කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ඩේටිව් යනු කුමක්ද?

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඩටිව් යනු කුමක්ද? මෙම කෙටි ලිපියෙන් අපි ඩැටිව් ජර්මානු භාෂාවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද සහ ඩටිව් ලෙස හැඳින්වීමට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න කෙටියෙන් විස්තර කරමු. ඩටිව් යන සංකල්පයේ තේරුම කුමක්දැයි අපි කලින් පාඩමකින් දීර් length ලෙස පැහැදිලි කළෙමු.

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඩටිව් යන වචනය ව්‍යාකරණමය පදයක් වන අතර ඩටිව් යන වචනයේ තේරුම නාම පදයේ -e ස්වරූපයයි. ඩටිව් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ -e රාජ්‍යය, නමේ එක් ප්‍රාන්තයකි.

අපි මීට පෙර ජර්මානු නාම පද පරීක්ෂා කර විෂය ඉතා පුළුල් පැහැදිලි කිරීම් සහිතව පැහැදිලි කර ඇති අතර උදාහරණ ඕනෑ තරම් ලබා දී ඇත. ජර්මානු ඩේටිව් දේශනය

පහත දැක්වෙන වෙනස්කම් ජර්මානු ඩේටිව් හි සිදු වේ, එනම් -e නඩුව. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, පහත දැක්වෙන වෙනස්කම් සිදු කිරීමෙන් අපට නමේ සරල ස්වරූපයෙන් වචනයක් -e බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.

ජර්මානු භාෂාවෙන් -e යන නම සෑදී ඇත්තේ ලිපි වෙනස් කිරීමෙනි. ලිපි පහත පරිදි වෙනස් වේ:

සරල ස්වරූපයෙන් වචනය ලිපියට කියනු ලැබේ

සරල ස්වරූපයෙන් ඇති වචනය දාස් ලිපිය ඩෙම් ආකෘතියයි,

සරල ස්වරූපයෙන් වචනය ඩයි ලිපිය,

සරල ස්වරූපයෙන් සොයාගත් වචනය einem බවට පත්වේ,

සරල ස්වරූපයෙන් වචනය අයිනර් ලිපියට,

සරල වචනයේ kein ලිපිය keinema බවට පත්වේ,

සරල වචනයේ යතුරු පුවරුව ලිපියක් සමඟ කයිනර් බවට පත් වන අතර සරල ස්වරූපයෙන් වචනයක් -e බවට පරිවර්තනය වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා අප ඉහත සඳහන් කළ පරිදි ජර්මානු ඩේටිව් දේශනය ඔබට අපගේ පාඩම කියවිය හැකිය.

ඔබගේ ජර්මන් පාඩම් වලදී අපි ඔබට සාර්ථක වන්නෙමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි