තුර්කි / ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි / තුර්කි ප්‍රායෝගික ශබ්ද කෝෂය

තුර්කි / ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි / තුර්කි ප්‍රායෝගික ශබ්ද කෝෂය

තුර්කි / ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි / තුර්කි ප්‍රායෝගික ශබ්ද කෝෂය

මෘදුකාංගයේ මෙම අනුවාදය සමඟ දැන් වඩා පහසු ය. කිසිදු පෙළක් ලිවීමකින් තොරව සොයන්න. ඔබ සොයන වචනය තෝරා ගත යුතුය. වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර සඟවන්න. C සහ 1 යතුරු අඛණ්ඩව එබීමේදී Ctrl යතුර තදින් අල්ලාගෙන සිටින විට, ඔබ තෝරාගත් වචනය සෙවීමට ශබ්ද කෝෂ වැඩසටහන මඟින් ඉඩ ලබා දේ. Ctrl + 2 සමඟ ශබ්ද කෝෂය සඟවන්න හෝ Ctrl + 1 සමඟ එය සිහිපත් කරන්න. තිරය ​​මත විවෘතව තිබියදී ශබ්ද කෝෂය පෙරබිමෙහි පවතින බැවින් සෙවීම බාධාවකින් තොරව කරගෙන යා හැකිය. මෙය කිරීමෙන් ඔබට ශබ්ද කෝෂය සක්‍රිය හා අක්‍රිය කළ හැකිය.

ශබ්ද කෝෂයේ වචන එකකට වඩා තිබේ නම්, ඒවා සියල්ලම පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරනු ලැබේ. ටයිප් කිරීමෙන් ඔබට සෙවුම් ක්‍රියාවලිය ඉතා පහසු කළ හැකිය. ශබ්ද කෝෂයේ පතුලේ, ඔබ පෙළ ක්ෂේත්‍රය තුළ ටයිප් කරන සෑම අකුරක්ම සොයන අතර ඔබට පහසුවෙන් වචන වෙත ළඟා විය හැකිය. වෙනත් ශබ්දකෝෂවල, නව වචන සහ බහු විස්තර රේඛා එක් කිරීමට හෝ එතරම් සුලභ නොවන වචන මකා දැමීමට හැකිය. ඔබට කැමති පරිදි ශබ්ද කෝෂය වැඩි දියුණු කළ හැකිය. ප්රායෝගික ශබ්දකෝෂය බොහෝ ප්රායෝගික හා පුළුල් ශබ්ද කෝෂය දැනට තුර්කිය වේ.

වැදගත් සටහන: BDE (Borland Database Engine) වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබේ පද්ධතිය තුළ ස්ථාපනය කළ යුතුය.

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

වැඩසටහන / ගොනුව බාගත කිරීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න