස ඉගෙන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. අප ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, ප්රායෝගික ඉංග්‍රීසි මාස කාඩ්පත් සකස් කිරීම ඉතා ප්රයෝජනවත් වනු ඇත. ඔබ සෑම කාඩ්පතකම මාස කියවා මතක තබා ගන්නේ නම්, ඔබ ඔබේ ඉලක්කය සපුරා ගනු ඇත. මේ ආකාරයෙන් වැඩ කිරීම ඔබට විනෝදජනක මෙන්ම ඵලදායී වනු ඇත.

ඉංග්රීසි මාස කටපාඩම් කිරීමෙන් පසු, ඔවුන්ගේ ලිවීමේ විලාසය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඔබ ඔබේම වාක්‍ය ලිවීම ආරම්භ කළ යුතුය. ඉහත වාක්‍ය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට හැකි ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි මාස ඉගෙන ගත හැකිය. විශේෂයෙන්ම ඔබට වැදගත් වන උපන්දින, විවාහ සංවත්සර වැනි දින මාස කටපාඩම් කරගෙන ලිව්වොත් ඔබට මාස ඉගෙන ගැනීම වඩාත් පහසු වනු ඇත. ඉංග්‍රීසි මාස විෂය; එය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇති සරලම හා විනෝදාත්මක විෂය බවට සැකයක් නැත. මෙම විෂය වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා, ඔබට මාස කණ්ඩායම් වලට බෙදා ඉගෙන ගැනීමට උත්සාහ කළ හැකිය. ග් රීෂ්ම, හේමන්ත, වසන්ත, හේමන්ත යන ඍතුවලට අයත් මාස කණ්ඩායම්වලට බෙදා හදාරා ඉගෙන ගත්තොත් ඒවා ඔබේ මනසේ ස්ථිරව පවතින බව අපට කියන්න පුළුවන්.

ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ඉගෙන ගන්න ඔබේ වයස කුමක් වුවත්, ඔබ දරුවන්ට ආයාචනා කරන ඉගෙනුම් ශෛලීන් උත්සාහ කළ යුතුය. මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබ විනෝදජනක, රිද්මයානුකූල, ආකර්ශනීය සහ පහසුවෙන් ඔබේ දිවට ඇලෙන ගීත අනුවර්තනය කරන්නේ නම්, ඔබ මෙම විෂය කෙතරම් ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නේදැයි ඔබට වැටහෙනු ඇත. ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ඉගෙනීම අතරතුර උදාහරණ වාක්‍ය ස්ථාපිත කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්ය කෙසේ වෙතත්, ප්රායෝගික දැනුම න්යායික දැනුම තරම්ම වැදගත් වේ. ඔබ පුරුදු නොකළහොත්, ඔබ ඉගෙන ගත් සියලු දැනුම ඉක්මනින් අමතක වන බව අපි පැවසිය යුතුය. එමෙන්ම, ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ඉගෙනීම ඔබ පහත කරුණු කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කළ යුතුය!

 • මුලින්ම ඔබ අවධානය යොමු කළ යුත්තේ ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ලිවීමේදී මුලකුරු සෑම විටම ලොකු අකුරින් යෙදිය යුතු බවයි. ඊට අමතරව, මාස ලිවීමේදී ඔබට සම්පූර්ණ වචන භාවිතා කිරීමට සිදු නොවේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබට ඇතැම් කෙටි යෙදුම් ද භාවිතා කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස: ඔබට ජුනි වෙනුවට ජුනි, දෙසැම්බර් වෙනුවට දෙසැම්බර් යන්න කෙටි කළ හැක.
 • මාසවල කෙටි යෙදුම ඉංග්‍රීසියෙන් ක්රියාවලිය අතරතුර ඔබ තවත් ගැටළුවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. මක්නිසාද යත්, ඇමරිකානු ඉංග්‍රීසියෙන්, කාල සීමාව අවසානයේ කෙටි යෙදුම් දමා ඇත. කෙසේ වෙතත්, බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කෙටි යෙදුම් අවසානයේ කාල සීමාවක් තැබීමට නොහැකිය.
 • මැයි, ජූනි, ජූලි; පිළිවෙලින් මැයි, ජූනි, ජූලි ලෙස ඉංග්‍රීසි සමානතා ඇත. විශේෂයෙන් විදේශ වෙබ් අඩවි වල කෙටි යෙදුම් නැතැයි පැවසුවද ජුනි වෙනුවට ජූන් වැනි භාවිතයන් ඇත. මැයි සහ ජූලි සඳහා එවැනි කෙටි යෙදුමක් නොමැති බව අප පැවසිය යුතුය.

ඉංග්‍රීසි මාස අභ්‍යාස

 • ජනවාරි 1 වන මාසය
 • 2 වන මාසය දෙසැම්බර්
 • 3 වන මාසය ජුනි
 • 4 වන මාසය මැයි
 • 5 වන මාසය පෙබරවාරි
 • 6 වන මාසය මාර්තු
 • 7 වන මාසය නොවැම්බර්
 • 8 වන මාසය අප්රේල්
 • ඔක්තෝබර් 9 වන මාසය
 • ජූලි 10 වන මාසය
 • 11 වන මාසය අගෝස්තු
 • 12 වන මාසය සැප්තැම්බර්

හිස් අභ්‍යාස පුරවන්න

 • ජනවාරි පෙබරවාරි, …….

ඊළඟ මාසය මාර්තු වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, හිස් බවට මාර්තු පැමිණිය යුතුය.

 • මාර්තු, අප්‍රේල්,........

ඊළඟ මාසය මැයි වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, හිස් බවට මැයි එන්නම්.

 • අප්‍රේල්, මැයි,.....

ඊළඟ මාසය ජුනි මාසය වනු ඇත. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, හිස් බවට ජූනි පැමිණිය යුතුය.

 • මැයි, ජූනි,.....

ඊළඟ මාසය ජූලි විය යුතුය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, හිස් බවට ජුලි පැමිණිය යුතුය.

 • ජුනි ජූලි, …..

ඊළඟ මාසය අගෝස්තු විය යුතුය. හිස් බවට අගෝස්තු පැමිණිය යුතුය.

 • ජූලි, අගෝස්තු,.....

ඊළඟ මාසය සැප්තැම්බර් විය යුතුය. හිස් බවට සැප්තැම්බර් පැමිණිය යුතුය.

 • අගෝස්තු, සැප්තැම්බර්,.....

ඊළඟ මාසය ඔක්තෝබර් විය යුතුය. හිස් බවට ඔක්තෝබර් පැමිණිය යුතුය.

 • සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්,....

ඊළඟ මාසය නොවැම්බර් විය යුතුය. හිස් බවට නොවැම්බර් පැමිණිය යුතුය.

 • ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර්,....

ඊළඟ මාසය දෙසැම්බර් විය යුතුය. හිස් බවට දෙසැම්බර් පැමිණිය යුතුය.

ඉංග්‍රීසියෙන් මාස අනුමාන කිරීමට පුරුදු වන්න

 • එය වසරේ පළමු මාසයයි. දින 31 ක් ගතවේ.

නිවැරදි පිළිතුර ජනවාරි විය යුතුය. වෙනත් විදිහකින්, ජනවාරි!

 • සෑම වසර හතරකටම දින 29 ක් ඇති මෙම මාසය වසරේ දෙවන මාසයයි.

නිවැරදි පිළිතුර පෙබරවාරි විය යුතුය. පෙබරවාරි අපට කියන්න පුළුවන්!

 • වසන්තයේ පැමිණීම සංකේතවත් කරන මෙම මාසය; එය එහි සීතල සඳහා ද ප්රසිද්ධය.

නිවැරදි පිළිතුර මාර්තු විය යුතුය. වෙනත් විදිහකින්, මාර්තු!

 • ජාතික පරමාධිපත්‍ය හා ළමා දිනය සමරනු ලබන්නේ මෙම මාසයේ වන අතර එය මල් පිපීම සහ කුරුල්ලන් කිචිබිචිචි ගාව සඳහා ප්‍රසිද්ධය.

නිවැරදි පිළිතුර අප්රේල් විය යුතුය. අප්රේල් අපි පිළිතුරු දිය යුතුයි.

 • ගිම්හාන මාසවලට පෙර මාසය වන මේ මාසය; එය දින 31 ක් ගතවේ.

නිවැරදි පිළිතුර මැයි. මැයි විය යුතුය.

 • ගිම්හාන සමයේ පළමු මාසය වන මෙම මාසයේ දී, පාසල් ද ගිම්හාන නිවාඩුවට ඇතුල් වේ.

නිවැරදි පිළිතුර ජුනි ය. ජූනි ලෙස ලිවිය යුතුය

 • දින 31ක් ඇති මෙම මාසයේ දැඩි උණුසුමක් දක්නට ලැබේ. එය ගිම්හානයේ දෙවන මාසයයි.

නිවැරදි පිළිතුර ජූලි විය යුතුය. ජුලි ලෙස ලිවිය යුතුය

 • සරත් සෘතුවේ පැමිණීම ප්‍රකාශ කරන මේ මාසයේ ගස් කොළ හැලීමට පටන් ගනී.

මෙම මාසය, ඔබට සිතාගත හැකි පරිදි, සැප්තැම්බර් වේ. සැප්තැම්බර් ලෙස ලිවිය යුතුය

 • එය වසරේ අවසාන මාසයයි. දින 31 ක් ගතවේ.

වසරේ අවසාන මාසය දෙසැම්බර් වුවත් දෙසැම්බර් ලෙස ලිවිය යුතුය

 • එය ගිම්හාන සමයේ අවසාන මාසයයි. උෂ්ණත්වය නිසා අපි මුහුදට යනවා.

මේ මාසය අගෝස්තු. අගෝස්තු ලෙස ලිවිය යුතුය

 • කාලගුණය ක්‍රමයෙන් සිසිල් වීමට පටන් ගන්නා මෙම මාසය සරත් සමයේ දෙවන මාසයයි.

ඔබට සිතාගත හැකි පරිදි, අපි ඔක්තෝබර් ගැන කතා කරමු. ඔක්තෝබර් ලෙස ලියා ඇත.

 • වසරේ අවසාන මාසය වුවද අධික වර්ෂාපතනයක් දක්නට ලැබේ.

ඔබට සිතාගත හැකි පරිදි, මෙම මාසය නොවැම්බර් ය. නොවැම්බර් ලෙස ලියා ඇත.

කුමන මාසයද වසරේ කුමන මාසයද ව්‍යායාමයට සමපාත වේ

 • දෙසැම්බර් යනු වසරේ …… මාසයයි.
 • ජූලි යනු වසරේ …… මාසයයි.
 • ජනවාරි යනු වසරේ ..... මාසයයි.
 • ඔක්තෝබර් යනු වසරේ ..... මාසයයි.
 • මාර්තු යනු වසරේ …… මාසයයි.
 • අප්‍රේල් යනු වසරේ ... මාසයයි.
 • සැප්තැම්බර් යනු වසරේ ..... මාසයයි.
 • පෙබරවාරි යනු වසරේ ..... මාසයයි.
 • ජුනි යනු.... වසරේ මාසය.
 • මැයි යනු.... වසරේ මාසය.
 • අගෝස්තු යනු.... වසරේ මාසය.
 • නොවැම්බර් යනු වසරේ ..... මාසයයි.

ඔබට නිවැරදි පිළිතුරු පහතින් සොයාගත හැකිය:

 • 12th
 • 7th
 • 1st
 • 10th
 • 3rd
 • 4th
 • 9th
 • 2nd
 • 6th
 • 5th
 • 8th
 • 11th

පහත අභ්‍යාසවලට නිවැරදිව පිළිතුරු දීමට ඔබ උත්සාහ කළ යුතුය.

 • ..... යනු කෙටිම මාසය (නිවැරදි පිළිතුර: පෙබරවාරි)
 • ඒ තියෙන්නේ …. අවුරුද්දේ මාස. (නිවැරදි පිළිතුර: 12)
 • ගිම්හාන මාස වේ (නිවැරදි පිළිතුර: ජූනි, ජූලි, අගෝස්තු)
 • වසරේ අවසාන මාසය ..... (නිවැරදි පිළිතුර: දෙසැම්බර්)
 • සරත් සෘතුවේ පළමු මාසය ..... (නිවැරදි පිළිතුර: සැප්තැම්බර්)
 • අගෝස්තු යනු වසරේ ..... මාසයයි. (නිවැරදි පිළිතුර: 8 වැනි)
 • වැලන්ටයින් දිනය තියෙන්නේ..... (නිවැරදි පිළිතුර: පෙබරවාරි)

ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කරන්නේ කෙසේද?

හැකි ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි මාස ඉගෙන ගන්න ඔබට අවශ්ය නම්, ඔබ මතක තබා ගත යුතුය. මෙම අවස්ථාවේදී, ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කිරීම ඔබ සිතනවාට වඩා පහසුය! එකම ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ඉගෙනීම පහත සඳහන් නිර්දේශ ඔබට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත, භාෂා ඉගෙනීම සඳහා පමණක් නොව, භාෂා ඉගෙනීම සඳහා ද වේ.

 • ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කරන්න ඔබට අවශ්ය නම්, ඔබ බොහෝ දේ කියවිය යුතුය. ඔබට ලැබෙන ඉංග්‍රීසි සම්පත් කියවා බැලුවහොත් ඔබේ වචන මාලාව දියුණු වේ. ඔබට ඉංග්‍රීසි වචන කටපාඩම් කර ගැනීමේ ගැටලුවක් ඇත්නම්, එය පොතක්, පුවත්පතක් හෝ සඟරාවක් වේවා, ඔබට අතට ගත හැකි ඕනෑම ලිඛිත මූලාශ්‍රයක් කියවීමට උත්සාහ කළ යුතුය. එවැනි සම්පත් කියවන විට ඔබට නොදැනුවත්වම නව වචන හමු වේ. ඊට අමතරව, ඔබ දන්නා වචන කටපාඩම් කරනු ඇත. මීට අමතරව, ශබ්ද කෝෂයෙන් නුහුරු නුපුරුදු වචනවල තේරුම ඉගෙන ගැනීමෙන්, ඔබ ඔබේ වචන මාලාව වැඩිදියුණු කරනු ඇත.
 • ඉංග්රීසි වචනය කටපාඩම් කිරීමේදී, වචන තෝරා ගැනීම ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබ මුලින්ම ඔබට වඩාත් සිත්ගන්නා වචන ඉගෙන ගත යුතුය. ඔබට ඉංග්‍රීසි මාස ඉගෙනීමේදීද මෙම ක්‍රමය යෙදිය හැක. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබට මාසයකට පෙර ඉගෙන ගත හැකිය, ඔබ කැමති උච්චාරණය. ඊට අමතරව, ඔබේ උපන්දිනය හෝ වැලන්ටයින් දිනය සහිත මාසය ඔබට ඉගෙන ගැනීමට පහසු මාසයක් ලෙස කැපී පෙනේ.
 • ඉංග්‍රීසි වචන කටපාඩම් කරන්න ක්‍රියාවක් කොතරම් වැදගත් වුවත්, වඩා වැදගත් වන්නේ ඔබ ඉගෙන ගත් වචන භාවිතා කිරීමයි. ඔබ කටපාඩම් කළ ඉංග්‍රීසි වචන අමතක නොකිරීමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට, ඔබ ඒවා වාක්‍යවල භාවිතා කිරීමට නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කළ යුතුය. මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබ ඉගෙන ගත් ඉංග්‍රීසි මාස ලියා ඒවා වාක්‍යයකින් භාවිතා කළ යුතුය. මොළයේ ක්‍රියාකාරී ව්‍යුහය පරීක්ෂා කරන විට, එය මතක තබා ගැනීම සඳහා උගත් වචනය කටපාඩම් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මතක තබා ගැනීම සඳහා, අදාළ වචනය භාවිතා කිරීම අවශ්ය වේ.
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මාස කටපාඩම් කරන අතරතුර සටහන් කිරීමට ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඔබ ඔබේ වැඩ පරිසරය, කාමරය, පරිගණකය, මේසය පසු සටහන් වලින් පිරවිය යුතුය. ඇලෙන සුළු සටහන් වලට ස්තූතියි, ඔබ හැකි ඉක්මනින් වචන ඉගෙන ගැනීමට පුරුදු වනු ඇත. ඔබ ඔබේ සේවා පරිසරයේ කාලය ගත කරන විට, ඔබේ ඇස් නොදැනුවත්වම ඔබ ගත් සටහන් වෙත යයි. මේ ආකාරයෙන්, නොදැනුවත්වම ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ඉගෙනීම සහ ඔබට කටපාඩම් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත.
 • ඉංග්‍රීසි මාස ඉගෙන ගන්න අතරේ අපි උඩින් කිව්වා වගේ මේ වැඩේ ආතල් එකක් ගන්න බලන්න. ඔබ රයිම් ආකාරයෙන් කටපාඩම් කිරීමට උත්සාහ කළහොත්, මෙම කාර්යයෙන් ලාභ ලබන්නේ ඔබටමයි. ඊට අමතරව, ඔබ බොහෝ ක්රීඩා කළ යුතුය. ඉංග්රීසි ඔබට ඉගෙන ගැනීමට ඉඩ සලසන ජංගම යෙදුම් තිබේ. මෙම යෙදුම් සමඟ, ඔබට ක්‍රීඩා කිරීමෙන් සහ දිවා කාලයේ ව්‍යායාම කිරීමෙන් ඉංග්‍රීසි මාස ඉගෙනීම පහසු කළ හැකිය.

යුරෝපයේ සිට ආසියාවේ සහ අප්‍රිකාවේ ඈත කෙළවර දක්වා මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් කතා කරන භාෂාව වන ඉංග්‍රීසි; අපගේ ජීවිතයේ වැදගත් ස්ථානයක් ඇත. අප 2024 ගණන්වල සිටින මේ දිනවල නව උපාධිධාරී තනතුරේ අපේක්ෂකයෙකු රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලදී ඉංග්‍රීසි කතා නොකරයි; එයින් අදහස් වන්නේ ඔහුට වෙනත් අපේක්ෂකයන්ට එරෙහිව අවස්ථාවක් නොලැබෙන බවයි. ඊට අමතරව, ඉංග්රීසි; එය 90 දශකය සමඟ අපගේ අධ්‍යාපන ජීවිතය තුළ ද ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ගනී. ඇනටෝලියානු උසස් පාසල් වලට ස්තූතියි, තුර්කියේ බොහෝ අය ඉංග්රීසි ඉගෙන ගැනීම අවස්ථාව ලැබුණා. එසේම, වර්තමානයේ ඉංග්රීසි ඉගෙන ගැනීම වයස බාලාංශ මට්ටම දක්වා පහත වැටී ඇත. කළුකුමා; ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ යුරෝපයේ ප්‍රමුඛතම රටක් වීම එහි අරමුණයි.

අපේ රටේ යුරෝපා සංගමයේ ඉලක්කවලට අනුකූලව, විදේශ භාෂා අධ්‍යාපනය, විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය අතිශයින්ම අවශ්‍ය බව අපට පැවසිය හැකිය. 1990 ගණන්වල සහ 2000 ගණන්වල මුල් භාගයේ ඉංග්රීසි ගුරුවරයෙකු නොමැතිකම නිසා හිස්ව තිබූ ඉංග්‍රීසි පාඩම් දැන් සිසුන් උපරිමයෙන් වියදම් කර බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්නා පාඩම් බවට පත්ව ඇත. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය විවිධ පැතිවලින්, විශේෂයෙන් ව්‍යාකරණ සහ වචන මාලාවේ මඟ පෙන්වනු ලැබේ. සිසුන්ට කියවීම, කථා කිරීම, ලිවීම සහ සවන්දීම යන නිර්ණායක වැඩිදියුණු කිරීමට ද අවස්ථාව ලබා දේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, සිසුන් මෙම පාඩම් සමත් වන්නේ කාල සීමාවන් (කාලය උදා: අතීත කාල) පමණක් ඉගෙනීමෙන් හෝ වචන කිහිපයක් කටපාඩම් කිරීමෙන් නොවේ. ව්‍යාපෘති පැවරුම් වලට ස්තූතිවන්ත වන්නට, කථා කිරීම, රචනා ලිවීම, ඡේද සහ සංවාද කියවීමට සවන් දීම සහ කියවීමේ ඡේද කියවීම සහ විකේතනය කිරීමෙන් ඉංග්‍රීසි වඩා හොඳින් ඉගෙන ගැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව තිබේ.

ඉංග්රීසි තාක්ෂණය ද අධ්‍යාපනයේ වැදගත් මෙවලමක් බව අප ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. පසුගිය වසරවල ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන් බව ඔබ අගය කරනු ඇත; ඔහුට ඔහුගේ සිසුන් ටේප් වලින් ටේප් හරහා සවන් දීමට සිදු විය. කෙසේ වෙතත්, තාක්ෂණයේ දියුණුවට ස්තූතිවන්ත වන අතර, ඉංග්රීසි අධ්යාපනය තුළ හොඳම විකල්පයන් භාවිතා වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පසුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳම මට්ටමක පවතින බව අපට කිව හැකිය. Youtube එකේ පොඩි search එකක් දැම්මොත් මැදි පාසල් වයසේ ළමයි තාම ඉන්නවා ඉංග්රීසි ඔවුන් වීඩියෝ රූගත කර උච්චාරණයෙන් කතා කරන බව ඔබට පෙනෙනු ඇත.


ඉංග්‍රීසි වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉංග්රීසි එය කී විට එය ලෝකයේ බොහෝ රටවල පමණක් කතා කරන භාෂාවක් යැයි ඔබ නොසිතිය යුතුය. මන්ද, මෙම භාෂාව; එය ලෝකයේ වඩාත් පොදු භාෂාව ද වේ. එබැවින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම අනවශ්‍ය යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, ඔබ මෙම අදහස් නැවත සලකා බැලිය යුතුය. චතුර ඉංග්රීසි ඔබ කතා කරන්නේ නම්, ඔබේ ජීවිතය වඩාත් හොඳින් හැඩගස්වනු ඇති බව ඔබ සැලකිල්ලට ගත යුතුය. අධ්‍යයන සහ වෘත්තීය යන දෙඅංශයෙන්ම විකල්ප රාශියක් ඔබ වෙනුවෙන් බලා සිටී. ඊට අමතරව, ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම අධ්‍යාපනික හෝ රැකියා අවස්ථාවක් ලෙස පමණක් බැලිය යුතු නැත. එය සංස්කෘතිය සහ විනෝදාස්වාදය සම්බන්ධයෙන් ඔබට බොහෝ දේ එකතු කර ගත හැකි භාෂාවකි. ඔබේ ප්‍රියතම ගායකයා ඉංග්රීසි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති ගීතය අවබෝධයෙන් යුතුව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබට මහත් සතුටක් දැනේවි. ඊට අමතරව, ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සමඟ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සන්නිවේදනය කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබට කිසි විටෙකත් තනිකමක් දැනෙන්නේ නැත.

ඉංග්රීසි; එය ඔබගේ වෘත්තීය සහ පුද්ගලික අරමුණු සඳහා ඉතා වැදගත් භාෂාවකි. ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට පටන් ගෙන තිබේ නම්, ඔබට දිගටම කරගෙන යාමට බොහෝ හේතු තිබේ.

 • ඉංග්රීසි ඔබ කුමන රැකියාවක නිරත වුවද, ඔබේ ජීවිතයට නව අවස්ථා පැමිණෙන බව ඔබ දැන සිටිය යුතුය. ගෝලීයකරණය වන ලෝකයේ බොහෝ සමාගම් ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවල රටවල් සමඟ හවුල්කාරිත්වයකට එළඹේ. මෙම අවස්ථාවේදී, ආගන්තුකයන් සමඟ සන්නිවේදනය කළ හැකි සේවකයින් අවශ්ය වේ. ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම සමඟින්, ඔබට අලුත්ම රැකියාවක් සොයා ගැනීමට හෝ ඔබ සේවය කළ ආයතනය තුළ උසස්වීම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ. ඊට අමතරව, පරිවර්තන සහ පරිවර්තක, අලෙවිකරණ කාර්ය මණ්ඩලය හෝ භාෂා ගුරුවරයා වැනි විවිධ තනතුරු ඔබ වෙනුවෙන් බලා සිටින බව අපට පැවසිය හැකිය.
 • TOEFL; නිසැකවම, එය බොහෝ තුර්කි තරුණයින්ට ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය විභාගයකි. කෙසේ වෙතත්, මෙම පරීක්ෂණයෙන් ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමට ඔබේ ඉංග්‍රීසි හොඳ විය යුතුය. හොඳ TOEFL ලකුණු සමඟ, ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක පාසල්වලට ඇතුළත් විය හැකිය. IELTS සහ Cambridge විභාග සමත් වීමට ඔබ ඔබේ ඉංග්‍රීසි වැඩි දියුණු කළ යුතුය.
 • ඉංග්රීසි කියවීමට සහ තේරුම් ගැනීමට හැකිවීම ඇත්තෙන්ම විශාල වාසියක්! ලෝකයේ අවම වශයෙන් බිලියනයක ජනතාවක් අන්තර්ජාලයේ ඉංග්‍රීසියෙන් අනුරූප වන බව අපට පැවසිය හැකිය. මේ අවස්ථාවේදී, ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවල මිනිසුන් සමඟ, ඉංග්රීසි කතාබස් කිරීම සතුටක් වනු ඇත. නයිජීරියාවෙන් එන කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසියෙන් කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම සතුටක් නොවේද? ඊට අමතරව, ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට ස්තූතිවන්ත වන්න, ඔබට අන්තර්ජාලයේ විවිධ මූලාශ්‍ර කියවා තේරුම් ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ගත හැකිය.
 • අපි මෙතෙක් කතා කළේ අධ්‍යාපනය සහ ව්‍යාපාර පැත්තෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලබා දී ඇති වරප්‍රසාද ගැන ය. කෙසේ වෙතත්, ඔබ මෙම භාෂාව ඉගෙන ගන්නේ නම්, සංස්කෘතිය සහ විනෝදාස්වාදය සම්බන්ධයෙන් ඔබට බොහෝ දේ ලබා ගත හැකිය. විශේෂයෙන්ම 2000 ගණන්වල ජනප්‍රිය රූපවාහිනී නාලිකාවලින් එකක් වූ CNBC-E හි. ඉංග්රීසි මාලාව ඒ වගේම උපසිරැසි නොමැතිව චිත්‍රපට නැරඹීමට ප්‍රමාණවත් ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලබා ගැනීමට අපි හැමෝටම අවශ්‍ය වුණා. අද CNBC-E නැතත්, උපසිරැසි නොමැතිව Netflix හෝ වෙනත් වේදිකාවක විදේශීය කතා මාලාවක් නැරඹීම හොඳ මට්ටමක පවතී. ඉංග්රීසි ඔබ දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
 • අවසාන, ඉංග්රීසි මොළයේ වර්ධනයට ඉගෙනීමේ ප්රතිලාභ ගැන අප කතා කළ යුතුය. භාෂා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධ්‍යයනයන්ට අනුව, නව භාෂාවක් මොළයේ ව්‍යුහය වෙනස් කරන බව තීරණය කර ඇත. මතකය සහ සවිඥානික චින්තනය සඳහා වගකිව යුතු මොළයේ කොටසට බලපාන මෙම තත්වයේ වාසි ඔබ ඉගෙන ගන්නා විට ඔබ පුදුමයට පත් වනු ඇත! වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබ නව භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නේ නම් ඔබ සිතන ආකාරය වෙනස් වනු ඇත. ඔබේ මොළයේ ව්‍යුහය ශක්තිමත් වන විට ඔබට බහුමාන ලෙස සිතීමේ හැකියාව ලැබේ.

ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ඉහත සඳහන් සියලු සාධක සැලකිල්ලට ගනිමින් හැකි ඉක්මනින් ඔබ ගැන සලකා බලන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් මාස ඉගෙන ගන්න ඔබ ඔබම පෙළඹවිය යුතුය!එක් අයෙක් සිතුවේ “ඉංග්රීසි මාස"

 1. මාස ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් දිය හැකි සියලුම උදාහරණ ලබා දී ඇත, එය ලස්සන තේමාවක්, සුබ පැතුම්

පිළිතුරක් ලියන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශනය නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර * ඒවා සලකුණු කර ඇත