ජුජෙන්ඩ්ලීච් ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් බී 1 විභාග සකස් කිරීමේ ලිපිගොනු සඳහා සර්ටිෆිකාට් ඩොයිෂ්

ජුජෙන්ඩ්ලීච් ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් බී 1 විභාග සකස් කිරීමේ ලිපිගොනු සඳහා සර්ටිෆිකාට් ඩොයිෂ්

ජුජෙන්ඩ්ලීච් (ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් බීඑක්ස්එන්එම්එක්ස්) සැකසීමේ ලිපිගොනු

ඔබේ ඉදිරි පියවර. Zertifikat B1: ජුජෙන්ඩ්ලීච් සඳහා සර්ටිෆිකාට් ඩොයිෂ්

මෙම ගොනුව ගොතේ ආයතනය විසින් සකස් කර ඇත.සිප් ලේඛනාගාරයේ පීඩීඑෆ් ආකෘතියෙන් සූදානම් පොත් සහ සවන්දීම සඳහා ශ්‍රව්‍ය ගොනුවක් අඩංගු වේ.

පොත්වල සමහර මාතෘකා:

Lungsungsschlüssel Leseverstehen
Lungsungsschlüssel Sprachbausteine
පිටපත් සූම් හර්වර්ස්ටීන්
Lungsungsschlüssel Hörverstehen
මෙම Bewertungskriteri
Schriftlicher Ausdruck
හින්වයිස් සූර් මැන්ඩ්ලිචෙන් ප්‍රෆුන්ග්
මෙම Bewertungskriteri
මැන්ඩ්ලීච් ප්‍රෆුන්ග්

ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් B1: ජුජෙන්ඩ්ලීච් සඳහා වූ සර්ටිෆිකාට් ඩොයිෂ් හි සාර්ථක වීමෙන්, ඔබට ජර්මානු භාෂාව පිළිබඳ මූලික දැනුමක් ඇති බවත්, එදිනෙදා ජීවිතයේ සෑම වැදගත් අංශයකින්ම ප්‍රකාශ කළ හැකි බවත් ඔබ ඔප්පු කරයි. විභාගය භාෂා සඳහා පොදු යුරෝපීය රාමුවේ හය මට්ටමේ නිපුණතා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ (B1) තුන්වන අදියරට අනුරූප වේ.

උදාහරණයක් ලෙස විභාගය සමත් වූ පසු
ඔබට දෛනික කථා, ප්‍රසිද්ධ නිවේදන සහ ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්තිවල වැදගත් තොරතුරු විස්තරාත්මකව තේරුම් ගත හැකිය.
පුවත්පත් පා xts වල වැදගත් තොරතුරු, සංඛ්‍යාලේඛන සහ එදිනෙදා ජීවිතයේ අර්ථ දැක්වීම් සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් ගන්න,
අකුරු හෝ විද්‍යුත් තැපැල් වැනි අන්තර් සම්බන්ධිත, පෞද්ගලික හෝ අර්ධ-නිල පණිවිඩ ලියන්න,
ඔබට පෞද්ගලිකව උනන්දුවක් දක්වන මාතෘකාවක් පිළිබඳව සරල කතාවක් ලබා දිය හැකිය, ඔබේ මතය කෙටියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න සහ ඔබ කතා කරන පුද්ගලයාගේ මතයට නිසි ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකිය,
එදිනෙදා ජීවිතයේ සුපුරුදු අවස්ථාවන්හිදී, ඔබට යමක් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීමට, යමක් යෝජනා කිරීමට හෝ තීරණය කිරීමට හැකිය.

Pdf දිගුව සමඟ ලිපිගොනු විවෘත කිරීමට සහ කියවීමට, ඔබේ පරිගණකයේ Adobe Acrobat Reader තිබිය යුතුය.ඉදිරිපත් Adobe Acrobat Reader බාගත කරගන්න.
http://get.adobe.com/reader/

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

වැඩසටහන බාගත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න