කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු භාෂාවෙන් සබ්ස්ටැන්ටිව් - ජෙනිටිව්

ජර්මානු සබ්ස්ටැන්ටිව් සිට ජෙනිටිව් දක්වා

Substantiv / Genitiv

die Type ඩර් කයින්ඩ් (දොර)
ඩෙරෙන් ඩර් ටෙරන් (දොරවල්)
ගාර්ඩරෝබ් ඩර් ගාර්ඩරෝබ් (ගාර්ඩෝරාබ්)
මිය යන්න කොන්සර්ටෙ ඩර් කොන්සර්ටේ (ප්‍රසංගය)
der Anpfiff des Anpfiffs (ක්‍රීඩාවේ ආරම්භක විස්ල් ක්‍රීඩාව)
das Springen des Springens (පනින්න)
der Preis des Preises (මිල)
vergesslichkeit
das Gitter: කූඩුව (යකඩ) ඩෙම් ගිටර්
ඩර් බ්‍රෑන්ඩ්: ෆයර් ඩෙම් බ්‍රෑන්ඩ්
ඩර් බර්: අයි ඩෙම් ඩෙම් බෙරන්
die පංකා: රසිකයන්ගෙන් රසිකයන්, කුතුහලයෙන්
මිය යන්න ඕස්රයිස්: විදේශගත වන්න
ඩර් ලෙහර්ගාං: මගේ අධ්‍යයන කටයුතුවල නියැලීමට, ජර්ක් ඩෙම් ලෙහර්ගාං වීමට
ඩයි හෝර්ඩන්: බාධක (ක්‍රීඩාව) හර්ඩන් වෙතින්
මිය යන්න Gesichter: Gesichtern වෙතින් මුහුණු

ක්‍රියාපද ——-> සබ්ස්ටැන්ටිව්

එස් ක්ලින්ගල්ට් දාස් .. දාස් කිංගල්න් වෙක්ට් මිච්
නාද වේ (දොර සීනුව) zil .. සීනුව මා අවදි කළේය

Das Kind weinte das .. das Weinen hörte bald auf, als es die Mutter ablenkte.
දරුවා අ crying මින් සිටියා…. අ crying නවා, ඔහුගේ මවගේ කොන්සෝලය

Der Hund knurrt… .. das Knurren des Hundes wirkt bedrohlich බල්ලා වැඩීම…. සුනඛයාගේ ගොළුබෙල්ලා භයානක බලපෑමක් ඇති කළේය.

පාර්ටිසිප් පරිපූර්ණ (පාර්ටිසිප් II)

Brauchen gebraucht භාවිතා කළ යුතුය
Verbergen verborgen ගබඩා කිරීම සඟවා ඇත
වර්ක්නිටර්න් වර්ක්නිටර්ට් රැළි
finden gefunden ප්‍රති .ල සොයන්න
verschärfen verschärft තීව්‍ර කිරීම තීව්‍ර කරයි
තේරුම් ගන්න raffen gerafft / Ich habe es gerafft තේරුම් ගත්තා

පාර්ටිසිප් I හෝ II ක්‍රියාපදයෙන් සෑදීම

ඩර් පුලි මීයා ඩර් ක්‍රට්සෙන්ඩෙ පුලි
සයිසන් ආරම්භය Sa die beginnende Saison
ඩයිසස් රෙක්ට් ගිල්ට් ———– ජෙල්ටෙන් රෙක්ට් මිය යයි
මැස්චින් ä ඩයි ලාෆෙන්ඩ් මැෂින්
Der Schnee war geschmolzen ———– der geschmolzene Schnee
ස්වීටර් කැසීම ——- සීරීම ස්වීටර්
සමය ආරම්භ වන්නේ සෙස් ආරම්භ කළ සෙසන් ය
මෙම අයිතිය වලංගු වේ
මැෂින් වැඩ කරන්නේ මැකිනා
හිම දිය වූ කාර් උණු කළ හිම

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි