කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජානමය

ජර්මානු භාෂාවෙන් Genitiv යනු කුමක්ද? මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු ජෙනිටිව් පිළිබඳ සාරාංශ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු, එනම් ජර්මානු නාමයේ තත්වය, ජෙනිටිව් යනු කුමක්ද වැනි ප්‍රශ්න අසන මිතුරන් සඳහා.

අපගේ පෙර ජර්මානු පාඩම් වලදී, අපි ජෙනිටිව් පිළිබඳ සවිස්තර දේශනයක් සකස් කර සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා දුන්නෙමු. ජෙනිටිව් පිළිබඳ අපගේ පුළුල් දේශනය කියවීමට ඔබ කැමති නම්, වැඩි විස්තර සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු භාෂාවෙන් ජානමය විෂය දේශනය

මෙම ලිපියෙන් අපි කෙටි සාරාංශ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු.

ජර්මානු භාෂාවෙන් ජානමය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ නමේ ස්වරූපයයි. ඔබ දන්නා පරිදි, තුර්කි භාෂාවෙන් -in රාජ්‍යය වැනි දෙයක් නොමැත. තුර්කි බසින්, නාම පදයේ ස්වරූපය බොහෝ විට නාම පදයක් ලෙස භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් වශයෙන්;

  • කාර් දොර
  • නිවසේ බිත්තිය
  • පොත් පිටුව
  • පැන්සලෙහි ඉඟිය
  • ලැප්ටොප් බැටරි

ඉහත වචන තුර්කි බසින් නාම පද වේ. නමුත් ජර්මානු භාෂාවෙන් ඒවා නමේ ස්වරූපය ලෙස සඳහන් කර ඇත.

ජර්මානු භාෂාවෙන් නාමික ස්වරූපයෙන් සොයාගත් වචනයක් පහත දැක්වෙන රීතිවල රාමුව තුළ -in ආකෘතියට (ජෙනිටිව්) ඇතුළත් කර ඇත.

ජර්මානු භාෂාවෙන් ජානමය නීති

der artikeli des බවට පත්වන අතර -es හෝ -s යන වචනයේ අවසානය ආභරණවලින් එකකි.

das artikeli des යනු වචනයේ අවසානය සහ -es හෝ -s ආභරණවලින් එකකි.

die artikeli පවසන අතර වචනයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැත (බහු වචන සඳහාද එය භාවිතා වේ).

ein artikeli eines සහ වචනයේ අවසානයේ -es or -s යනු ආභරණවලින් එකකි.

eine artikeli einer බවට පත්වන අතර වචනයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැත.

කයින් ප්‍රකාශනය කෙයින්ස් බවට පත්වන අතර වචනයේ අවසානයට -es හෝ -s යන වචනය අමුණා ඇත.

keine artikeli keiner බවට පත්වන අතර වචනයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැත.

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අප ඉහත සඳහන් කළ පරිදි ජර්මානු ජෙනිටිව් පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක දේශන සහ උදාහරණ සඳහා කරුණාකර ජර්මානු භාෂාවෙන් ජානමය විෂය දේශනය සබැඳිය ක්ලික් කරන්න.

ඔබගේ ජර්මන් පාඩම් වලදී අපි ඔබට සාර්ථක වන්නෙමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි