කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

මියුනිච් හි ජර්මානු පා se මාලා උපදෙස්

ජර්මනිය ඉගෙනීමට ජර්මනියට කැමති අයට, මියුනිච් යනු බර්ලිනයට පසුව තවත් මනාපයකි. මියුනිච් හි භාෂා පාසල් ගැන දැන ගැනීම සඳහා, සාමාන්‍ය ජර්මානු අධ්‍යාපනය, ආර්ථිකය සහ සිසුන් බොහෝ විට කැමති වර්ගීකරණය අනුව අපි සකස් කර ඇත්තෙමු මියුනිච් හි හොඳම ජර්මානු පා se මාලාව මාතෘකාව සහිත අපගේ ලිපිය ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු. පහත දැක්වෙන්නේ මියුනිච් හි හොඳම සහ වඩාත්ම දැරිය හැකි භාෂා පාසල් තුනයි.

දැඩි ජර්මානු 20 මියුනිච් - inlingua Sprachschule

මියුනිච් හි පිහිටි මෙම භාෂා පාසලට එකම නගරයේ ශාඛා 3 ක් ඇත. දැඩි ජර්මානු 20 1978 දී විවෘත කරන ලද අතර අදටත් පන්ති කාමර 48 ක් ඇත. වයස අවුරුදු 16 සහ ඊට වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා ජර්මානු අධ්‍යාපනය සෑම මට්ටමකින්ම සපයයි. පන්ති ප්‍රමාණය පන්තියකට සිසුන් 8 දෙනෙකුගෙන්, උපරිම සිසුන් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ. පාඩම් දින සතියේ සඳුදා සහ සිකුරාදා ලෙස තීරණය වන අතර පාඩම් 45 ක් පවත්වනු ලැබේ, සෑම සතියකට මිනිත්තු 20 ක් පවතිනු ඇත. අධ්‍යාපනයේ කාලසීමාව සති 1-12 අතර වෙනස් වන අතර, සෑම සඳුදා දිනකම භාෂා පාසලේ ආරම්භ වන නවක සිසුන් සඳහා කණ්ඩායම් විවෘත කළ හැකිය.

සම්මත ජර්මානු පා se මාලාව මියුනිච් - ඩොයිෂ්-ඉන්ස්ටිටියුට් මියුනිච් කළා

1977 සිට මියුනිච් හි සේවය කරන භාෂා පාසලේ පන්ති කාමර 11 ක් ඇත. පන්ති ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් සිසුන් 12-15 අතර වෙනස් වන අතර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් වයස අවුරුදු 17 සහ ඊට වැඩි ය. සෑම සඳුදා දිනකම පාඩම් ආරම්භකයින්ගේ මනසින් පවත්වනු ලැබේ. සතියකට මිනිත්තු 45 ක පාඩම් 20 ක් පවත්වනු ලබන අතර, මුළු පුහුණු කාලය සති 1-48 අතර වෙනස් වේ. එය උදේ සැසියක් සහ දහවල් සැසියක් ද තිබීම වාසියකි. අනෙකුත් සියලුම පා courses මාලා වලදී මෙන්, අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරන සිසුන්ට පා .මාලාව අවසානයේ සහතිකයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

දැඩි පා se මාලා මියුනිච් - ස්ප්‍රැච්කාෆ් මියුනිච්

මුළු පන්ති කාමර 7 ක් ඇති පා course මාලාවේ පන්ති ප්‍රමාණය උපරිම 12 ක් වන අතර වයස් පරාසය 16 සහ ඊට වැඩි වේ. ඔහු සාමාන්‍ය ජර්මානු සහ සෑම තරාතිරමකම උගන්වයි. පුහුණුවීමේ කාලය උපරිම සති 52 කි. සතියකට පාඩම් 30 ක් ඇති අතර සෑම පාඩමක කාලය මිනිත්තු 45 කි.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි