ජර්මනියේ භාෂා අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ වාසි

එහි නවීන හා ශක්තිමත් ආර්ථිකය සමඟ ජර්මනිය බොහෝ පුරවැසියන්ගේ බලාපොරොත්තුව ඇති කරන රටකි. එය සිසුන්ට ලබා දෙන ගුණාත්මක අධ්‍යාපන අවස්ථා සහිත භාෂා අධ්‍යාපනය සඳහා ඉතා ආකර්ශනීය රටක් බව අපට පැවසිය හැකිය.

ජර්මනියේ යහපත් සබඳතා නිසා සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 100 ක පමණ ජනතාවක්, තුර්කිය සහ අපේ රටේ සිසුන් විසින් ලෝකය කථා කරන විට එය බොහෝ විට කැමති භාෂාවකි. ජර්මනියේ භාෂා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ තොරතුරු ජර්මනියේ ජර්මානු අධ්‍යාපනය ලැබීමට කැමති සිසුන්ට ඔවුන්ගේ මූලස්ථානයේදී ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපි සිතමු.

ජර්මනියේ භාෂා අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නේ කෙසේද?

ජර්මානු භාෂා අධ්‍යාපනය සඳහා ජර්මනියට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන සිසුන් ගත් මෙම තීරණය ඉතා නිවැරදි බව අපට පැවසිය හැකිය. ජර්මනිය සිසුන්ට අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අවස්ථාවන් ලබා දෙන අතර විවිධ අධ්‍යාපන මට්ටම් සහ උසස් අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සමඟින් අපේ රටේ මෙන්ම ලොව පුරා පිළිගත් ඩිප්ලෝමාවක් සමඟ උපාධි ලබා ගැනීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

ජර්මනියේ භාෂාව හැදෑරීමට කැමති අය කැමති නගර වන්නේ මියුනිච්, ඩුසල්ඩෝෆ්, ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් සහ බර්ලින් ය. ජර්මනියේ භාෂා පාසල්වල උගන්වන පාඩම් අවම වශයෙන් පාඩම් 20 කින් සමන්විත වේ. පොදුවේ ගත් කල, මාස 3 ක් පමණ පවතින පුහුණුව සඳහා රටට යාමට කැමති අයට සංචාරක වීසා බලපත්‍රයක් ප්‍රමාණවත් වේ. කෙසේ වෙතත්, දිගු අධ්‍යාපන කාලයක් ඇති අයට, ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම වඩාත් නිවැරදි වනු ඇත. ජර්මනියේ භාෂා අධ්‍යාපනය සඳහා වඩාත්ම කැමති වැඩසටහන් වන්නේ සාමාන්‍ය ජර්මානු, ව්‍යාපාරික ජර්මානු, ටෙස්ඩැෆ් විභාග සකස් කිරීම ජර්මානු, දැඩි ජර්මානු බව අපට පැවසිය හැකිය.

ජර්මනියේ භාෂා අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ වාසි මොනවාද?

  • යුරෝපයේ වැඩිපුරම කතා කරන භාෂාව ජර්මානු බැවින්, අනාගතයේදී සිසුන්ට වෘත්තිය අතින් විශාල වාසියක් ලැබෙනු ඇත.
  • අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ජර්මනිය බොහෝ අවස්ථාවන් තිබියදීත් ආර්ථික රටකි.
  • ජර්මනියේ දී ලබා දෙන පුහුණුවන්ට රජයේ සහාය ලබා දීම අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක භාවය බෙහෙවින් වැඩි කර තිබේ.
  • තුර්කිය ද ජර්මනියේ ගමනාගමනය සම්බන්ධයෙන් වාසිදායක ස්ථානයකට ආසන්නය.
  • සිසුන්ට ඔවුන්ගේ අයවැය අනුව රැඳී සිටීමට බොහෝ විකල්ප තිබේ.
අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි