ජර්මානු පා se මාලා උපදෙස් බර්ලිනයේ

ජර්මනියේ බර්ලින්හි ජර්මානු භාෂා පාසල් ඉගෙනීමට කැමති අය සඳහා අපි සූදානම් කර ඇත්තෙමු. බර්ලිනයේ හොඳම ජර්මානු පා se මාලාව මාතෘකාව සහිත අපගේ ලිපිය ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු. මෙම ලිපිය සමඟ, සාමාන්‍ය ජර්මානු භාෂාවෙන් අධ්‍යාපනය සපයන, සිසුන්ගේ අදහස් අනුව ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා සහ ජීවන තත්වයන් පහසු වන බර්ලිනයේ හොඳම ආර්ථික භාෂා තුන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීමට අපි උත්සාහ කරමු.

මොඩියුල පා se මාලාව බර්ලින් - එෆ් + යූ භාෂා ඇකඩමිය

ජර්මානු පා course මාලාව 2013 දී විවෘත කරන ලද අතර එය බොහෝ භාෂා පාසල්වලට වඩා නව එකක් වුවද එහි ආර්ථිකය හා අධ්‍යාපනය හේතුවෙන් වඩාත් කැමති ඒවා අතර වේ. භාෂා පාසලේදී, උපරිම පන්ති ප්‍රමාණය සිසුන් 15 ක් වන අතර සිසුන්ගේ සාමාන්‍ය වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 16 ට වැඩි ය. සඳුදා සහ සිකුරාදා දිනවල පුහුණුව ලබා දෙන පා course මාලාවේ මුළු කාලය සති 20-1 අතර වෙනස් වේ. සතියකට මිනිත්තු 52 ක පාඩම් 45 ක් ඇත.

BWS ජර්මන්ලිංගුවා බර්ලින් - ජර්මානු උච්චාරණය

එය බර්ලිනයේ වඩාත්ම ආර්ථික භාෂා පා courses මාලාවකි. එය 1984 දී විවෘත කරන ලද අතර පන්ති කාමර 9 ක් සමඟ අඛණ්ඩව සේවය කරයි. සියලුම මට්ටම් සඳහා අධ්‍යාපනය ලබා දෙන භාෂා පාසලේ සාමාන්‍ය පන්ති ප්‍රමාණය 1 සහ උපරිම 2 වේ. භාෂා පාසල, සාමාන්‍ය වයස අවුරුදු 16-25 අතර වන අතර, සෑම සඳුදා දිනකම නවකයින් සඳහා කණ්ඩායමක් ආරම්භ කරයි. පා course මාලාවේ කාලසීමාව සති 48 ක් දක්වා පවතින අතර සතියකට මිනිත්තු 45 ක පාඩම් 3 ක් ඇති බව පෙනේ. සතියේ සඳුදා සහ සිකුරාදා දිනවල පාඩම් සපයන භාෂා පාසලට කලින් තීරණය කළ නිවාඩු කිහිපයක් තිබිය හැකි අතර මේ දිනවල පාඩම් තෝරා නොගැනීම වඩා හොඳය. භාෂා පාසලක් තෝරා ගැනීම ගැන සලකා බලන විට, නිවාඩු දින ගැන කලින් දැන ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වේ.

ජීඑල්එස් ජර්මානු භාෂා පාසල බර්ලින් - සම්මත පා se මාලාව

1983 දී බර්ලිනයේ භාෂා පාසල විවෘත කරන ලද අතර දැන් පන්ති කාමර 50 කින් ක්‍රියාත්මක වේ. කථා කිරීම, සවන්දීම, ලිවීම, කියවීම, උච්චාරණය, ව්‍යාකරණ හා වාග් මාලාව වැනි විදේශීය භාෂා අධ්‍යාපනයේ සෑම අංශයකම එය ක්‍රියාත්මක වේ. පන්ති කාමරවල පන්ති ප්‍රමාණය 8, උපරිම 12 කි. වයස අවුරුදු 18-27 අතර සිසුන් සිටින භාෂා පාසල උදේ කණ්ඩායම් පාඩම් සපයයි. පුහුණු කාලය සති 1-52 අතර වෙනස් වන අතර ආරම්භකයින් සඳහා නව කණ්ඩායමක් සෑම සඳුදා දිනකම විවෘත වේ. සතියකට මිනිත්තු 45 ක පාඩම් 20 ක් ඇත.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි