ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් සී 1 විභාග සකස් කිරීමේ ලිපිගොනු

ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් සී 1 විභාග සකස් කිරීමේ ලිපිගොනු

Goethe-Zertifikat C1 සකස් කිරීමේ ගොනු

මෙම ගොනුව ගොතේ ආයතනය විසින් සකස් කර ඇත.සිප් ලේඛනාගාරයේ පීඩීඑෆ් ආකෘතියෙන් සූදානම් පොත් සහ සවන්දීම සඳහා ශ්‍රව්‍ය ගොනුවක් අඩංගු වේ.

C1 විභාගයට පෙනී සිටින අයට එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.
පීඩීඑෆ් ආකෘතියේ ඇති පොත් වල ප්‍රශ්න උදාහරණ සහ සකස් කිරීම සඳහා විවිධ අභ්‍යාස අඩංගු වේ.
C1 විභාග අන්තර්ගතයට බෙහෙවින් සමාන මාතෘකා සහ අභ්‍යාස තිබේ.
ඔබ C1 විභාගයට පෙනී සිටින ලෙස අපි තරයේ නිර්දේශ කරමු.

Pdf දිගුව සමඟ ලිපිගොනු විවෘත කිරීමට සහ කියවීමට, ඔබේ පරිගණකයේ Adobe Acrobat Reader තිබිය යුතුය.ඉදිරිපත් Adobe Acrobat Reader බාගත කරගන්න.
http://get.adobe.com/reader/

ගොනුවට ඇතුළත් කර ඇති සමහර මාතෘකා:

Lungsungsschlüssel Leseverstehen
Lungsungsschlüssel Hörverstehen
පිටපත් සූම් හර්වර්ස්ටීන් අවුෆ්ගාබේ 1
පිටපත් සූම් හර්වර්ස්ටීන් අවුෆ්ගාබේ 2
Lungsungsschlüssel Schriftlicher Ausdruck Aufgabe 2
Bewertungskriterien Schriftlicher Ausdruck Aufgabe 1
බෙවර්තුං ෂ්රිෆ්ට්ලිච් ග්‍රුපෙන්ප්‍රෆුන්ග් එල්වී, එච්වී, එස්ඒ
හින්වයිස් සූර් මැන්ඩ්ලිචෙන් පාර්- / අයින්සෙල්ප්‍රුෆුන්ග්
Bewertungskriterien Mndlicher Ausdruck
බෙවර්තුං මුන්ඩ්ලීච් ප්‍රෆුන්ග්
බෙරෙක්නුං ඩෙස් ගෙසමටර්ගේබ්නිස්
බොහෝ ඉදිරියෙන්. ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් සීඑක්ස්එන්එම්එක්ස්

ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් සීඑක්ස්එන්එම්එක්ස් විභාගයට ඉතා උසස් මට්ටමේ භාෂාවක් අවශ්‍ය වේ. මෙම පරීක්ෂණය භාෂා සඳහා පොදු යුරෝපීය රාමුවේ හය-මට්ටමේ නිපුණතා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ (C1) පස්වන මට්ටමට අනුරූප වේ.

උදාහරණයක් ලෙස විභාගය පසු, උදාහරණයක් ලෙස;

වැඩි උත්සාහයකින් තොරව ඔබට දිගු ගුවන් විදුලි සංවාද, ගුවන් විදුලි විකාශන සහ දැනුම්දීම් තේරුම් ගත හැකිය,
දිගු, වඩා සංකීර්ණ තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා පෙළ, අදහස් සහ වාර්තා ඇතුළුව පුළුල් පරාසයක කියවීමේ පෙළ තේරුම් ගන්න.
සංකීර්ණ මාතෘකා පිළිබඳ රචනා වලදී, ඔබට පැහැදිලිව හා පිළිවෙලට ලිඛිතව ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර ඒ සමඟම ඔබේ පා readers කයන්ට සුදුසු ප්‍රකාශනයක් තෝරා ගන්න,
ඔබට වාචිකව, ස්වයංසිද්ධව හා චතුර ලෙස ප්‍රකාශ කළ හැකිය, ඔබේම අදහස් පැහැදිලි කළ හැකිය, ඔබේ අදහස් හා අදහස් නිශ්චිතව සකස් කර ගත හැකිය, සහ ඔබේම සංවාද විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

අල්මාන්ක්ස් කණ්ඩායම ඔබට අඛණ්ඩව සාර්ථක වීමට ප්‍රාර්ථනා කරයි

වැඩසටහන බාගත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න