කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්
gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මානු තනි නාම බහුපද නීති

මෙම කොටසේදී, නාම පද ඒකීය ස්වරූපයෙන් බහු වචන බවට පත් කිරීම සඳහා නාම පදයේ අවසාන අකුරින් තීරණය කරන ප්‍රායෝගික නීති කිහිපයක් අපි ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ පහත සඳහන් නීති හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්නේ නම්, කිසිදු සම්පතක් නොමැතිව ඔබට බොහෝ නාම පද තනිවම කළ හැකිය.

ජර්මන් තනි ගණිතමය නියමයන් වෙනස් කිරීම

බහු ජර්මානු නාමයන් සාදා ගන්නේ කෙසේද?

මෙම ජර්මානු පාඩමේදී, ඒකීය නාම පද බහු වචන බවට පත් කිරීම සඳහා නාම පදයේ අවසාන අකුරින් තීරණය කරන ප්‍රායෝගික නීති කිහිපයක් අපි ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ පහත සඳහන් නීති හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්නේ නම්, කිසිදු සම්පතක් නොමැතිව ඔබට බොහෝ නාම පද තනිවම කළ හැකිය.

- අවසාන අකුරු, -sel -tel -ler -le -ner -en - chen -erl -lein  වචනවල ඒකීය හා බහු වචන එක හා සමානයි. මෙම වචන බහු වචන කරන විට, වචනයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවේ. එකම වචනය ඒකීය හා බහු වචන සඳහා භාවිතා වේ. මෙම නියමය අදාළ වන්නේ ඩර් හෝ දාස් ලිපිය සහිත සියලුම වචන සඳහා පමණි.

අන්තිම ලියුම් -චේ, -රොරි, -අයිත්, -අයි, -ඩෝල්, -යං, -අයි, -අයි, -සල් වචනවල බහු වචන, ඒක වචන වල අවසානය -e ලිපිය ගෙන ඒමෙන්.

අන්තිම ලියුම් -er සහ -hand, නමුත් ik die ik වචන අවසන් -එන් හෝ -n අකුරු ගෙන ඒමෙන් එය බහු වචන බවට පත් වේ. "ටොචර්" සහ "මුටර්" යන වචන පමණක් මෙම රීතිය අනුගමනය නොකරයි.

අන්තිම ලියුම් -සහෆ්-ලුයි-හේයිට්-කිට්-රේයි -ඉන් වචන, අවසානය -එන් හෝ -n අක්ෂර බහුකාර්ය බවට පත් කෙරේ.

මෙම -Artikel ඩර් හෝ දාස් නම් බහු පදන්න -r ගෙන එනු ලැබේ ස්වර තිනර්.

අප මෙතෙක් පරීක්ෂා කර ඇති බහු නාම නාමයන් ද අපට නිගමනය කළ හැකිය:

අකුරු අවසානය,
පළමු අකුරු අවසානයේදී සහ ස්ථානයේ ඇති ස්ථානයට පළමු ස්වරය,
ලිපියේ අවසානය දක්වා,
ලිපියේ අවසානය සහ පළමු ස්වරය යන ස්ථානයේ ස්ථානයට,
වචනයෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදු නොකරයි,
වචනයෙහි කිසිදු වෙනස්කමක් සිදු නොකොට, පළමු ස්වර ගස් මත පෙන්වමින්,
-n ලිපියේ අවසානය,
අවසාන ලිපි,
විදේශීය සම්භවයක් çoğ යන වචනයේ බහු වචන ලෙස හැඳින්විය හැක.
අපගේ ජර්මානු පාඩම් පිළිබඳව ඇල්මන්කාක්ස් සංසදවල ඔබට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් හා අදහස් ලිවිය හැකිය.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි