ජර්සි 2008 ජර්මානු විභාග ප්රශ්න සහ පිළිතුරු

ජර්සි 2008 ජර්මානු විභාග ප්රශ්න සහ පිළිතුරු

.Zip ලේඛනාගාරයේ YDS 2008 ජර්මානු විභාග ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු අඩංගු වේ.

ගොනු PDF ආකෘතියේ ඇත.
එය Ösym වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගෙන ඇත.

ජර්මානු YDS ප්‍රශ්න 2008
YDS ජර්මානු ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු එකම ෆෝල්ඩරයේ ඇත, ප්‍රශ්න ගොනුව කුමක්ද සහ පිළිතුරු ගොනුව කුමක්ද යන්න ඔබට පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිය.

ජර්මානු වයිඩීඑස් සහ වෙනත් විභාග සඳහා අවශ්‍ය සහාය අපගේ උපදේශකයින්ගෙන් ඇල්මන්ක්ස් සංසදවලින් ලබා ගත හැකිය.
අපගේ සංසදවලදී ඔබට ජර්මානු පවුල් නැවත එක්වීමේ විභාගය, YDS, Uds, Yds, A1, A2, B1, B2 සඳහා සූදානම් වීමට අවශ්‍ය පා courses මාලා සොයාගත හැකිය.

ලිපිගොනු .pdf ආකෘතියේ, ඔබට pdf දිගු ගොනු විවෘත කර කියවිය හැකි අතර Adobe Acrobat Reader ඔබගේ පරිගණකයේ තිබිය යුතුය.

http://get.adobe.com/reader/

ඇල්මන්ක්ස් ඔබට සාර්ථක වීමට ප්‍රාර්ථනා කරයි…

වැඩසටහන බාගත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න