ජර්මානු ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

මෙම ලිපියෙන් අපි ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ජර්මනියට යාමට කැමති අය සඳහා ජර්මානු ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු කිහිපයක් ලබා දෙන්නෙමු. මාර්ගය වන විට, මෙම ලිපියේ අඩංගු තොරතුරු වලට අමතරව, වෙනත් තොරතුරු සහ ලේඛන ඉල්ලා සිටිය හැකි බව මතක් කළ යුතුය, ජර්මානු කොන්සල් කාර්යාලයටද පිවිසෙන්න.

සංචාරය කිරීමට හේතුව කුමක් වුවත්, ජර්මනියේ සංචාරක වීසා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් පත්‍රය පළමුව පුරවා තිබිය යුතුය. අයදුම්පත පුරවන අතරතුර කළු පෑන භාවිතා කිරීම සහ සියලු හිස් අකුරු ලොකු අකුරු වලින් පුරවා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. සකස් කරන ලද ජර්මනියේ වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත සංචාරක පුද්ගලයා සහ වෙනත් ලියකියවිලි සමඟ අයදුම්පත් මධ්‍යස්ථානයට යවනු ලැබේ.

ජර්මනියට අවශ්‍ය වීසා බලපත්‍රය ෂෙන්ගන් රටවලට අවශ්‍ය වීසා බලපත්‍රවලින් එකක් වන අතර, 2014 දී නිකුත් කරන ලද ඇඟිලි සලකුණු අයදුම්පත නිසා අයදුම් කිරීමේදී ජනතාවද යා යුතුය. අපගේ ලිපියෙන් සිසුන්ට ලැබීමට අවශ්‍ය වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීමට අපට අවශ්‍ය බැවින්, ජර්මනිය සඳහා ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත යන මාතෘකාව යටතේ ඔබ දැනගත යුතු දේ අපි ඔබට ලබා දෙන්නෙමු.

ජර්මනිය සිසුන් සඳහා වීසා ලේඛන බලන්න

ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් සමඟ ජර්මනියට යාමට අවශ්‍ය අය සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි අතර විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, අයදුම් පත්‍රය සහ බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශය ඇතුළත් වේ. පහත ඔබට එක් එක් මාතෘකාව සඳහා සවිස්තර තොරතුරු සොයාගත හැකිය.

විදේශ ගමන් බලපත්රය

 • වීසා බලපත්‍රය භාර ගැනීමෙන් පසු අවම වශයෙන් මාස 3 ක් වත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර වලංගුභාවය අඛණ්ඩව පැවතිය යුතුය.
 • ඔබ සතුව ඇති විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අවුරුදු 10 නොඉක්මවිය යුතු අතර අවම වශයෙන් පිටු 2 ක් හිස් විය යුතු බව අමතක නොකළ යුතුය.
 • ඔබ නව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට යන්නේ නම්, ඔබේ පැරණි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ඔබ සමඟ රැගෙන යා යුතුය. ඊට අමතරව, ජර්මනිය සඳහා ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පතක් සඳහා, ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පින්තූර පිටුවක් සහ පසුගිය වසර 3 තුළ ඔබට ලැබී ඇති වීසා බලපත්‍රවල ඡායා පිටපතක් අවශ්‍ය වේ.

අයදුම් පත්රය

 • ඉහත සඳහන් විස්තර කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන් ඉල්ලූ පෝරමය පුරවා ගත යුතුය.
 • නිවැරදි ලිපිනය සහ සම්බන්ධතා තොරතුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.
 • වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන ශිෂ්‍යයා වයස අවුරුදු 18 ට අඩු නම්, ඔහුගේ / ඇයගේ දෙමව්පියන් පෝරමය පුරවා අත්සන් කළ යුතුය.
 • 2 35 × 45 මි.මී. ජෛවමිතික ඡායාරූප අයදුම් පත්‍රය සමඟ ඉල්ලනු ලැබේ.

බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශය

 • අයදුම්කරුට ඔහු වෙනුවෙන් බැංකු ගිණුම් තොරතුරු තිබිය යුතු අතර ගිණුමේ මුදල් තිබිය යුතුය.
 • තෙත් අත්සනක් සහිත ශිෂ්‍ය සහතිකයක් පාසලෙන් අවශ්‍ය වේ.
 • වයස අවුරුදු 18 ට අඩු සෑම පුද්ගලයෙකු සඳහාම, අයදුම්පත අතරතුර මවගෙන් සහ පියාගෙන් කැමැත්ත ඉල්ලා සිටී.
 • නැවතත්, වයස අවුරුදු 18 ට අඩු අය සඳහා, ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ වෘත්තීය කණ්ඩායම අනුව තීරණය කරන ලියකියවිලි ඉල්ලා සිටින බැවින් වියදම් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් විසින් ආවරණය කරනු ඇත.
 • දෙමව්පියන්ගේ අත්සන සාම්පල ලබා ගනී.
 • වීසා බලපත්‍රය ලබා ගන්නා පුද්ගලයා හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්, උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක්, සංචාරක සෞඛ්‍ය රක්ෂණය ලබා දිය යුතුය.
 • ඔබ හෝටලයේ නැවතී සිටින්නේ නම්, වෙන්කිරීමේ තොරතුරු අවශ්‍ය වේ, ඔබ relative ාතියෙකු සමඟ නැවතී සිටින්නේ නම්, ආරාධනා ලිපියක් අවශ්‍ය වේ.
අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි