ජර්මානු, ජර්මනිය ජර්මන්කාක්ස් - මුල් පිටුවජර්මානු නිව්ස් සහ ස්පර්ශ

නව තනතුරු නොමැත Almanx නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පුවත් සහ නිවේදන

Germx විසින් සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද හෝ ගෙවනු ලබන නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පිළිබඳ පුවත් සහ නිවේදන

පණිවිඩ යැවීම 416
විෂය 19

අවසන් තැපැල්පත: ඇල්ෆ්‍රඩ්0809
Re: Forum එකට පින්තූරයක් දාන්නේ කොහොමද?
මාර්තු 30, 2022 දින 11:58:42 ප.ව

නව තනතුරු නොමැත ඉල්ලීම්, යෝජනා, පැමිණිලි සහ ඉල්ලීම්

අපි ඔබට උදව් කළ හැක්කේ කෙසේද? අපගේ සේවාවන් සහ නිෂ්පාදන පිළිබඳව සියලු ආකාරයේ ඉල්ලීම්, යෝජනා, විවේචන සහ පැමිණිලි ලියන්න

පණිවිඩ යැවීම 217
විෂය 51

අවසන් තැපැල්පත: ඉල්ක්නූර්2023
කම්කරු
25 අගෝස්තු 2022 දින 01:46:37 ප.ව

මාර්ගගත පාඨමාලා

නව තනතුරු නොමැත මුලින් ජර්මන් පාඩම් හාරා

ආරම්භක සහ ශිෂ්යයන් සඳහා ජර්මානු පාඩම් ලිවීම

පණිවිඩ යැවීම 1558
විෂය 26

අවසන් තැපැල්පත: තලසුර්
Re: පාඩම 11: German Be...
දෙසැම්බර් 12, 2022 දින 11:18:09 පෙ.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මන් ටයිම්ස් සහ තීන්දු

ජර්මානු භාෂාවේ වේලාව, ගූගල් සහ ජර්මානු විරෝධතා රැස්වීම්

පණිවිඩ යැවීම 535
විෂය 17

අවසන් තැපැල්පත: merveyvzxnumx
පිළිතුර: පාඨමාලාව 15: සුවිෙශේෂි - ...
30 දෙසැම්බර් 2017 දින 08:44:45 ප.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු භාෂාව කතා කිරීම

දෛනික ජීවිතයේ හා විවිධ ස්ථානවල භාවිතා කරන ජර්මන් කථන රටාවන්

පණිවිඩ යැවීම 1276
විෂය 54

අවසන් තැපැල්පත: සුක්නාවිඩ්
Re: ජර්මන් වාක්‍ය රටාව...
නොවැම්බර් 30, 2022 දින 02:12:04 ප.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු හිතෝපදේශ, ලස්සන වචන, කවි, කථා, ජර්මානු පණිවිඩ

ජර්මානු විහිළු, චායාරුප කිරීම, විනෝදය සඳහා පණිවිඩ, ලග්න පණිවුඩ, අයිඩෝම්ස්, ජර්මන් හිතෝපදේශ

පණිවිඩ යැවීම 1346
විෂය 102

අවසන් තැපැල්පත:
Re: sms 2 (විනෝද පණිවුඩ ...
ජනවාරි 09, 2018 දින 04:27:38 පෙ.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු පාඨමාලාව සහ දැනුම පාදක

ජර්මානු පාඨමාලා හා ලියවිලි

පණිවිඩ යැවීම 4389
විෂය 410

අවසන් තැපැල්පත: syakilazop
Re: Akkusativ සහ Dativ...
05 දෙසැම්බර් 2022 දින 03:48:04 ප.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු පාඨමාලා පිළිබඳ ප්රශ්න සහ පිළිතුරු

ඔබේ ජර්මානු පාඩම්වල දී ඔබ තේරුම්ගෙන ඇති හෝ ඔබ තේරුම් නොගත යුතු ප්රශ්න අසන්න

පණිවිඩ යැවීම 5884
විෂය 842

අවසන් තැපැල්පත: අලංකාරය
Re: ජර්මානු ගිණුම්කරණය යනු...
නොවැම්බර් 18, 2021 දින 12:29:50 පෙ.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු ජර්මානු සංසදය ක්රීඩා හා ප්රායෝගික පුහුණුව

මෙහි ජර්මානු ක්රියාකාරකම් සහ ජර්මන් ක්රීඩා සංස්කරණය කළ හැකිය

පණිවිඩ යැවීම 24829
විෂය 359

අවසන් තැපැල්පත: නෙජිර්
Re: ජර්මානු ස්කයිප් සිට ...
ජූනි 21, 2021 දින 06:47:45 පෙ.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මන් A1 විභාගය, A2, B1, ජර්මන් කේපීඩීඑස්, KPSS සහ අනෙකුත් ජර්මන් විභාග

ජර්මානු A1 පවුල් නැවත ඒකාබද්ධ විභාගය සහ අනෙකුත් ජර්මානු විභාග

පණිවිඩ යැවීම 11618
විෂය 922

අවසන් තැපැල්පත: රැස්වීම
පිළිතුර: B1 විභාගය නතර විය...
ජූනි 09, 2022 දින 04:13:33 ප.ව

නව තනතුරු නොමැත ඵලදායී ඉගෙනීම සහ ජර්මන් වචනය මතක තබාගැනීමේ ක්රම

ජර්මානු ඉගෙන ගන්න හෝ ජර්මන් වචන මතක තබා ගන්න ඔබට මෙතැනින් බැලිය හැක

පණිවිඩ යැවීම 1062
විෂය 62

අවසන් තැපැල්පත: JA
Re: ජර්මානු ඉගෙන ගැනීමේ මුද්රණය ...
14 ජනවාරි 2015 සවස 02:10:05 ට

නව තනතුරු නොමැත ජර්මන් වාක්යයන්, සූරාස්, හදීස්

නිසැකවම, හදීස් හා යාච්ඤා, ආහාර පාන

පණිවිඩ යැවීම 566
විෂය 322

අවසන් තැපැල්පත: 3,14
ඩි බෙට්ටර් ඩර් නිඩර්වේ ...
ජූනි 23, 2016 දින 12:48:13 පෙ.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මන් පාඨමාලා හා අනෙකුත් වෙබ් අඩවි සහ සබැඳි ජර්මන් ශබ්දකෝෂ ඉදිරිපත් කිරීම

ජර්මානු පුවත්පත්, ජර්මානු අන්තර්ගතයන් සමඟ ජර්මන් ශබ්දකෝෂ සහ වෙනත් වෙබ් අඩවි, ප්රයෝජනවත් සම්පත් අඩවි සහ වෙනත් කොටස්

පණිවිඩ යැවීම 1283
විෂය 134

අවසන් තැපැල්පත: buzanc වේ
Englisch Mythologie W ...
පෙබරවාරි 21, 2019 දින 09:37:39 පෙ.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු හා ජර්මානු A1 පවුල් නැවත සංවිධානයේ පාඨමාලා

මෙහිදී ජර්මනියේ පවුල් සංගමයේ විභාග සූදානම් කිරීමේ පාඨමාලා හෝ සාමාන්ය ජර්මානු පාඨමාලා පිළිබඳ තොරතුරු, උපදෙස්, ඉදිරිපත් කිරීම් හා සමාන තොරතුරු සැපයිය හැකිය

පණිවිඩ යැවීම 146
විෂය 37

අවසන් තැපැල්පත: yenicerixnumx
Re: Family Reunion A1 V ...
පෙබරවාරි 14, 2018 දින 10:05:04 පෙ.ව

ජර්මනිය ගැන පමණයි

නව තනතුරු නොමැත ජර්මනිය පවුල් නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම, විදේශ ගමන් බලපත්ර, ජර්මනිය වීසා, ජර්මනිය පදිංචි හා වැඩ බලපත්ර, රක්ෂණ, ජර්මනියේ රියදුරු බලපත්රය

ජර්මනිය පවුල් ඒකාබද්ධ ගනුදෙනු, විදේශ ගමන් බලපත්රය, වීසා, රියදුරු බලපත්රය, බලපත්ර, රක්ෂණ හා ජීවිත ජර්මනිය

පණිවිඩ යැවීම 58975
විෂය 4928

අවසන් තැපැල්පත: fuk_xnumx
Re: දික්කසාද ක්‍රියාවලිය
පෙබරවාරි 06, 2023 දින 01:26:04 පෙ.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මනියේ ජීවිත කාලය හා ජිවිතය ඉගෙන ගන්න

අධ්යාපන, දෛනික ජීවිත, නිවාස සෙවීම්, කුලී, ළමා සේවා, සමාජ ක්රියාකාරකම්, ජර්මනියේ සාප්පු සවාරි, ජර්මනියේ සංචාරය කිරීමට

පණිවිඩ යැවීම 7
විෂය 5

අවසන් තැපැල්පත: Fedorac0re
Re: ජර්මනියේ විශ්ව විද්‍යාලය ...
මාර්තු 03, 2021 දින 03:49:40 ප.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මනියේ ව්යාපාරික හා ක්රියාකාරී ජීවිතය

රැකියා, වැටුප්, රක්ෂණ, ව්යාපාරික කටයුතු ආරම්භ කිරීම සහ ජර්මනියේ සමාගමක් පිහිටුවීම පිළිබඳ තොරතුරු සහ අත්දැකීම්

පණිවිඩ යැවීම 40
විෂය 15

අවසන් තැපැල්පත: yenicerixnumx
පිළිතුර: සිවිල් ඉංජිනේරු
08 දෙසැම්බර් 2021 දින 05:09:01 ප.ව

නව තනතුරු නොමැත ජර්මනිය හා අනෙකුත් යුරෝපීය රටවල් පිළිබඳ පොදු අංශය

ජර්මනියේ සහ අනෙකුත් යුරෝපීය රටවල්වල පවුල් නැවත එක් කිරීම සහ අධ්යාපනය, සාමාන්ය ගැටළු සහ නීතිමය ගැටළු වැනි ගැටළු

පණිවිඩ යැවීම 2840
විෂය 306

අවසන් තැපැල්පත: ආයුබෝවන්
කෝනියා හි පෝෂණවේදියෙක්...
මාර්තු 07, 2023 දින 02:49:01 ප.ව

නව තනතුරු නොමැත කැෆේ

සියලු වර්ගවල බෙදාගැනීම්, සාමාන්ය කතාබස්, චැට්

පණිවිඩ යැවීම 119080
විෂය 1844

අවසන් තැපැල්පත: මිශ්ර පළතුරු
Re: ඔබේ KaDeR QUANTITY?
ජූලි 13, 2022 දින 05:33:50 ප.ව

GERMANCAX - තොරතුරු මධ්යස්ථානය

236067 පණිවුඩය 10455 මාතෘකාව Posted by: 34656. අවසන් සාමාජිකයා: Mehmet Sarcon
අවසන් පණිවුඩය: "කෝනියා හි පෝෂණවේදියෙක්..." (මාර්තු 07, 2023, 02:49:01 ප.ව.)
මෑතකාලීන පෝස්ට පෙන්වන්න

13 ආගන්තුකය, 0 සාමාජික

අද බොහෝමයක් මාර්ග: 20. වැඩිපුරම සබැඳි: 17616 (02 පෙබරවාරි 2020, ප.ව. 02:55:05)

ජර්මානු පරිවර්තනය | ජර්මානු ඉගෙනීම | ජර්මානු අංක | ජර්මන් ස්වයං ප්රවර්ධනය
ජර්මන් දින | ජර්මන් වචන | ජර්මානු ගීත | ජර්මානු වර්ණ | සංසද සංග්රහය

ජර්මන්කැක්ස් ජාත්‍යන්තර: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu