ජර්මානු, ජර්මනිය ජර්මන්කාක්ස් - මුල් පිටුව
ජර්මානු නිව්ස් සහ ස්පර්ශ

නව තනතුරු නොමැත Almanx නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පුවත් සහ නිවේදන

Germx විසින් සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද හෝ ගෙවනු ලබන නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පිළිබඳ පුවත් සහ නිවේදන

පණිවිඩ යැවීම 414
විෂය 19

අවසන් තැපැල්පත: 3,14
පිළිතුර: ජර්මන් පෙළ පොත් ...
ඔක්තෝබර් 05, 2015 at 05:27:07 ප.ව.

නව තනතුරු නොමැත ඉල්ලීම්, යෝජනා, පැමිණිලි සහ ඉල්ලීම්

අපි ඔබට උදව් කළ හැක්කේ කෙසේද? අපගේ සේවාවන් සහ නිෂ්පාදන පිළිබඳව සියලු ආකාරයේ ඉල්ලීම්, යෝජනා, විවේචන සහ පැමිණිලි ලියන්න

පණිවිඩ යැවීම 212
විෂය 48

අවසන් තැපැල්පත: Alicelix
Re: නිදහස් ජර්මානු විනෝද ...
ජනවාරි 18, 2017 at 10:31:51 පෙ.ව.

මාර්ගගත පාඨමාලා

නව තනතුරු නොමැත මුලින් ජර්මන් පාඩම් හාරා

ආරම්භක සහ ශිෂ්යයන් සඳහා ජර්මානු පාඩම් ලිවීම

පණිවිඩ යැවීම 1554
විෂය 26

අවසන් තැපැල්පත: emine_xnumx
Mp3 ආකෘතියෙන් ලබා ගැනීම
13 ජනවාරි 2019 දින ප.ව. 05:52:47

නව තනතුරු නොමැත ජර්මන් ටයිම්ස් සහ තීන්දු

ජර්මානු භාෂාවේ වේලාව, ගූගල් සහ ජර්මානු විරෝධතා රැස්වීම්

පණිවිඩ යැවීම 535
විෂය 17

අවසන් තැපැල්පත: merveyvzxnumx
පිළිතුර: පාඨමාලාව 15: සුවිෙශේෂි - ...
දෙසැම්බර් 30, 2017 at 08:44:45 ප.ව.

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු භාෂාව කතා කිරීම

දෛනික ජීවිතයේ හා විවිධ ස්ථානවල භාවිතා කරන ජර්මන් කථන රටාවන්

පණිවිඩ යැවීම 1276
විෂය 54

අවසන් තැපැල්පත: මෙම Morslipdo
Re: ජර්මානු භාෂාවෙන් දෛනික විෂය ...
30 ජනවාරි 2021 දින ප.ව. 11:13:46

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු හිතෝපදේශ, ලස්සන වචන, කවි, කථා, ජර්මානු පණිවිඩ

ජර්මානු විහිළු, චායාරුප කිරීම, විනෝදය සඳහා පණිවිඩ, ලග්න පණිවුඩ, අයිඩෝම්ස්, ජර්මන් හිතෝපදේශ

පණිවිඩ යැවීම 1346
විෂය 102

අවසන් තැපැල්පත:
Re: sms 2 (විනෝද පණිවුඩ ...
ජනවාරි 09, 2018 at 04:27:38 පෙ.ව.

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු පාඨමාලාව සහ දැනුම පාදක

ජර්මානු පාඨමාලා හා ලියවිලි

පණිවිඩ යැවීම 4387
විෂය 410

අවසන් තැපැල්පත: apchahov
සෑම අංශයකින්ම ජර්මානු ...
ඔක්තෝබර් 07, 2020 at 01:21:41 පෙ.ව.

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු පාඨමාලා පිළිබඳ ප්රශ්න සහ පිළිතුරු

ඔබේ ජර්මානු පාඩම්වල දී ඔබ තේරුම්ගෙන ඇති හෝ ඔබ තේරුම් නොගත යුතු ප්රශ්න අසන්න

පණිවිඩ යැවීම 5881
විෂය 842

අවසන් තැපැල්පත: හැඟීම් 39
Re: තුර්කි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇත ...
ඔක්තෝබර් 11, 2020 at 09:00:25 පෙ.ව.

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු ජර්මානු සංසදය ක්රීඩා හා ප්රායෝගික පුහුණුව

මෙහි ජර්මානු ක්රියාකාරකම් සහ ජර්මන් ක්රීඩා සංස්කරණය කළ හැකිය

පණිවිඩ යැවීම 24827
විෂය 359

අවසන් තැපැල්පත: ජෙසී 00
Re: හොඳ උපාධි ජර්මන් ...
30 ජුනි 2020 දින ප.ව. 12:41:43

නව තනතුරු නොමැත ජර්මන් A1 විභාගය, A2, B1, ජර්මන් කේපීඩීඑස්, KPSS සහ අනෙකුත් ජර්මන් විභාග

ජර්මානු A1 පවුල් නැවත ඒකාබද්ධ විභාගය සහ අනෙකුත් ජර්මානු විභාග

පණිවිඩ යැවීම 11615
විෂය 921

අවසන් තැපැල්පත: fedorac0re
Re: A1 මට්ටමේ සිදුවීමක් ...
මාර්තු 03, 2021 at 08:48:08 ප.ව.

නව තනතුරු නොමැත ඵලදායී ඉගෙනීම සහ ජර්මන් වචනය මතක තබාගැනීමේ ක්රම

ජර්මානු ඉගෙන ගන්න හෝ ජර්මන් වචන මතක තබා ගන්න ඔබට මෙතැනින් බැලිය හැක

පණිවිඩ යැවීම 1062
විෂය 62

අවසන් තැපැල්පත: JA
Re: ජර්මානු ඉගෙන ගැනීමේ මුද්රණය ...
14 ජනවාරි 2015 දින ප.ව. 02:10:05

නව තනතුරු නොමැත ජර්මන් වාක්යයන්, සූරාස්, හදීස්

නිසැකවම, හදීස් හා යාච්ඤා, ආහාර පාන

පණිවිඩ යැවීම 566
විෂය 322

අවසන් තැපැල්පත: 3,14
ඩි බෙට්ටර් ඩර් නිඩර්වේ ...
23 ජුනි 2016 දින පෙ.ව. 12:48:13 ට

නව තනතුරු නොමැත ජර්මන් පාඨමාලා හා අනෙකුත් වෙබ් අඩවි සහ සබැඳි ජර්මන් ශබ්දකෝෂ ඉදිරිපත් කිරීම

ජර්මානු පුවත්පත්, ජර්මානු අන්තර්ගතයන් සමඟ ජර්මන් ශබ්දකෝෂ සහ වෙනත් වෙබ් අඩවි, ප්රයෝජනවත් සම්පත් අඩවි සහ වෙනත් කොටස්

පණිවිඩ යැවීම 1283
විෂය 134

අවසන් තැපැල්පත: buzanc වේ
Englisch Mythologie W ...
පෙබරවාරි 21, 2019 at 09:37:39 පෙ.ව.

නව තනතුරු නොමැත ජර්මානු හා ජර්මානු A1 පවුල් නැවත සංවිධානයේ පාඨමාලා

මෙහිදී ජර්මනියේ පවුල් සංගමයේ විභාග සූදානම් කිරීමේ පාඨමාලා හෝ සාමාන්ය ජර්මානු පාඨමාලා පිළිබඳ තොරතුරු, උපදෙස්, ඉදිරිපත් කිරීම් හා සමාන තොරතුරු සැපයිය හැකිය

පණිවිඩ යැවීම 148
විෂය 37

අවසන් තැපැල්පත: yenicerixnumx
Re: Family Reunion A1 V ...
පෙබරවාරි 14, 2018 at 10:05:04 පෙ.ව.

ජර්මනිය ගැන පමණයි

නව තනතුරු නොමැත ජර්මනිය පවුල් නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම, විදේශ ගමන් බලපත්ර, ජර්මනිය වීසා, ජර්මනිය පදිංචි හා වැඩ බලපත්ර, රක්ෂණ, ජර්මනියේ රියදුරු බලපත්රය

ජර්මනිය පවුල් ඒකාබද්ධ ගනුදෙනු, විදේශ ගමන් බලපත්රය, වීසා, රියදුරු බලපත්රය, බලපත්ර, රක්ෂණ හා ජීවිත ජර්මනිය

පණිවිඩ යැවීම 58797
විෂය 4888

අවසන් තැපැල්පත: අයියා 90
Re: 2021 වීසා බලා සිටීම ...
ඊයේ, 09:13:30 ප.ව.

නව තනතුරු නොමැත ජර්මනියේ ජීවිත කාලය හා ජිවිතය ඉගෙන ගන්න

අධ්යාපන, දෛනික ජීවිත, නිවාස සෙවීම්, කුලී, ළමා සේවා, සමාජ ක්රියාකාරකම්, ජර්මනියේ සාප්පු සවාරි, ජර්මනියේ සංචාරය කිරීමට

පණිවිඩ යැවීම 7
විෂය 5

අවසන් තැපැල්පත: fedorac0re
Re: ජර්මනියේ විශ්ව විද්‍යාලය ...
මාර්තු 03, 2021 at 03:49:40 ප.ව.

නව තනතුරු නොමැත ජර්මනියේ ව්යාපාරික හා ක්රියාකාරී ජීවිතය

රැකියා, වැටුප්, රක්ෂණ, ව්යාපාරික කටයුතු ආරම්භ කිරීම සහ ජර්මනියේ සමාගමක් පිහිටුවීම පිළිබඳ තොරතුරු සහ අත්දැකීම්

පණිවිඩ යැවීම 34
විෂය 13

අවසන් තැපැල්පත: yenicerixnumx
Re: විදේශිකයාගේ දේපළ ...
සැප්තැම්බර් 11, 2020 at 01:31:09 ප.ව.

නව තනතුරු නොමැත ජර්මනිය හා අනෙකුත් යුරෝපීය රටවල් පිළිබඳ පොදු අංශය

ජර්මනියේ සහ අනෙකුත් යුරෝපීය රටවල්වල පවුල් නැවත එක් කිරීම සහ අධ්යාපනය, සාමාන්ය ගැටළු සහ නීතිමය ගැටළු වැනි ගැටළු

පණිවිඩ යැවීම 2837
විෂය 304

අවසන් තැපැල්පත: mhmt.togrul
පවුල් නැවත එක්වීම සඳහා නැවත එක්වීම
ඔක්තෝබර් 07, 2019 at 10:47:00 ප.ව.

නව තනතුරු නොමැත කැෆේ

සියලු වර්ගවල බෙදාගැනීම්, සාමාන්ය කතාබස්, චැට්

පණිවිඩ යැවීම 119078
විෂය 1844

අවසන් තැපැල්පත: volkanxnumx
රූට්ලින්ගන්-ස්ටුට්ගර් ...
නොවැම්බර් 23, 2020 at 12:37:18

GERMANCAX - තොරතුරු මධ්යස්ථානය

235859 පණිවුඩය 10407 මාතෘකාව Posted by: 34553. අවසන් සාමාජිකයා: කිසිවක් නැත
අවසන් පණිවුඩය: "Re: 2021 වීසා බලා සිටීම ..." ( ඊයේ, ප.ව. 09:13:30)
මෑතකාලීන පෝස්ට පෙන්වන්න

5117 ආගන්තුකය, 0 සාමාජික

අද බොහෝමයක් මාර්ග: 8244. බොහෝ ඔන්ලයින් එවර්: 17616 (පෙබරවාරි 02, 2020, 02:55:05 ප.ව.)

ජර්මානු පරිවර්තනය | ජර්මානු ඉගෙනීම | ජර්මානු අංක | ජර්මන් ස්වයං ප්රවර්ධනය
ජර්මන් දින | ජර්මන් වචන | ජර්මානු ගීත | ජර්මානු වර්ණ | සංසද සංග්රහය

සහාය දක්වන භාෂා: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu