ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔබට ස්තූති කරන්නේ කෙසේද?

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔබට ස්තූති කරන්නේ කෙසේද?
තැපැල් දිනය: 25.05.2024

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔබට ස්තූති කරන්නේ කෙසේද, ජර්මානු භාෂාවෙන් ඔබට ස්තූති කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? හිතවත් ශිෂ්‍යයිනි, මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට ජර්මානු භාෂාවෙන් ස්තූති කිරීමට ඉගෙන ගනිමු. එදිනෙදා ජීවිතයේ නිතර භාවිතා වන එවැනි කථන රටාවන් අපගේ කලින් ලිපි වල ඇතුළත් කර ඇත. දැන් අපි බලමු ජර්මන් භාෂාවෙන් ඔබට ස්තූති කරන වචන කිහිපයක්.

ස්තුතියි

ඩන්ක්

(දන්කි)

බොහොම ස්තූතියි

ඩන්ක් සේරු

(danki ze: r)

ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා

කරුණාකර

(උකුණන්)

දෙයක් නෑ

නිකන් zu danken

(නිහ්ට්ස් ටු ඩැන්කන්)

සමාවෙන්න

Entschuldigen Sie, bitte

(entşuldigin zi: bitı)

මම ගොඩක් සතුටුයි

Bitte sehr

(බිට්සී: ආර්)

ජර්මන් බසින් ස්තූති කරන අතර විය හැකි පිළිතුරු ඉහත පරිදි වේ. ඔබගේ ජර්මානු පාඩම් සාර්ථක වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් ජර්මානු කථන රටා ඇත, ඔබට එම මාතෘකා දෙසද බැලිය හැකිය.