සර්ටිෆිකාට් ඩොයිෂ් ව්‍යායාම පොත සහ ශ්‍රව්‍ය ලිපිගොනු

පරිගණකයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ජර්මන් ඉගෙන ගන්නා සිසුන් සඳහා Zertifikat Deutsch අභ්‍යාස පොත සහ ශ්‍රව්‍ය ගොනු

සර්ටිෆිකාට් ඩොයිෂ් ව්‍යායාම පොත සහ ශ්‍රව්‍ය ලිපිගොනුමෙම ලිපිගොනු ගොතේ ඉන්ස්ටිටියුට් විසින් සකස් කර ඇත.සිප් ලේඛනාගාරයේ පීඩීඑෆ් ආකෘතියෙන් සකස් කිරීමේ පොත් පිංචක් සහ සවන්දීම සඳහා බොහෝ ශ්‍රව්‍ය ලිපිගොනු අඩංගු වේ.

ගොතේ-සර්ටිෆිකාට්ස් B1: Zertifikat Deutsch (ZD) විභාගය සමත් වීමෙන්, ඔබට ජර්මානු භාෂාව පිළිබඳ මූලික දැනුමක් ඇති බවත්, එදිනෙදා ජීවිතයේ සෑම වැදගත් අංශයකින්ම ප්‍රකාශ කළ හැකි බවත් ඔබට ඔප්පු කළ හැකිය. විභාගය භාෂා සඳහා පොදු යුරෝපීය රාමුවේ හය මට්ටමේ නිපුණතා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ (B1) තුන්වන අදියරට අනුරූප වේ.

Pdf දිගුව සමඟ ලිපිගොනු විවෘත කිරීමට සහ කියවීමට, ඔබේ පරිගණකයේ Adobe Acrobat Reader තිබිය යුතුය.ඉදිරිපත් Adobe Acrobat Reader බාගත කරගන්න.
http://get.adobe.com/reader/

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

වැඩසටහන බාගත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්නසිතුවිලි 3 ක් “සර්ටිෆිකාට් ඩොයිෂ් ව්‍යායාම පොත සහ ශ්‍රව්‍ය ලිපිගොනු"

පිළිතුරක් ලියන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශනය නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර * ඒවා සලකුණු කර ඇත