සරල ජර්මානු ටෙස්ට් නියම් වැඩසටහන

ජර්මානු පාඩම් සමඟ ජර්මානු ඉගෙන ගන්නා සිසුන් සරල ජර්මානු පරීක්ෂණ තේමන් නියු වැඩසටහන

සරල ජර්මානු ටෙස්ට් (තේමන් නියු වැඩසටහන)තේමන් නියු වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ අනුවාදය තුළ පරීක්ෂණ සිය ගණනක් අඩංගු වන අතර එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් සරල වැඩසටහනකි.
එය ජර්මානු හා සම්බන්ධ සියලුම විභාග සඳහා හොඳ සූදානමක් ලෙස සැලකිය හැකිය.
ඔබ මෙම පරීක්ෂණ විසඳන විට, ඔබට වඩාත් සූදානම් බවක් දැනෙනු ඇත.
එය විශේෂයෙන් A1 විභාග සකස් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
.Zip සංරක්ෂිතයෙන් ගොනු ඉවත් කරන්න, ඔබට txt සහ 1 exe ගොනු දුසිම් ගණනක් පෙනෙනු ඇත.
Exe දිගුව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඔබට වැඩසටහන භාවිතා කළ හැකිය. වැඩසටහනෙන් පිටවීමට ENDE බොත්තම භාවිතා කරන්න.
ස්ථාපනය අවශ්‍ය නොවේ, සෑම අවස්ථාවකදීම .exe ගොනුව ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට වැඩසටහන භාවිතා කළ හැකිය.

Almanx කණ්ඩායම ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරයි.

වැඩසටහන බාගත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්නඑක් අයෙක් සිතුවේ “සරල ජර්මානු ටෙස්ට් නියම් වැඩසටහන"

  1. ස්තූතියි ඇල්මන්ක්ස්
    ජර්මන් ජාතිකයා වෙනුවෙන් මම ඔබෙන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගත්තා.
    ස්තූතියි, මම ඔබව ජර්මන්ක්ස් හි නොදනිමි

පිළිතුරක් ලියන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශනය නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර * ඒවා සලකුණු කර ඇත