සංයුක්ත 2

1

ජර්මානු කොන්ජුන්ටිව් 2 නම් වූ මෙම මාතෘකාව තුළ, ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගන්නා මිතුරන්ට බොහෝ විට අපහසු වන මාතෘකාවක් සමඟ අපි කටයුතු කරන්නෙමු. ඔබගේ භාවිතය සඳහා අපි ජර්මානු කොන්ජුන්ටිව් 2 දේශන සහ නියැදි වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරමු.

සංයුක්ත II (විකල්ප ප්‍රකාරය)

Konjunktiv II සත්‍ය නොවන සිදුවීම් ප්‍රකාශ කිරීමට භාවිතා කරයි, ඒවා තිබේද නැද්ද යන්න නිශ්චිත නැත, සහ සිදුවීමට අපේක්ෂා කරයි.

තාත්වික: Ich habe keinen Tennisschläger Ich spiele nicht mit.
(සත්‍යය: මට ටෙනිස් ජාවාරමක් නැත. මට එකට ක්‍රීඩා කළ නොහැක.)

යථාර්ථවාදී: වෙන් ඉච් අයිනන් ටෙනිස්ච්ලගර් හෝට්, වර්ඩ් අයිච් මිට්ස්පීලන්.
(අසත්‍යය: මට ටෙනිස් ජාවාරමක් තිබේ නම්, මම එය එකට ක්‍රීඩා කරමි.)

තාත්වික: Er kann nicht gut spielen. Er gewinnt nicht.
(සත්‍යය: ඔහුට හොඳින් ක්‍රීඩා කළ නොහැක. ඔහුට ජයග්‍රහණය කළ නොහැක.)

irreal: Wenn er gut spielen knnte, würde er gewinnen.
(අසත්‍යය: ඔහු හොඳින් ක්‍රීඩා කළහොත් ඔහු ජයග්‍රහණය කරනු ඇත.)


 (පිරිසැකසුම්)

අ) ෆෝර්මන්:

haben sein können mussen durfen

ich htte wäre könnte
du hättest wärest könntest
er / sie / es htte wäre könnte
wir hätten wären könnten
ihr hättet wäret könntet
sie / Sie hätten wären könnten

"හැබන්", "සයින්" සහ මොඩල් යන ක්‍රියා පද හැරුණු විට, "වර්ඩ්" + අනන්තය විශේෂයෙන් වාචික භාෂාවෙන් භාවිතා වේ.

ජර්මානු දින එතරම් ලස්සනද?

ක්ලික් කරන්න, මිනිත්තු 2 කින් ජර්මානු දින ඉගෙන ගන්න!


උදාහරණ:

mitspielen: Vergessen: gehen:

ich würde mitspielen würde Vergessen würde gehen
du würdest mitspielen würdest taxessen würdest gehen
er / sie / es wrde mitspielen
wir würden mitspielen
ihr würdet mitspielen
sie / Sie würden mitspielen

b) Satzstrukturen (වාක්‍ය සැකසුම)

මෙම යථාර්ථවාදී වාක්‍ය ආරම්භ වන්නේ "වෙන්" වලින් ය. එවිට ක්‍රියා පදය සංයෝජිත අවසානය දක්වා යයි.

වෙන් ඉච් මෙහ්ර් සයිට් හොට්ටේ, වර්ඩ් ටෙනිස් ස්පීලන්.
(මට වැඩි කාලයක් ඇත්නම්, මම ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරමි.)

මෙම වාක්‍ය සමහර විට "වෙන්" යන වචනය නොමැතිව සාදනු ලැබේ. එවිට ක්‍රියා පදය මුලින් සංයුක්ත වේ.

හොට් ඉච් මෙහ්ර් සයිට්, වර්ඩ් ඉච් රෙගල්මාසිග් ටෙනිස් ස්පීලන්.
(මට වැඩි කාලයක් ඇත්නම්, මම නිතිපතා ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරමි.)


1. ක්‍රියාකාරිත්වය


Wenn ich eine kleine Schwester hätte, würde ich oft mit ihr spielen. (මට නංගි කෙනෙක් සිටියා නම් මම බොහෝ විට ඇය සමඟ සෙල්ලම් කරන්නෙමි.)

හෝ ක්‍රියා පදයේ අනෙක් භාවිතය සමඟ:
(orer: spielte ich oft mit ihr.)
(මම නිතරම ඔහු සමඟ සෙල්ලම් කළා.)

ස්පීල්ප්ලැට්ස් මිට් අයිර් වෙතින් ගිං ඉච් ඔෆ්ට් අවුෆ්.
(_______________, මම බොහෝ විට ඔහු සමඟ ක්‍රීඩා පිටියට යන්නෙමි.)

බොරු ich sie nie allein.
(_______________, මම ඔහුව කිසි විටෙකත් තනි නොකරමි.)

Konjunktiv II සමඟ ඔබට ද කළ හැකිය:


ඒ. ගෞරවනීය ප්‍රශ්නය සහ


ඉල්ලීම: හොටන් සී වයිලීච්ට් අයිනන් ස්ටිෆ්ට් ෆෝ මිච්?
(ඔබ මා වෙනුවෙන් පෑනක් තිබේද?)

Kntnnten Sie mir sagen, wie spät es ist?
(වේලාව කීයදැයි මට කියන්න පුළුවන්ද?)

Wrdest du mir bitte helfen?
(කරුණාකර ඔබට මට උදව් කළ හැකිද?)

ඉච් හෝට් ජර්න් සෙන් කිනෝකාර්ටන්.
(මට චිත්‍රපට ප්‍රවේශ පත්‍ර දහයක් අවශ්‍ය විය.)


නිර්දේශයක් කරන විට:

ඩු කොන්ටෙස්ට් ඩීන් හාරේ ෂ්නයිඩන් ලාසන්.
(ඔබේ කොණ්ඩය කැපිය යුතුය.)

ඩු සොල්ටෙස්ට් ඕඩෙන්ට්ලිච් ආර්බිටෙන්.
(ඔබ නිතිපතා ඉගෙන ගත යුතුය.)


ඇ. ඇත්ත නොවේ


ඉල්ලීම, Wenn er mich doch nur anrufen würde ට ප්‍රාර්ථනා කරන්න!

*: (ඔහු මට කතා කරයි කියා මම ප්‍රාර්ථනා කරමි!)

Wenn ich doch besser Deutsch knnte!
(මට ජර්මානු භාෂාව වඩා හොඳින් කථා කළ හැකි යැයි සිතමි!)

වෙන් ඩර් බස් ඩොච් බ්ලූ කෝම්!
(මම කැමතියි බස් එක ආවා!)

Ich wchnschte, mein Freund wäre hier.
(මගේ මිතුරා මෙහි සිටියා නම් හොඳයි!)

* "වෙන්" යන වචනය භාවිතා නොකර අපට බොරු ප්‍රාර්ථනා කළ හැකිය. එවිට ක්‍රියා පදය සංයෝජනයෙන් හිසෙහි රැඳේ.

Wderde er mich doch nur anrufen! (ඔහු මට කතා කරයි කියා මම ප්‍රාර්ථනා කරමි!)
Kntnnte ich doch besser Deutsch! (මට ජර්මානු භාෂාව වඩා හොඳින් කථා කළ හැකි යැයි සිතමි!)

2. ෆෝර්මන් (සංස්ථාපිත ආකෘතිය)

සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද වල: ප්‍රෙටෙරිටම් ආකෘතිය භාවිතා වේ. spielen -> spielte

අද ජර්මානු භාෂාවෙන් würde + infinitive සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ.
würde -> spielen

අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද: සංයුක්ත ස්වරූපය: Präteritum + -e
එය a, o, u -> ä,, becomes බවට පත්වේ. wissen -> wüsste
kommen -> käme

මෙම හැඩය; එය සිදුවන්නේ "හේබන්", "සයින්", "මොඩල්වර්බන්" සහ බොහෝ විට භාවිතා වන අක්‍රමවත් ක්‍රියා පද වල පමණි. (käme, ließe, fände, wüsste, bliebe, ginge usw.).

Konjunktiv 2 සමඟ අභ්‍යාස:


1. Wie läuft es bei euch, wenn du crank bist?

Ergänze die Stze. Es gibt oft mehrere Möglichkeiten.

hätte wäre musste sollte könnte puddle

වෙන් ich erkältet wäre, _______

_______ ich sehr mude und schlecht gelaunt.
_______ ich sehr früh ins Bett Gehen.
_______ ich keine රාගය, fernzusehen හෝ zu lesen.
_______ පෙ.ව.
ඇලස් පැසියර්ට් අයිස්ට්.
_______ ich meine Mutter දෂ්ට, mir einen Tee zu kochen.
_______ ich daauf achten, dass ich niemanden anstecke.
_______ ich නොපෙනෙන Hausarzt aufsuchen.
_______ ich Medikamente Nehmen, dir er mir verschreibt.
_______ ich viel ෆ්ලෝසිග්කිට් ට්‍රින්කන්.
_______ ich einige Tage zu House bleiben.
_______ ich mindestens eine Woche nicht zum Training gehen.
_______ ich nachholen, ich in der Schule versäumt habe.


.


Wenn ich auf einer einsamen Insel leben würde,… ..
Wenn meine Eltern berühmte Filmstars wären,… ..
වෙන් ඉච් නාච් ඩෙම් අබිතුර් මේන් ස්ටූඩියම් නිච්ට් සොෆෝර්ට් ආරම්භය ආරම්භ කරන්න, …….
වෙන් ඉච් ප්‍රෙසිඩන්ට් වෝර්, ……
වෙන් ich zehn Geschwister htte, ……
වෙනස් එස් ඩර් ෂුලේ කීන් නොටෙන් ගෝබේ, ……


3. වුන්ස්චැට්ස්


මිට් ඩෙම් කොන්ජුන්ටිව් කන් මෑන් අවුච් වන්ෂේ අවුස්ඩ්‍රකන්. Studiere die Beispiele und formuliere dann den Wunsch.
වෙන් ඉච් ඩොච් ඩෙන් බස් නොච් එරිචෙන් වර්ඩ්!
වෙන් ඩර් ලෙහර් මිච් ඩොච් හියුට් නිච්ට් ඇෆ්රුෆෙන් වර්ඩ්!
ඉම් ලොටෝ ගෙවින්
රීච් සයින්
ලෙහර් වර්ඩන්
සයිට් හේබන්
eine freundin haben
බර්ලින් සයින් වල
යුරෝපයේ
පැරීසියේ einkaufen
eine weltreise machen
zoom mond fliegen


4. අර්වර්තුන්ගන්


අ) erwartet man von dir ද?

Meine Mutter findet, ich musste ___________________________________.
Mein Vater ist der Meinung, ich soltte ____________________________.
මයින් ෆ්‍රෙන්ඩින් මයින්ට්, ich konnte __________________________________.
මයින් ඕමා වෝර් ෆ්‍රෝ, වෙන් __________________________________________.
මෙයින් ක්ලැසෙන්ලෙහර් වොන්ස්ට්, ich ____________________________________.
Meine Schwester ebit, ich solt __________________________________.
Meine Freunde finden, ich durfte ruhig auch mal ____________________.
මෙයින් බ ud ඩර් සාග්ට්, ich wäre ________________________________________.
මයින් ෂ්වෙස්ටර් මයින්ට්, ich würde ___________________________________.


b) සහ umgekehrt? එර්වර්ටෙස්ට් ඩු වොන් ඩෙන් ඇන්ඩරන් ද? Wnschst du?


ඉච් වොන්ෂ්ට්, මේන් මටර් වර්න් අයින් වෙනිග් වර්ස්ටන්ඩ්නිස්වොලර්!
වෙන් මේන් මුටර් ඩොච් සහ වර්ස්ටන්ඩිස්වොලර් වර්ටර්!
Wäre doch n _____________________________________!
ඔබට බොහෝ දේ සිදු වේ, මේන් ලිබ්ලිංස්ලහර් නිච්ට් එසේ ______________!
ඉච් වර්ඩ් මිච් ෆ්‍රියන්, වෙන් ___________________________________!
වුර් ඉච් ඩොච් _________________________________!
Htte doch meine Freundin ____________________________!

මයිකල් / ඩොයිෂ්ලෙහර්

ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත

හිතවත් අමුත්තන්, ඔබට අපගේ ජර්මානු ඉගෙනුම් පොත නැරඹීමට සහ මිලදී ගැනීමට ඉහත රූපය මත ක්ලික් කළ හැකිය, එය කුඩා සිට විශාල දක්වා සෑම කෙනෙකුටම ආයාචනා කරයි, අතිශයින්ම අලංකාර ලෙස නිර්මාණය කර ඇත, වර්ණවත්, පින්තූර ඕනෑ තරම් ඇත, සහ ඉතා සවිස්තරාත්මක සහ තේරුම්ගත හැකි තුර්කි දේශන. ජර්මන් භාෂාව තනිවම ඉගෙන ගැනීමට කැමති සහ පාසල සඳහා ප්‍රයෝජනවත් නිබන්ධනයක් සොයන අයට එය විශිෂ්ට පොතක් බවත්, ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් ජර්මානු ඉගැන්විය හැකි බවත් අපට සන්සුන්ව පැවසිය හැකිය.

ඔබගේ උපාංගය මත සෘජුවම තත්‍ය කාලීන යාවත්කාලීන ලබා ගන්න, දැන් දායක වන්න.

ඔබත් මේවාට කැමති විය හැක
අදහස් 1ක්
  1. ahmet පවසයි

    හොඳ තොරතුරු

පිළිතුරක් දෙන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.