කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්
gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඇඟිලි ගැසීම

ජර්මානු විස්මයන්. උද්දීපනයන් යනු සාමාන්‍යයෙන් මැදිහත්කරුගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හෝ පුදුමය, කෝපය හෝ අගය කිරීම වැනි හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට භාවිතා කරන වචනයි. මේවා සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයකට ඇතුළත් කර ඇති නමුත් එම වාක්‍යයේ කොටසක් නොවේ. වචනයේ ආරම්භයේදීම හැඟීමක් ප්‍රකාශ කිරීමට එය ඉඩ දෙයි.

DIE INTERJEKTION: ජර්මානු භාෂාවෙන් විස්මයන්

“සඳ, අමන්, හි” වැනි වේදනාවක් ප්‍රකාශ කරන තුර්කි භාෂාවෙන් විස්මයන්;

Ai!
ඔහ්!
Autsch!
Auweh!

තාපය පිළිබඳ හැඟීමක් ප්‍රකාශ කරන විස්මයන්;

හායි!
Huhu!

“ඔහ් වෙරන් වැනි සතුටක් සහ සැනසීමක් ලබා දෙයි;

ආ!

“Iii veren වැනි පිළිකුල් සහගත පිළිකුලක් ඇති කරයි.

බ්ර්! ආහ!
මෙම Pfui! BAH!
Brr! Puh!

ප්‍රීතිය පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා දෙන විස්මයන්;

ආහ! Juhu!
අපොයි! හයිඩ්, හෙයිඩා!
EI! Hurray!
Ehi! Holdrio!
Juche!

ආදරය ප්‍රකාශ කරන අයිසි පැණිරස, මිහිරි වේරන් වැනි විස්මයන්;

EI!
පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු!
Eiapopei කිරීමට!

පුදුමය, පුදුමය හෝ විස්මයන් පිළිබඳ විස්මයන්;

Uff! Oho!
හහා! Ach!
ඕ ලා ලා! නානු!
ආහ! පෝලන්ත නිය!
Hoppla!

කෝපය, කෝපාවිෂ්ට උද්දීපනය;

Ha!
හෝව්!
Hachi!
Hoho!
Oho!
IHR!

“හාහ් වෙරන් වැනි සමච්චල් කිරීම් හා පිළිකුල පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා දෙයි;

Atschii!
Hehehe!

සිතීමේ සහ කාංසාවේ හැඟීමක් ලබා දෙන විස්මයන්;

එච්.එම්!
වීර්යය!
නා, නා!

අනපේක්ෂිත සිදුවීමක් සිදු වූ විට, මෙම උද්දීපනයන් ප්‍රකාශ වේ;

ආ!
ආහ!
නා ද!

නිශ්ශබ්දතාවය ප්‍රකාශ කරන ශාන්ත සිස්ට් ඊඩන් වැනි විස්මයන්;

Pst!
Pscht!
SCH!

සතුන් සඳහා විස්මයන්;

දමන්න, දමන්න = ගෙහ්, ගෙහ්
Muh = Mö (එළ)
වව් වව් = හව් හැව් හැව් (බල්ලා)
මියා = මීඕව් (බළලා)
Gack = යන්න යන්න යන්න (කුකුල් මස්)
හහ්, හොටෙහු! = දෙහ්, දෙහ්
Mäh = මී (බැටළු පැටවා)
Iah = Ai ai (බූරුවා)
කිකෙරිකි = (කුකුළා)
පයිප් = සැරව

වාහන ශබ්ද ලබා දෙන විස්මයන්;

ටික්ටැක් = (පැය)
පෙන්ග් පෙන්ග් = (වෙඩි තැබීම)
Schnipp, schnapp = kirt kirt
ටක් ටක් = (එන්ජින් ශබ්දය)
Tätärätä = විරාමය
ටාටාටා = (සයිරන් ශබ්දය)
ටැප් ටැප් = (අඩිපාර)
බුම් = (පුපුරා යන ශබ්දය)

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි